Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 11
Homes 2017/2018 2
Mulleres 2017/2018 9
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 66
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 30
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 18
% créditos repetidos 2017/2018 54,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 6
Taxa de evaluación 2017/2018 72,73
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 72,73
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 95,24
Taxa de graduación 2016/2017 70
Taxa de abandono 2015/2016 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 22
Homes 2016/2017 7
Mulleres 2016/2017 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 132
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 60
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 54
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 18
% créditos repetidos 2016/2017 54,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 6
Taxa de evaluación 2016/2017 36,36
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 36,36
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,39
Taxa de graduación 2015/2016 40
Taxa de abandono 2014/2015 17,65

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 162
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 120
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 12
% créditos repetidos 2015/2016 25,93
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 6
Taxa de evaluación 2015/2016 37,04
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 37,04
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 96,15
Taxa de graduación 2014/2015 70,59
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
8
0
3

It_12. Complementos para a formación disciplinar

Atención á diversidade en educación secundaria
Asesoramento e formación nas institucións educativas
Estratexias de estudo

It_12. Didáctica e ensinanza

Mediación familiar
Orientación profesional
Deseño e avaliación de programas en orientación
Diagnóstico en educación

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
Iniciación á investigación educativa

Orientación Educativa. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
8
0
14

It_12. Complementos para a formación disciplinar

Atención á diversidade en educación secundaria
Asesoramento e formación nas institucións educativas
Estratexias de estudo

It_12. Didáctica e ensinanza

Mediación familiar
Orientación profesional
Deseño e avaliación de programas en orientación
Diagnóstico en educación

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
Iniciación á investigación educativa

Orientación Educativa. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
10
0
17

It_12. Complementos para a formación disciplinar

Atención á diversidade en educación secundaria
Asesoramento e formación nas institucións educativas
Estratexias de estudo

It_12. Didáctica e ensinanza

Mediación familiar
Orientación profesional
Deseño e avaliación de programas en orientación
Diagnóstico en educación

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
Iniciación á investigación educativa

Orientación Educativa. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A promoción da coeducación dende o Departamento de Orientación. Proposta de actuación co profesorado

aplicación dun xogo de rol como recurso pedagóxico inclusivo fara facilitar a transición a secundaria

Avaliación de necesidades da violencia online nas relacións de parella adolescentes da Provincia de Ourense

Capacidades, intereses e motivacións do alumnado; proposta dun plan de atención á diversidade

Catalogo de recursos digitales sobre violencia de género para educación secundaria

Medidas de atención ao alumnado con TDAH

Proposta de actuacións coeducativas dentro do plan de igualdade do Instituto de Educación Secundaria Obrigatoria IES Agra do Orzán levada a cabo polo departamento de Orientación

Proposta de intervención para o apoio educativo de alumnado con problemas de saúde mental

Atención á diversidade en Galicia

'Creación de materiais dirixidos a un alumno co Síndrome X Fráxil de Educación Secundaria usuario de Sistemas aumentativos de comunicación (SAC).'

Deseño dunha programación de actividades complementarias dende o departamento de Orientación: 'Traballar as emocións na educación infantil'.

Incluíndo habilidades de estudo en Xeografía e Historia

Os departamentos de orientación na transición á educación superior.

Plan Xeral de Atención á Diversidade para un Centro Público Integrado

Proposta de intervención educativa dende o Departamento de Orientación para un alumno con Síndrome X Fráxil

Proposta dunha guía para a elaboración dun Plan de Acción Titorial desde unha perspectiva socioeducativa dentro do Departamento de Orientación nun Instituto de Educación Secundaria

“Plan de Acción Titorial centrado no estudo e mellora da motivación do alumnado de Educación Secundaria”

A intelixencia emocional e a acción titorial. Unha proposta baseada en centros educativos da cidade da Coruña.

A mediación escolar, unha vía de unión ante o conflito. Avaliación da implantación de un programa feita polos seus protagonistas.

Competencias emprendedoras no alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria en tres centros educativos de Galicia

Estratexias de autorregulación e rendemento académico en secundaria

Estudo descritivo sobre a percepción de asertividade e das diferenzas na aula como base para a atención á diversidade

Motivación do alumnado na elección dos estudos de Formacion Profesional nun Centro educativo de A Coruña

Motivación dos alumnos de Educación Secundaria en aulas con metodoloxías basadas en proxectos

Plan de Atención á Diversidade para unha escola inclusiva

Programa de acción tutorial sobre a detección de TCA en alumnado de ESO

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20