Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada

2016/2017 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saá, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 6
Homes 2016/2017 1
Mulleres 2016/2017 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 267
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 240
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 21
% créditos repetidos 2016/2017 10,11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 44,5
Taxa de evaluación 2016/2017 68,54
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 68,54
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 14,29

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 499
Homes 2016/2017 134
Mulleres 2016/2017 365
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 28.160
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 22.840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 3.404
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 1.916
% créditos repetidos 2016/2017 18,89
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,42
Taxa de evaluación 2016/2017 81,89
Taxa de éxito 2016/2017 82,27
Taxa de rendemento 2016/2017 67,37

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 5
Homes 2015/2016 1
Mulleres 2015/2016 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 210
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 180
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 14,29
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 42
Taxa de evaluación 2015/2016 97,14
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 97,14
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 88,89
Taxa de graduación 2014/2015 71,43
Taxa de abandono 2013/2014 30

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 453
Homes 2015/2016 131
Mulleres 2015/2016 322
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 25.960
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 21.160
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 3.044
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 1.761
% créditos repetidos 2015/2016 18,51
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,31
Taxa de evaluación 2015/2016 83,92
Taxa de éxito 2015/2016 80,54
Taxa de rendemento 2015/2016 67,59

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 10
Homes 2014/2015 3
Mulleres 2014/2015 7
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 420
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 393
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 6,43
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 42
Taxa de evaluación 2014/2015 77,86
Taxa de éxito 2014/2015 98,17
Taxa de rendemento 2014/2015 76,43
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 96
Taxa de graduación 2013/2014 50

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 455
Homes 2014/2015 137
Mulleres 2014/2015 318
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 26.630
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 21.770
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.054
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 1.803
% créditos repetidos 2014/2015 18,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 58,52
Taxa de evaluación 2014/2015 83,35
Taxa de éxito 2014/2015 82,05
Taxa de rendemento 2014/2015 68,39

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obrigatorias

Modelos e métodos na lingüística actual
3
0
1
Lingüística de corpus
3
0
1
Lingüística aplicada
3
0
1
Tecnoloxías lingüísticas
3
0
1
Recursos bibliográficos e xéneros científicos
3
0
1

Prácticas externas

Prácticas externas
3
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
1
0
5

A1. Lingüística aplicada á adquisición de linguas

Lingüística de corpus e adquisición da lingua
2
0
0
Conciencia lingüística (language awareness) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües
3
0
0
Aplicacións da psicolingüística
3
0
0
Análise da conversa aplicada
3
0
0

B1. Ensino de segundas linguas

Avaliación
2
0
0
Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe
3
0
0
Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe
2
0
0
Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas
3
0
0

A2. Linguas e tecnoloxías

Deseño e desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas
1
0
0
Procesamento da linguaxe oral
1
0
0
Dixitalización e edición
1
0
0
A información lingüística e internet
1
0
0

B2. Comunicación profesional

Comunicación multimodal
1
0
0
Comunicación oral
1
0
0
Comunicación escrita
1
0
0
Terminoloxía e linguaxes específicas
1
0
0

B3. Semántica, gramática e pragmática

Cuestións de semántica e sintaxe
0
0
1
Dimensións do significado. Semántica e pragmática
0
0
1
Gramática e discurso
0
0
1
Cuestións actuais da Gramática
0
0
1

C3. Lingüística contrastiva e variación

Variación lingüística
0
0
1
Temas de lingüística contrastiva
0
0
1
Contacto de linguas e as súas consecuencias
0
0
1
Cambio lingüístico
0
0
1

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obrigatorias

Modelos e métodos na lingüística actual
3
0
0
Lingüística de corpus
3
0
0
Lingüística aplicada
4
0
0
Tecnoloxías lingüísticas
4
0
0
Recursos bibliográficos e xéneros científicos
3
0
0

Prácticas externas

Prácticas externas
3
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
4
0
1

A1. Lingüística aplicada á adquisición de linguas

Lingüística de corpus e adquisición da lingua
1
0
0
Conciencia lingüística (language awareness) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües
1
0
0
Aplicacións da psicolingüística
2
0
0
Análise da conversa aplicada
1
0
0

B1. Ensino de segundas linguas

Avaliación
3
0
0
Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe
3
0
0
Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe
2
0
0
Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas
2
0
0

C1. Lingua de signos española

Gramática e léxico da lingua de signos española
1
0
0
Usos profesionais da lingua de signos española
1
0
0
Adquisición e desenvolvemento da lingua na comunidade xorda
1
0
0
Ensino da lingua oral a xordos e da lingua de signos a oíntes
1
0
0

A2. Linguas e tecnoloxías

Deseño e desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas
1
0
0
Procesamento da linguaxe oral
1
0
0
Dixitalización e edición
1
0
0
A información lingüística e internet
1
0
0

B2. Comunicación profesional

Comunicación multimodal
1
0
0
Comunicación oral
1
0
0
Comunicación escrita
1
0
0
Terminoloxía e linguaxes específicas
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obrigatorias

Modelos e métodos na lingüística actual
6
0
1
Lingüística de corpus
6
0
1
Lingüística aplicada
4
0
2
Tecnoloxías lingüísticas
6
0
1
Recursos bibliográficos e xéneros científicos
5
0
1

Prácticas externas

Prácticas externas
4
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
6
0
4

A1. Lingüística aplicada á adquisición de linguas

Lingüística de corpus e adquisición da lingua
2
0
0
Conciencia lingüística (language awareness) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües
2
0
1
Aplicacións da psicolingüística
1
0
2
Análise da conversa aplicada
2
0
1

B1. Ensino de segundas linguas

Avaliación
2
0
2
Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe
3
0
2
Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe
3
0
1
Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas
3
1
1

C1. Lingua de signos española

Gramática e léxico da lingua de signos española
1
0
1
Usos profesionais da lingua de signos española
2
0
0
Adquisición e desenvolvemento da lingua na comunidade xorda
2
0
0
Ensino da lingua oral a xordos e da lingua de signos a oíntes
1
1
0

A2. Linguas e tecnoloxías

Deseño e desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas
1
0
0
Procesamento da linguaxe oral
1
0
0
Dixitalización e edición
1
0
0
A información lingüística e internet
1
0
0

B2. Comunicación profesional

Comunicación multimodal
1
0
0
Comunicación oral
1
0
0
Comunicación escrita
1
0
0
Terminoloxía e linguaxes específicas
1
0
0

B3. Semántica, gramática e pragmática

Cuestións de semántica e sintaxe
1
0
0
Dimensións do significado. Semántica e pragmática
1
0
0
Gramática e discurso
2
0
0
Cuestións actuais da Gramática
1
0
0

C3. Lingüística contrastiva e variación

Variación lingüística
2
0
0
Temas de lingüística contrastiva
2
0
0
Contacto de linguas e as súas consecuencias
1
0
0
Cambio lingüístico
2
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Deseño, posta en práctica e valoración dunha unidade didáctica de ELE sobre o mundo laboral. Aplicación a estudantes vietnamitas.

Análise de errores léxicos, morfosintácticos e gráficos na producción escrita de estudiantes hispanohablantes de ruso de nivel básico

Dicionario de notación musical español-francés

Estudo contrastivo de trazos prosódicos en Ruso e Castelán: propostas didácticas

Recursos para a tradución de colocacións: análise crítica e proposta

A lingüística de corpus no ensino de linguas nunha proposta práctica para o profesor de lingua e literatura castelá na enseñanza preuniversitaria

A terminoloxía lingüística na edición electrónica do DRAE 2003

Aproximación á situación lingüística de Quebec: coexistencia Francés - Inglés

Demencia e comunicación: análise de caso

O discurso social nos novos medios de comunicación comunitarios: o caso "Galiza Ano Cero"

Unha aproximación crítica da análise do discurso de Obama á nación en xaneiro de 2015

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 10