Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Matemática Industrial

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Pedreira Fernández, Óscar
Presidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Vázquez Regueiro, Carlos
Vogal PDI
Pérez Sánchez, Beatriz
Vogal PDI
Rodríguez Yáñez, Santiago
Vogal PDI
Francisco Fernández, Mario
Vogal PDI
González Gómez, Patricia
Vogal PDI
Cubilla Currás, Matías
Vogal Estudante
Ramil Díaz, Juan
Vogal Estudante
Ribao Álvarez, María Cristina
Vogal PAS
Bello Neira, María Pilar
Administrador/a do centro
Hervella Nieto, Luís María
Presidente
González Gómez, Patricia
Vicepresidente
Ortega Hortas, Marcos
Secretario/a
Rabuñal Dopico, Juan Ramón
Vogal PDI
Valderruten Vidal, Alberto
Vogal PDI
Rivera Dourado, Martiño
Vogal Estudante
Hermida Carrera, Diego
Vogal Estudante
Rodríguez Facal, María Teresa
Vogal PAS
García Filgueira, Ana María
Vogal PAS
Vilar Fernández, José Antonio
Vogal Coordinador de Título
Vázquez Naya, José Manuel
Vogal Coordinador de Título
Arregui Álvarez, Iñigo
Vogal Coordinador de Título
Pereira Loureiro, Javier
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Luaces, Miguel Ángel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 10
Mulleres 2017/2018 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 486
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 456
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 6
% créditos repetidos 2017/2018 6,17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 44,18
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.323
Homes 2017/2018 1.132
Mulleres 2017/2018 191
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 69.180
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 49.860
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 11.580
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 7.732
% créditos repetidos 2017/2018 27,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 52,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 11
Homes 2016/2017 10
Mulleres 2016/2017 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 534
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 516
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 3,37
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 48,55
Taxa de evaluación 2016/2017 91,01
Taxa de éxito 2016/2017 96,3
Taxa de rendemento 2016/2017 87,64
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 94,74
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.247
Homes 2016/2017 1.075
Mulleres 2016/2017 172
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 66.390
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 47.070
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 11.460
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 7.860
% créditos repetidos 2016/2017 29,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,24
Taxa de evaluación 2016/2017 77,21
Taxa de éxito 2016/2017 76,66
Taxa de rendemento 2016/2017 59,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 10
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 462
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 372
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 84
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 19,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,2
Taxa de evaluación 2015/2016 85,06
Taxa de éxito 2015/2016 98,47
Taxa de rendemento 2015/2016 83,77
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 86,33
Taxa de graduación 2013/2014 62,5
Taxa de abandono 2013/2014 12,5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.192
Homes 2015/2016 1.043
Mulleres 2015/2016 149
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 62.050
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 42.970
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 11.270
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 7.800
% créditos repetidos 2015/2016 30,74
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 52,05
Taxa de evaluación 2015/2016 76,23
Taxa de éxito 2015/2016 76,8
Taxa de rendemento 2015/2016 58,54

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Formación básica

Métodos numéricos e programación
6
1
0
Ecuacións diferenciais ordinarias / Sistemas dinámicos
6
0
2
Ecuacións en derivadas parciais
4
1
2
Métodos numéricos para ecuacións en derivadas parciais
7
0
1

Simulación numérica

Mecánica de medios continuos
7
0
0
Mecánica de fluídos
1
0
1
Mecánica de sólidos
1
1
0
Electromagnetismo e óptica
1
0
0
Acústica
1
0
0
Modelos matemáticos en medio ambiente
2
0
0
Modelos matemáticos en finanzas
5
0
0
Deseño asistido por ordenador
1
0
1
Software profesional en mecánica de fluídos
2
0
0
Software profesional en mecánica de sólidos
2
0
0
Software profesional en electromagnetismo e óptica
1
0
0
Software profesional en acústica
1
0
0
Software profesional en medio ambiente
2
0
0
Software profesional en finanzas
5
0
0

Modelización

Métodos de perturbacións
1
0
0
Optimización e control
1
0
0
Análise variacional de ecuacións en derivadas parciais
0
0
1
Turbulencia
1
0
0

Optatividade fora da especialidade

Métodos numéricos estocásticos
5
0
0
Métodos numéricos para grandes sistemas de ecuacións
0
0
1

Proxecto fin de máster

Traballo fin de máster
3
0
0

Superado Non superado Non presentado

Formación básica

Métodos numéricos e programación
4
1
0
Ecuacións diferenciais ordinarias / Sistemas dinámicos
4
0
2
Ecuacións en derivadas parciais
5
0
0
Métodos numéricos para ecuacións en derivadas parciais
4
0
0

Simulación numérica

Mecánica de medios continuos
5
0
0
Mecánica de fluídos
3
0
2
Mecánica de sólidos
2
0
0
Modelos matemáticos en medio ambiente
2
0
0
Modelos matemáticos en finanzas
3
0
0
Deseño asistido por ordenador
1
0
0
Software profesional en mecánica de fluídos
2
0
1
Software profesional en mecánica de sólidos
1
0
0
Software profesional en medio ambiente
2
0
0
Software profesional en finanzas
3
0
0

Optatividade fora da especialidade

Métodos numéricos estocásticos
3
0
0
Métodos numéricos para grandes sistemas de ecuacións
0
0
1
Programación en C++
1
0
1
Arquitectura de computadores e sistemas operativos
0
0
1

Proxecto fin de máster

Traballo fin de máster
4
0
1

Superado Non superado Non presentado

Formación básica

Métodos numéricos e programación
3
0
0
Ecuacións diferenciais ordinarias / Sistemas dinámicos
3
0
1
Ecuacións en derivadas parciais
3
0
0
Métodos numéricos para ecuacións en derivadas parciais
4
0
0

Simulación numérica

Mecánica de medios continuos
3
0
0
Mecánica de fluídos
1
0
2
Mecánica de sólidos
1
1
0
Electromagnetismo e óptica
Acústica
1
0
1
Modelos matemáticos en medio ambiente
2
0
0
Modelos matemáticos en finanzas
1
0
0
Deseño asistido por ordenador
1
0
0
Software profesional en mecánica de fluídos
2
0
1
Software profesional en mecánica de sólidos
2
0
0
Software profesional en electromagnetismo e óptica
0
0
1
Software profesional en acústica
1
0
0
Software profesional en medio ambiente
1
0
0
Software profesional en finanzas
1
0
0

Modelización

Optimización e control
0
0
1

Optatividade fora da especialidade

Métodos numéricos estocásticos
2
0
0
Ampliación de volumes finitos
1
1
0
Métodos numéricos para grandes sistemas de ecuacións
1
0
0
Programación en C++
1
0
0
Arquitectura de computadores e sistemas operativos
1
0
0

Proxecto fin de máster

Traballo fin de máster
4
0
2

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Calibración dun modelo de volatilidade local e estocástica de Heston

O modelo de volatilidade local estocástica para a valoración de opcións FX-TARN

Simulación numérica mediante CFD da distribución térmica no interior de un automóbil

Cálculo do CVA e as súas sensibilidades

Requerimentos de capital mínimos para o risco de mercado

Superficies de volatilidade do xuro Euribor a 6 meses a partires de CAPs co modelo Free Boundary SABR

Desenvolvemento dun sistema de conformado adaptativo para chapa de gran espesor de aceiro naval

Deseñar simulador multivariable para a estimación do CVA/DVA/FVA conxunto dunha tesorería tendo en conta os neteos de posicións e a correlación entre os distintos procesos de default

Diferenciación Automática na valoración de derivados con Montecarlo

Validación dunha solución CFD basada no método de Lattice-Boltzmann

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 15