Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Asesoramento Xurídico Empresarial

2018/2019 · 90 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 38
Homes 2018/2019 11
Mulleres 2018/2019 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.494
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.470
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 1,61
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 39,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 5

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1.209
Homes 2018/2019 469
Mulleres 2018/2019 740
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 71.350
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 61.350
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.086
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.912
% créditos repetidos 2018/2019 14,01
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 59,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 45
Homes 2017/2018 19
Mulleres 2017/2018 26
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 2.049
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 2.034
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,73
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 45,53
Taxa de evaluación 2017/2018 94,88
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 94,88
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,53
Taxa de graduación 2015/2016 0
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 1.242
Homes 2017/2018 472
Mulleres 2017/2018 770
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 72.540
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 62.700
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.791
% créditos repetidos 2017/2018 13,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,41
Taxa de evaluación 2017/2018 91,15
Taxa de éxito 2017/2018 90,12
Taxa de rendemento 2017/2018 82,14

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 21
Homes 2016/2017 10
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.170
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.170
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 55,71
Taxa de evaluación 2016/2017 94,36
Taxa de éxito 2016/2017 99,18
Taxa de rendemento 2016/2017 93,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2014/2015 0
Taxa de abandono 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 1.219
Homes 2016/2017 419
Mulleres 2016/2017 800
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 71.620
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 61.860
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.521
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.236
% créditos repetidos 2016/2017 13,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 58,75
Taxa de evaluación 2016/2017 90,2
Taxa de éxito 2016/2017 90,24
Taxa de rendemento 2016/2017 81,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
24
0
0
Organización Contable-Fiscal da Empresa
24
0
0
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
24
0
0
Contratos Privados
24
0
0
Contratos Públicos
24
0
0
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
24
0
0
Resolución de Conflitos da Empresa
26
0
0
Metodoloxía
24
0
1

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
16
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción II
16
0
0
Dereito Inmobiliario e da Construción III
16
0
0

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
4
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
4
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
4
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
4
0
0
Dereito Urbanístico II
4
0
0
Dereito Urbanístico III
4
0
0

Prácticas

Prácticas Externas
18
0
1

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
14
0
7

Superado Non superado Non presentado

Común

Liberdade de Empresa: Organización Xurídica da Empresa. O Empresariado.
18
0
1
Organización Contable-Fiscal da Empresa
18
0
1
Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais
18
0
1
Contratos Privados
18
0
1
Contratos Públicos
18
0
1
Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais
18
0
1
Resolución de Conflitos da Empresa
16
1
2
Metodoloxía
17
1
1

Especialidade en Dereito Inmobiliario e da Construción

Dereito Inmobiliario e da Construción I
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción II
4
0
1
Dereito Inmobiliario e da Construción III
4
0
1

Especialidade en Dereito Ambiental

Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Análise das Técnicas de Protección Ambiental
9
0
0
Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental
9
0
0

Especialidade en Dereito Urbanístico

Dereito Urbanístico I
6
0
0
Dereito Urbanístico II
6
0
0
Dereito Urbanístico III
6
0
0

Prácticas

Prácticas Externas

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
1
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A captura de frinxílidos en España

Análise do proceso administrativo e económico dun parque eólico

As avaliacións de Impacto Ambiental nos proxectos eólicos. Especial mención a afectación na Rede Natura 2000

Aspectos Xerais do Acto Xurídico de Declaración de Obra Nova

Delito urbanístico do artigo 319 do Código Penal

Delitos contra os recursos naturais e o medio ambiente, con referencia a reforma introducida pola Ley 1/2015, de 30 de xuño

Dereito da Superficie e o Rexistro da Propiedade

Economía circular e envases de plástico

Inversión Colectiva: Entidades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado. Realidade Xurídica e Aplicación práctica.

O contrato de corretaxe e as novas plataformas en liña

O patrimonio municipal do chan en Galicia: destinos concretos obxecto de controis específicos

O sistema de responsabilidades da dirección facultativa na obra privada frente o promotor e ulteriores compradores

Procedemento administrativo para a concesión dun parque eólico e o seu plan de viabilidade económica en Galicia.

Protección do medio ambiente no ámbito empresarial: Prevención da responsabilidade penal medioambiental das persoas xurídicas a través dun programa de Compliance

A acción colectiva: unha forma común de litixio en representación dun grupo de persoas nos Estados Unidos de América

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 35