Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada

2015/2016 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Ferreiro Fernández, Manuel
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
Clark Mitchell, David
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Barcia Bernárdez, Iago
Vogal Estudante
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro
Lorenzo Modia, María Jesús
Presidente
Vizcaíno Fernández, Carlos Cayetano
Vicepresidente
Sánchez Rei, Xosé Manuel
Secretario/a
Estévez Saa, José Manuel
Vogal PDI
Acín Villa, Esperanza
Vogal PDI
Rodríguez González, Olivia
Vogal PDI
Sánchez Palomino, María Dolores
Vogal PDI
González Muñoz, Luís Fernando
Vogal PDI
Regueiro Diehl, María Mercedes
Vogal PDI
López Fernández, María Teresa
Vogal PDI
Woodward Smith, Elizabeth Anne
Vogal PDI
Pena Sueiro, María Nieves
Vogal PDI
Morales López, Esperanza
Vogal PDI
Sotillo Louro, Guillermo
Vogal Estudante
Bouzas Presedo, María del Pilar
Vogal Estudante
Sánchez Castanedo, Alba
Vogal Estudante
Ferrío Senlle, Noemí
Vogal Estudante
Lago Méndez, Marta
Vogal PAS
Silva Pais, María Isolina
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 393
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 6,43
Total de créditos matriculados 2014/2015 420
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 10
Homes 2014/2015 3
Mulleres 2014/2015 7
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 42
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 77,86
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,17
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 76,43
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 96
Taxa de graduación (%) 2013/2014 55,56

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 20.820
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 3.027
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.055
% créditos repetidos 2014/2015 19,62
Total de créditos matriculados 2014/2015 25.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 465
Homes 2014/2015 139
Mulleres 2014/2015 326
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 55,7
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 82,68
Taxa de éxito (%) 2014/2015 81,66
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 67,52

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 474
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 474
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 9
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 52,67
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 70,25
Taxa de éxito (%) 2013/2014 98,2
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 68,99
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 20.400
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 2.230
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 2.525
% créditos repetidos 2013/2014 18,9
Total de créditos matriculados 2013/2014 25.160
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 462
Homes 2013/2014 135
Mulleres 2013/2014 327
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 54,45
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 84,44
Taxa de éxito (%) 2013/2014 82,85
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 69,96

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 18.280
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 3.723
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 2.184
% créditos repetidos 2012/2013 24,42
Total de créditos matriculados 2012/2013 24.190
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 433
Homes 2012/2013 122
Mulleres 2012/2013 311
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,86
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 83,67
Taxa de éxito (%) 2012/2013 82,86
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 69,33

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Disciplinas obrigatorias

Modelos e métodos na lingüística actual
7
0
2
Lingüística de corpus
7
0
2
Lingüística aplicada
6
0
2
Tecnoloxías lingüísticas
5
0
2
Recursos bibliográficos e xéneros científicos
7
0
2

Prácticas externas

Prácticas externas
4
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
3
0
4

A1. Lingüística aplicada á adquisición de linguas

Lingüística de corpus e adquisición da lingua
3
0
1
Conciencia lingüística (language awareness) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües
2
0
2
Aplicacións da psicolingüística
2
0
2
Análise da conversa aplicada
2
1
1

B1. Ensino de segundas linguas

Avaliación
3
0
1
Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe
2
0
2
Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe
3
0
1
Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas
2
1
1

B2. Comunicación profesional

Comunicación multimodal
3
0
1
Comunicación oral
2
0
1
Comunicación escrita
2
0
1
Terminoloxía e linguaxes específicas
2
0
1

C2. Mediación e planificación

Mediación lingüística
2
0
1
Políticas lingüísticas
2
0
1
Planificación lingüística
2
0
1
Multilingüismo e internet
2
0
1

A3. O universo do léxico

Fundamentos de lexicoloxía e lexicografía
1
0
0
A elaboración do dicionario
1
0
0
A avaliación de dicionarios
1
0
0
Terminoloxía e terminografía
1
0
0

B3. Semántica, gramática e pragmática

Cuestións de semántica e sintaxe
Dimensións do significado. Semántica e pragmática
1
0
0
Gramática e discurso
1
0
0
Cuestións actuais da Gramática
1
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise de errores léxicos, morfosintácticos e gráficos na producción escrita de estudiantes hispanohablantes de ruso de nivel básico

Dicionario de notación musical español-francés

Estudo contrastivo de trazos prosódicos en Ruso e Castelán: propostas didácticas

Recursos para a tradución de colocacións: análise crítica e proposta

A lingüística de corpus no ensino de linguas nunha proposta práctica para o profesor de lingua e literatura castelá na enseñanza preuniversitaria

A terminoloxía lingüística na edición electrónica do DRAE 2003

Aproximación á situación lingüística de Quebec: coexistencia Francés - Inglés

Demencia e comunicación: análise de caso

O discurso social nos novos medios de comunicación comunitarios: o caso "Galiza Ano Cero"

Unha aproximación crítica da análise do discurso de Obama á nación en xaneiro de 2015

A gama cromática en galego: análise semántica e sociolóxica

Lingüística aplicada á comunicación intercultural no mundo do fútbol: Proposta dun método de ensino de L2 para futbolistas

Nivelación das colocacións en ELE

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 10