Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2017/2018 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 46
Homes 2017/2018 20
Mulleres 2017/2018 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.109
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.094
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.249
Homes 2017/2018 476
Mulleres 2017/2018 773
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 73.080
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 63.060
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.096
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.917
% créditos repetidos 2017/2018 13,7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,51

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 21
Homes 2016/2017 10
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.170
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.170
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,71
Taxa de evaluación 2016/2017 94,36
Taxa de éxito 2016/2017 99,18
Taxa de rendemento 2016/2017 93,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 1.224
Homes 2015/2016 426
Mulleres 2015/2016 798
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 71.250
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 62.630
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.939
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.682
% créditos repetidos 2015/2016 12,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58,21
Taxa de evaluación 2015/2016 91,06
Taxa de éxito 2015/2016 89,52
Taxa de rendemento 2015/2016 81,52

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
18
0
1
Organización Contable-Fiscal da Empresa
18
0
1
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
18
0
1
Contratos Privados
18
0
1
Contratos Públicos
18
0
1
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
18
0
1
Resolución de Conflitos da Empresa
16
1
2
Metodoloxía
17
1
1

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción II
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción III
4
0
1

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
9
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
6
0
0
Dereito Urbanístico II
6
0
0
Dereito Urbanístico III
6
0
0

Prácticas

Prácticas Externas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
1
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A captura de frinxílidos en España

Análise do proceso administrativo e económico dun parque eólico

As avaliacións de Impacto Ambiental nos proxectos eólicos. Especial mención a afectación na Rede Natura 2000

Aspectos Xerais do Acto Xurídico de Declaración de Obra Nova

Delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, con referencia a reforma introducida pola Ley 1/2015, de 30 de xuño

Economía circular e envases de plástico

O contrato de corretaxe e as novas plataformas en liña

Procedemento administrativo para a concesión dun parque eólico e o seu plan de viabilidade económica en Galicia.

Protección do medio ambiente no ámbito empresarial: Prevención da responsabilidade penal medioambiental das persoas xurídicas a través dun programa de Compliance

A acción colectiva: unha forma común de litixio en representación dun grupo de persoas nos Estados Unidos de América

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 35