Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.223
Homes 2016/2017 421
Mulleres 2016/2017 802
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.830
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.990
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.314
% créditos repetidos 2016/2017 13,69
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,73
Taxa de evaluación 2016/2017 90,12
Taxa de éxito 2016/2017 90,12
Taxa de rendemento 2016/2017 81,21

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.224
Homes 2015/2016 426
Mulleres 2015/2016 798
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 71.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 62.630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.939
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.682
% créditos repetidos 2015/2016 12,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,21
Taxa de evaluación 2015/2016 91,06
Taxa de éxito 2015/2016 89,52
Taxa de rendemento 2015/2016 81,52

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.161
Homes 2014/2015 425
Mulleres 2014/2015 736
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 68.900
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 61.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 4.567
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.568
% créditos repetidos 2014/2015 10,36
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,35
Taxa de evaluación 2014/2015 91,61
Taxa de éxito 2014/2015 91,41
Taxa de rendemento 2014/2015 83,74