Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Orientación Educativa (Orientación Educativa).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 120
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 12
% créditos repetidos 2015/2016 25,93
Total de créditos matriculados 2015/2016 162
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 8
Mulleres 2015/2016 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 6
Taxa de evaluación 2015/2016 37,04
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 37,04
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,15
Taxa de graduación (%) 2014/2015 70,59

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 102
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 15
Total de créditos matriculados 2014/2015 120
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 20
Homes 2014/2015 2
Mulleres 2014/2015 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 6
Taxa de evaluación 2014/2015 55
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 55
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 99,1
Taxa de graduación (%) 2013/2014 78,57

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 84
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 17,65
Total de créditos matriculados 2013/2014 102
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 17
Homes 2013/2014 2
Mulleres 2013/2014 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 6
Taxa de evaluación 2013/2014 70,59
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 70,59
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 98,36
Taxa de graduación (%) 2012/2013 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
11
0
9

It_12. Complementos para a formación disciplinar

Atención á diversidade en educación secundaria
Asesoramento e formación nas institucións educativas
Estratexias de estudo

It_12. Didáctica e ensinanza

Mediación familiar
Orientación profesional
Deseño e avaliación de programas en orientación
Diagnóstico en educación

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
Iniciación á investigación educativa

Orientación Educativa. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
Función titorial e orientación académica
Educación e linguas en Galicia
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
12
0
5

It_12. Complementos para a formación disciplinar

Atención á diversidade en educación secundaria
Asesoramento e formación nas institucións educativas
Estratexias de estudo

It_12. Didáctica e ensinanza

Mediación familiar
Orientación profesional
Deseño e avaliación de programas en orientación
Diagnóstico en educación

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
Iniciación á investigación educativa

Orientación Educativa. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en orientación educativa

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

'Creación de materiais dirixidos a un alumno co Síndrome X Fráxil de Educación Secundaria usuario de Sistemas aumentativos de comunicación (SAC).'

Deseño dunha programación de actividades complementarias dende o departamento de Orientación: 'Traballar as emocións na educación infantil'.

“Plan de Acción Titorial centrado no estudo e mellora da motivación do alumnado de Educación Secundaria”

A intelixencia emocional e a acción titorial. Unha proposta baseada en centros educativos da cidade da Coruña.

A mediación escolar, unha vía de unión ante o conflito. Avaliación da implantación de un programa feita polos seus protagonistas.

Competencias emprendedoras no alumnado de cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria en tres centros educativos de Galicia

Estratexias de autorregulación e rendemento académico en secundaria

Estudo descritivo sobre a percepción de asertividade e das diferenzas na aula como base para a atención á diversidade

Motivación do alumnado na elección dos estudos de Formacion Profesional nun Centro educativo de A Coruña

Motivación dos alumnos de Educación Secundaria en aulas con metodoloxías basadas en proxectos

Plan de Atención á Diversidade para unha escola inclusiva

Programa de acción tutorial sobre a detección de TCA en alumnado de ESO

"Sinto, logo existo". Unha unidade didáctica sobre intelixencia emocional

A coeducación en ESO e Bacharelato: Plan de Orientación como estratexia e recurso

A diagnose da coeducación na ESO e no Bacherelato. Unha proposta para o cambio coeducativo desde os departamentos de orientación

Análise e valoración dunha selección de blogs do departamento de orientación do ensimo secundario

Competencias e Formación continua dos orientadores e dos docentes de secundaria con respecto o Síndorme de TEA.

Deseño dun programa de educación sexual para estudantes de 3º e 4º da ESO

Habilidades psicolingüísticas e produción académica en nenos con necesidades educativas de apoio específico

Influencia da competencia lectora na resolución de problemas matemáticos

O Plan de Acción Titorial (PAT) como marco para o deseño dunha proposta de intervención para previr os conflictos na aula

Plan de acción titorial dirixido a 1º de ESO para desenvolver as competencias sociais e cívicas

Todos coa diversidade: unha visión a prol da participación e colaboración da comunidade educativa

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20