Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Enxeñaría da Auga pola Universidade da Coruña e Hochschule Magdeburg-Stendal (Fh)(Alemania)

2016/2017 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Baldomir García, Aitor
Presidente
Fontán Pérez, Arturo Norberto
Secretario/a
Navarrina Martínez, Fermín Luis
Vogal PDI
Samper Calvete, Francisco Javier
Vogal PDI
Traseira Piñeiro, Laura
Vogal Estudante
Brandón Basdediós, Óscar
Vogal Estudante
Rojo López, Gemma
Vogal Estudante
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Colominas Ezponda, Ignacio
Presidente
Galán Díaz, Juan José
Vicepresidente
Carro López, Diego
Secretario/a
Álvarez García, Julia
Vogal PDI
Martínez Díaz, Margarita
Vogal PDI
Vázquez González, Ana María
Vogal PDI
Espasandín Lacalle, Raúl
Vogal Estudante
Lorenzo Gómez, Guillermo
Vogal Estudante
Roel Vilas, María Pilar
Vogal PAS
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro
Vázquez González, Ana María
Presidente
Padilla Benítez, Francisco
Secretario/a
Juncosa Rivera, Ricardo Antonio
Vogal PDI
Baldomir García, Aitor
Vogal PDI
Calvo Fariña, Juan Bautista
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.308
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 171
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 15
% créditos repetidos 2015/2016 12,45
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.494
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 38
Homes 2015/2016 28
Mulleres 2015/2016 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 39,32
Taxa de evaluación 2015/2016 86,14
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 86,14
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 15,38
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 99,07
Taxa de graduación (%) 2013/2014 66,67

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 26.810
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 8.003
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 8.972
% créditos repetidos 2015/2016 38,77
Total de créditos matriculados 2015/2016 43.780
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 947
Homes 2015/2016 641
Mulleres 2015/2016 306
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,23
Taxa de evaluación 2015/2016 74,97
Taxa de éxito 2015/2016 77,69
Taxa de rendemento 2015/2016 58,25

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.638
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 45
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,67
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.683
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 42
Homes 2014/2015 29
Mulleres 2014/2015 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 40,07
Taxa de evaluación 2014/2015 87,52
Taxa de éxito 2014/2015 97,56
Taxa de rendemento 2014/2015 85,38
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 99,64
Taxa de graduación (%) 2012/2013 73,08

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 29.790
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 13.220
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12.020
% créditos repetidos 2014/2015 45,88
Total de créditos matriculados 2014/2015 55.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 1.133
Homes 2014/2015 761
Mulleres 2014/2015 372
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 48,58
Taxa de evaluación 2014/2015 73,94
Taxa de éxito 2014/2015 77,5
Taxa de rendemento 2014/2015 57,3

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.896
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.896
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 43
Homes 2013/2014 30
Mulleres 2013/2014 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 44,09
Taxa de evaluación 2013/2014 96,84
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 96,84
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 47.010
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12.850
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 14.060
% créditos repetidos 2013/2014 36,4
Total de créditos matriculados 2013/2014 73.910
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 1.272
Homes 2013/2014 846
Mulleres 2013/2014 426
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 58,1
Taxa de evaluación 2013/2014 73,3
Taxa de éxito 2013/2014 79,49
Taxa de rendemento 2013/2014 58,27

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación hidrolóxica e proxectos
16
0
0
Sistemas de abastecemento e saneamento
16
0
0
Físico-química e calidade da auga
17
0
0
Hidráulica experimental I
11
0
0
Hidráulica computacional I
6
0
0
Tratamento da auga e eficiencia enerxética
16
0
0
Planificación hidráulica e proxectos
16
0
0
SIG e hidroloxía
16
0
0
Ecoloxía de restitución
16
0
0
Hidráulica experimental II
5
5
0
Hidráulica computacional II
3
0
0
Morfoloxía fluvial
14
0
0
Biotecnoloxía da auga
5
0
0
Prácticas Externas
19
0
3
Traballo Fin de Mestrado
15
0
10

Obrigatorio. Enxeñeiros técnicos industriais

Hidráulica e Hidroloxía I
0
1
0

Superado Non superado Non presentado

Módulo I: Único

Planificación hidrolóxica e proxectos
21
0
0
Sistemas de abastecemento e saneamento
22
0
0
Físico-química e calidade da auga
21
0
0
Hidráulica experimental I
3
0
0
Hidráulica computacional I
17
0
0
Tratamento da auga e eficiencia enerxética
13
0
0
Enxeñaría da auga subterránea
9
0
0
Planificación hidráulica e proxectos
21
0
0
SIG e hidroloxía
21
0
0
Ecoloxía de restitución
21
0
0
Hidráulica experimental II
11
0
0
Hidráulica computacional II
7
0
0
Morfoloxía fluvial
17
0
0
Biotecnoloxía da auga
7
0
0
Prácticas Externas
21
0
0
Traballo Fin de Mestrado
18
0
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Avaliación de impacto ambiental dunha presa

Desenvolvemento do modelo matemático dunha rede de abastecemento galega

-Interacción hidráulica entre acuíferos e augas superficiais. Modelización numérica dos efectos da recolocación de dique e dos polders de protección contra a inundación na auga subterránea

Modelado do sistema de saneamento de Tremelo (Bélxica)

Modelo numérico dunha rede de abastecemento de auga en Galicia

Problemas de escalas en socavado de embarcadeiros

A canalización do regato de Angrois (Santiago de Compostela)

A Eutrofización dos encoros: Un gran problema medioambiental, económico e social

Análise enerxética de redes de auga potable

Avaliación do potencial Hidroeléctrico na conca do río Grande de Matagalpa en conca superior do río Coco, Nicaragua

Control por medio de iluminación da acumulación de biopelícula microbiana e o seu funcionamento nun gran río

Elaboración dun modelo matemático dunha rede de abastecemento de auga

Humidais construídos como tratamento alternativo para os lodos procedentes das plantas depuradoras de augas residuais

Implantación dun Sistema Non Convencional de Depuración de Aguas Residuais mediante Humedais Construídos para a recuperación do Entorno da Ría de Pontevedra

Marco de avaliación probabilística do risco de inundación extremal en ríos afectados por réximes meso e macromareais

Modelización da drenaxe e solución nas inmediacións da Albufereta, Alicante

Modelo matemático dunha rede de abastecemento nun concello galego

Parametrización adecuada dun modelo de recarga de augas subterráneas a escala rexional. Comparación entre os resultados da simulación: MIKE SHE, SPRING Rubinflux e o método TUB-BGR para a zona de Hessisches Ried

Problemas de algas no embalse de Serones ( Ávila, España)

Reutilización de augas residuais para a rega dos campos de golf

Tratamento de augas residuais da industria textil

Tratamento de efluentes líquidos xerados baixo a actividade dunha central térrmica de carbón

Tratamento do estiércol do gando en España: Tecnoloxías actuais e futuras

Aforro de enerxía potencial en sistemnas de suministro de auga. Estudo do caso de Kampala en Uganda

Análise de situación de pequeno Wastewater unhas Plantas de Tratamento en España

Braña Artificial para o Tratamento de Augas Residuais de descarga ao río Barbaña no Municipio de San Cibrao dás Viñas, Ourense

Cálculo da rede de abastecemento de auga en Canicouva (Pontevedra).

Criterios de deseño en pases de peixe para o chileno carfish Trichomycterus

Determinación do coeficiente de rugosidade da canle do río Mera mediante modelo hidráulico unidimensional e aforamento manual'

Estudo de inter-comparación de PIHM e HYDROTEL - Máis alá da comparación de caudais

Estudo de saneamento na área rural de Ferrol

Investigación dunha metodoloxía para análise estocástico e avaliación das medicións do nivel das augas subterráneas a longo prazo

Modelo de simulación e plan de autoprotección dunha planta de tratamento de augas residuais en Cabo Prioriño, Ferrol.

Obtención de Variables de Control, para a eliminación de Fósforo e Nitróxeno en EDAR con tratamento biolóxico ou químico.

Pranta de tratamento de auga de Frieres - Cálculo da rede de abastecemento de auga en Canicouva (Pontevedra)

Simulación numérica do fluxo sobre un vertedoiro

Xestión de augas residuais na cidade de Holguín (Cuba): Un concepto de estratexia sostenible das augas residuais

Xestión enerxética do consumo de auga nunha zona residencial e monitorización intelixente do aforro de enerxía.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 25