Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Dereito: Estudos da Unión Europea

2015/2016 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 965
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12
% créditos repetidos 2014/2015 1,83
Total de créditos matriculados 2014/2015 983
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 20
Homes 2014/2015 8
Mulleres 2014/2015 12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 49,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,59
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,57
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 93,18
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 9,68
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,76
Taxa de graduación (%) 2013/2014 88,46

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 82.960
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 7.696
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.530
% créditos repetidos 2014/2015 19,6
Total de créditos matriculados 2014/2015 103.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.012
Homes 2014/2015 737
Mulleres 2014/2015 1.275
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,29
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 88,26
Taxa de éxito (%) 2014/2015 90,56
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 79,93

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.521
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,17
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.539
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 29
Homes 2013/2014 14
Mulleres 2013/2014 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,07
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 96,49
Taxa de éxito (%) 2013/2014 99,26
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 95,78
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 95,18
Taxa de graduación (%) 2012/2013 80,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 81.980
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 11.800
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 16.050
% créditos repetidos 2013/2014 25,35
Total de créditos matriculados 2013/2014 109.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.080
Homes 2013/2014 763
Mulleres 2013/2014 1.317
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,8
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 86,83
Taxa de éxito (%) 2013/2014 89,17
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 77,43

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.484
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.484
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 31
Homes 2012/2013 15
Mulleres 2012/2013 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 47,87
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 87,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 99,17

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 81.180
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 15.750
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 17.370
% créditos repetidos 2012/2013 28,98
Total de créditos matriculados 2012/2013 114.300
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.062
Homes 2012/2013 730
Mulleres 2012/2013 1.332
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,43
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 84,08
Taxa de éxito (%) 2012/2013 86,22
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 72,49

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

A Acción Exterior da Unión Europea

A acción exterior da Unión Europea
16
0
0

Captación e Xestión de Recursos Comunitarios

Captación e xestión de recursos
12
0
0

Constitución. Cidadanía. Dereitos e Rexións

Constitución. cidadanía e dereitos
24
0
0
Rexións
24
0
0

Fundamentos da Integración Europea

Cultura xurídica europea
24
0
0
Integración económica
24
0
0
Integración xurídica e transformacións dos sistemas xurídicos
24
0
0

Dereito Comunitario do Mar

Dereito comunitario do mar
9
0
0

Dereito Comunitario e Comparado do Traballo e da Seguridade Social

Dereito comunitario e comparado do traballo e da Seguridade Social
17
0
0

Dereito do Consumo

Dereito do consumo
2
0
1

Espazo de Liberdade. Seguridade e Xustiza

Espazo de liberdade. seguridade e xustiza
9
0
2

Ferramentas da Investigación

Francés Xurídico-Económico
6
0
1
Galego e Administración Pública
3
0
1
Inglés Xurídico-Económico
22
0
0

Mercado Interior

Mercado interior
3
0
0

Metodoloxía da Investigación

Metodoloxía da investigación
23
0
1

Metodoloxía informática do Dereito Comunitario e do Dereito Comparado

Metodoloxía informática do Dereito Comunitario e do Dereito Comparado
24
0
0

Políticas e Liberdades

Políticas e liberdades
24
0
0

Sistema Xurisdicional da Unión Europea

Sistema xurisdiccional da Unión Europea
23
1
0

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
24
1
4

Superado Non superado Non presentado

A Acción Exterior da Unión Europea

A acción exterior da Unión Europea
8
0
2

Captación e Xestión de Recursos Comunitarios

Captación e xestión de recursos
7
0
3

Constitución. Cidadanía. Dereitos e Rexións

Constitución. cidadanía e dereitos
21
0
2
Rexións
21
0
2

Fundamentos da Integración Europea

Cultura xurídica europea
22
0
1
Integración económica
21
0
2
Integración xurídica e transformacións dos sistemas xurídicos
21
0
2

Dereito Comunitario do Mar

Dereito comunitario do mar
3
0
2

Dereito Comunitario e Comparado do Traballo e da Seguridade Social

Dereito comunitario e comparado do traballo e da Seguridade Social
14
0
0

Dereito do Consumo

Dereito do consumo
7
0
2

Espazo de Liberdade. Seguridade e Xustiza

Espazo de liberdade. seguridade e xustiza
13
0
2

Ferramentas da Investigación

Francés Xurídico-Económico
1
0
2
Galego e Administración Pública
0
0
1
Inglés Xurídico-Económico
20
0
3

Mercado Interior

Mercado interior
4
0
2

Metodoloxía da Investigación

Metodoloxía da investigación
21
0
3

Metodoloxía informática do Dereito Comunitario e do Dereito Comparado

Metodoloxía informática do Dereito Comunitario e do Dereito Comparado
22
0
1

Políticas e Liberdades

Políticas e liberdades
21
0
2

Sistema Xurisdicional da Unión Europea

Sistema xurisdiccional da Unión Europea
22
0
1

Traballo Fin de Mestrado

Traballo Fin de Mestrado
24
0
6

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A situación do Ius Commune no século XVIII

Estatuto Xurídico da Víctima do Delito na Unión Europea e España. Estudo sobre a protección das víctimas menores de idade, víctimas da violencia de xénero e víctimas de terrorismo.

O principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres no ámbito laboral según a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea

A acción exterior da Unión Europea: Con respecto á Cooperación Internacional ao Desenvolvemento en Latinoamérica e o Caribe, especificamente o caso dos acordos de asociación e partenariado da Unión Europea con República Dominicana

A Aplicación da Política Común de Seguridade e Defensa no Corno de África

A harmonización fiscal do Imposto sobre Sociedades no marco da Unión Europea e as sociedades hólding

A Política de Asilo Común: esforzos de coordinación e avances na protección

A protección das vítimas de trata de seres humanos no marco da Unión Europea

A reenxeñería da Comunidade Andina:Fortalecimiento del área de Libre Comercio de sus Países Miembros

As relacións políticas entre Serbia e a Unión Europea

Compra Pública Innovadora. Marco jurídico e delimitación conceptual.

conciliación laboral en Europa e en España

Cooperación policial: Unha nova competencia para a Unión

Cuestións actuais sobre as relacións euro-marroquís en materia de pesca

Espazo Schengen: desenvolvemento, límites e desafíos

Europa Líquida. A idea de Europa en Zygmunt Bauman e a súa aplicación á Unión Europea

FRONTEX: ¿Respecto aos Dereitos Humanos na xestión común europea das fronteiras exteriores marítimas?

O dereito ó segredo de comunicacións,en vinculación co dereito a intimidade baixo o marco xurisprudencial do Tribunal Europeo de Dereitos Humáns

Relacións da UE con América Latina e o Caribe: A Diplomacia dos Cumes

A Directiva 98/59/CE do Consello relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros que se refiren aos despedimentos colectivos. Un estudo sobre a súa transposición aos ordenamentos nacionais español, portugués, francés, italiano e alemán

A discriminación por motivos de minusvalidez no Dereito da Unión Europea. En especial, en materia de extinción do contrato de traballo

A Europa dos cidadáns: unha aproximación xurídica ás figuras do cidadán e o residente cualificado baixo a perspectiva do principio democrático e a integración cívica

A influencia da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea nos ordenamentos xurídicos nacionais. Relacións entre Dereito orixinario da Unión Europea e Constitucións nacionais dos Estados membros en materia de Dereitos fundamentais

A liberdade de expresión e de información nos novos medios de comunicación de masas

A loita contra a trata de seres humanos no marco da Unión Europea. A protección das vítimas

A orde europea de protección como instrumento de amparo das vítimas de violencia de xénero

A participación da cidadanía como eixe das relacións Unión Europea e Centroamérica

A política comercial da Unión Europea en relación a MERCOSUR. Análise comercial dunha eventual asociación

A Política Común de Seguridade e Defensa no marco do Tratado de Lisboa. Especial atención ao caso da República de Moldavia

A política comunitaria de prevención da contaminación no ámbito do transporte marítimo: o papel das sociedades de clasificación de buques

A protección de bens culturais na Unión Europea: Circulación e tráfico ilícito

A segregaçom territorial no âmbito da UE: consequências jurídicas respeito a sua possiçom como Estado independente

A Unión Europea e a FAO: dinámicas operativas de cooperación

As relacións pesqueiras entre a Unión Europea e Islandia

Benestar animal e comercio internacional entre a moral pública e a sanidade animal: O caso Unión Europea - Comercio de produtos derivados das focas

Espazo de Seguridade, Espazo de Liberdade, Seguridade e Xustiza: a expansión securitaria na Unión Europea

Implicacións da Directiva MIFID-II de mercados e instrumentos financeiros no marco lexislativo e as relacións entidade-cliente

O Dereito ao esquecemento na normativa europea de protección de datos

O esgotamento comunitario do Dereito de marca comunitaria

O incumprimento sistemático da normativa antimorosidade. Estudo das Directivas e as súas consecuencias xurídico-económicas en España

O Islam e o Dereito islámico na vida social de Europa

O mercado interior de pagamentos e a Zona Única de Pagamentos en Euros (SAIBA)

Os retos da Política Marítima Integrada: a coordinación de políticas asimétricas

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 40