Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Baldomir García, Aitor
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Eiras López, Javier
Vogal PDI
Ares Rios, Daniel
Vogal Estudante
Lucio Alonso, Mario de
Vogal Estudante
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María del Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Vázquez González, Ana María
Presidente
Padilla Benítez, Francisco De Asís
Secretario/a
Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Baldomir García, Aitor
Vogal PDI
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 30
Homes 2017/2018 25
Mulleres 2017/2018 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.083
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 882
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 129
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 72
% créditos repetidos 2017/2018 18,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 36,1
Taxa de evaluación 2017/2018 75,07
Taxa de éxito 2017/2018 99,26
Taxa de rendemento 2017/2018 74,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 97,72
Taxa de graduación 2015/2016 84,62
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 612
Homes 2017/2018 415
Mulleres 2017/2018 197
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 28.130
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 16.340
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.627
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 5.168
% créditos repetidos 2017/2018 41,92
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,97
Taxa de evaluación 2017/2018 70,86
Taxa de éxito 2017/2018 76,14
Taxa de rendemento 2017/2018 53,95

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 34
Homes 2016/2017 27
Mulleres 2016/2017 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.275
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.062
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 57
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 156
% créditos repetidos 2016/2017 16,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 37,5
Taxa de evaluación 2016/2017 83,06
Taxa de éxito 2016/2017 95,18
Taxa de rendemento 2016/2017 79,06
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 106,4
Taxa de graduación 2014/2015 93,75
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 688
Homes 2016/2017 473
Mulleres 2016/2017 215
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 35.470
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.950
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 7.464
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 5.060
% créditos repetidos 2016/2017 35,31
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,56
Taxa de evaluación 2016/2017 75,15
Taxa de éxito 2016/2017 78,14
Taxa de rendemento 2016/2017 58,72

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 38
Homes 2015/2016 28
Mulleres 2015/2016 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.470
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.284
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 171
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 15
% créditos repetidos 2015/2016 12,65
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 38,68
Taxa de evaluación 2015/2016 85,92
Taxa de éxito 2015/2016 99,52
Taxa de rendemento 2015/2016 85,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 108,6
Taxa de graduación 2013/2014 66,67
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 753
Homes 2015/2016 513
Mulleres 2015/2016 240
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 40.150
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 27.370
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 7.296
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 5.490
% créditos repetidos 2015/2016 31,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,32
Taxa de evaluación 2015/2016 75,97
Taxa de éxito 2015/2016 77,67
Taxa de rendemento 2015/2016 59,01

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación hidrolóxica e proxectos
11
0
0
Sistemas de abastecemento e saneamento
12
0
0
Físico-química e calidade da auga
11
0
0
Hidráulica experimental I
8
0
0
Hidráulica computacional I
4
0
0
Tratamento da auga e eficiencia enerxética
7
0
0
Enxeñaría da auga subterránea
4
0
0
Planificación hidráulica e proxectos
5
0
4
SIG e hidroloxía
6
0
3
Ecoloxía de restitución
5
0
3
Hidráulica experimental II
4
0
2
Hidráulica computacional II
2
0
1
Morfoloxía fluvial
4
0
1
Biotecnoloxía da auga
2
0
1
Prácticas Externas
10
0
2
Traballo Fin de Máster
9
0
10

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
2
1
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación hidrolóxica e proxectos
11
0
0
Sistemas de abastecemento e saneamento
10
0
1
Físico-química e calidade da auga
11
0
0
Hidráulica experimental I
7
0
0
Hidráulica computacional I
1
0
0
Tratamento da auga e eficiencia enerxética
8
0
0
Enxeñaría da auga subterránea
6
0
0
Planificación hidráulica e proxectos
11
1
0
SIG e hidroloxía
12
1
0
Ecoloxía de restitución
13
0
0
Hidráulica experimental II
9
1
0
Hidráulica computacional II
4
0
0
Morfoloxía fluvial
6
0
0
Biotecnoloxía da auga
4
0
0
Prácticas Externas
13
1
2
Traballo Fin de Máster
9
0
12

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
0
3
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación hidrolóxica e proxectos
12
0
1
Sistemas de abastecemento e saneamento
12
0
1
Físico-química e calidade da auga
12
0
1
Hidráulica experimental I
10
0
0
Hidráulica computacional I
6
0
0
Tratamento da auga e eficiencia enerxética
9
0
1
Enxeñaría da auga subterránea
1
0
1
Planificación hidráulica e proxectos
13
0
0
SIG e hidroloxía
13
0
0
Ecoloxía de restitución
13
0
0
Hidráulica experimental II
10
0
0
Hidráulica computacional II
4
0
0
Morfoloxía fluvial
6
0
0
Biotecnoloxía da auga
6
0
0
Prácticas Externas
16
0
3
Traballo Fin de Máster
17
0
8

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
0
1
2

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Ampliación e melloras dun reactor biolóxio

Análise computacional de eventos de inundacións repentinas en áreas urbanas demostrado co exemplo en Bad Harzburg

Estabilidade de presas de terra en concas de retención de crecidas. Filtración a través de gretas de contacto e consecuencias na seguridade global.

Implementación dun proceso de limpieza do sistema de sumidoiros como exemplo para a comunidade de Windeck

Medidas dos modelos de escala de pérdidas de carga en Túneis de enerxía hidroeléctrica non revestidos

Modelaxe hidráulica do río Candis e análise de melloras hidrodinámicas nun tramo con pontes empregando o programa HEC-RAS

Optimización da columna de adsorción de Fe-zeolita para ol tratamento de augas subterráneas

Simulación hidro-numérica con Delft3D flexible Mesh Suite (D-Flow FM)

Sistemas de compensación para empresas agrícolas no marco da protección contra inundacións en Sajonia-Anhalt

Tratamento de augas residuais e residuos orgánicos da industria da cana de azucre

Aplicación de deseño urbano sensible á auga no Campus de Elviña, Universidade da

Avaliación de impacto ambiental dunha presa

Cambio de uso da terra no balance de auga utilizando SWAT- Caso de estudo en Chile

Desenvolvemento do modelo matemático dunha rede de abastecemento galega

Estudo de Diferentes Software de Modelización de Redes de Saneamento

-Interacción hidráulica entre acuíferos e augas superficiais. Modelización numérica dos efectos da recolocación de dique e dos polders de protección contra a inundación na auga subterránea

Metodoloxía e deseño de SuDS

Modelado do sistema de saneamento de Tremelo (Bélxica)

Modelo numérico dunha rede de abastecemento de auga en Galicia

Problemas de escalas en socavado de embarcadeiros

A canalización do regato de Angrois (Santiago de Compostela)

A Eutrofización dos encoros: Un gran problema medioambiental, económico e social

Análise enerxética de redes de auga potable

Avaliación do potencial Hidroeléctrico na conca do río Grande de Matagalpa en conca superior do río Coco, Nicaragua

Control por medio de iluminación da acumulación de biopelícula microbiana e o seu funcionamento nun gran río

Elaboración dun modelo matemático dunha rede de abastecemento de auga

Humidais construídos como tratamento alternativo para os lodos procedentes das plantas depuradoras de augas residuais

Implantación dun Sistema Non Convencional de Depuración de Aguas Residuais mediante Humedais Construídos para a recuperación do Entorno da Ría de Pontevedra

Marco de avaliación probabilística do risco de inundación extremal en ríos afectados por réximes meso e macromareais

Modelización da drenaxe e solución nas inmediacións da Albufereta, Alicante

Modelo matemático dunha rede de abastecemento nun concello galego

Parametrización adecuada dun modelo de recarga de augas subterráneas a escala rexional. Comparación entre os resultados da simulación: MIKE SHE, SPRING Rubinflux e o método TUB-BGR para a zona de Hessisches Ried

Problemas de algas no embalse de Serones ( Ávila, España)

Reutilización de augas residuais para a rega dos campos de golf

Tratamento de augas residuais da industria textil

Tratamento de efluentes líquidos xerados baixo a actividade dunha central térrmica de carbón

Tratamento do estiércol do gando en España: Tecnoloxías actuais e futuras

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25