Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2
Homes 2018/2019 1
Mulleres 2018/2019 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 12
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 6
Taxa de evaluación 2018/2019 0
Taxa de éxito 2018/2019 0
Taxa de rendemento 2018/2019 0
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 20

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.159
Homes 2018/2019 483
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.853
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.356
% créditos repetidos 2018/2019 7,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 89,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 66
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 30
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 18
% créditos repetidos 2017/2018 54,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 6
Taxa de evaluación 2017/2018 72,73
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 72,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 70
Taxa de abandono 2015/2016 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 132
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 60
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 18
% créditos repetidos 2016/2017 54,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 6
Taxa de evaluación 2016/2017 36,36
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 36,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,39
Taxa de graduación 2015/2016 40
Taxa de abandono 2014/2015 17,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
0
0
2

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A promoción da coeducación dende o Departamento de Orientación. Proposta de actuación co profesorado

aplicación dun xogo de rol como recurso pedagóxico inclusivo fara facilitar a transición a secundaria

Avaliación de necesidades da violencia online nas relacións de parella adolescentes da Provincia de Ourense

Capacidades, intereses e motivacións do alumnado; proposta dun plan de atención á diversidade

Catalogo de recursos digitales sobre violencia de género para educación secundaria

Medidas de atención ao alumnado con TDAH

Proposta de actuacións coeducativas dentro do plan de igualdade do Instituto de Educación Secundaria Obrigatoria IES Agra do Orzán levada a cabo polo departamento de Orientación

Proposta de intervención para o apoio educativo de alumnado con problemas de saúde mental

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 20