Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Cid Blanco, Ángeles
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Rendal Vazquez, Maria Esther
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 630
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 1,87
Total de créditos matriculados 2014/2015 642
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 12
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,5
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 94,39
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 94,39
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 7,69
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,83
Taxa de graduación (%) 2013/2014 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 89,64
Taxa de éxito (%) 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.077
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.077
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 21
Homes 2013/2014 5
Mulleres 2013/2014 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,29
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 96,1
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 96,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 92,31

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 87,67
Taxa de éxito (%) 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 66,72

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 726
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 726
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 13
Homes 2012/2013 3
Mulleres 2012/2013 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 55,85
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 96,69
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 96,69
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 20
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 99,55
Taxa de graduación (%) 2011/2012 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 31.320
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.236
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 6.140
% créditos repetidos 2012/2013 29,93
Total de créditos matriculados 2012/2013 44.690
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 813
Homes 2012/2013 309
Mulleres 2012/2013 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,97
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 85,18
Taxa de éxito (%) 2012/2013 77,4
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 65,93

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
18
0
1
Técnicas Moleculares
18
0
1

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
18
0
0
Sinalización Celular
18
0
0
Mecanismos de xeración da variación xenética
18
0
0
Regulación da expresión xénica
18
0
0

Optativas

Neurobioloxía
2
0
1
Inmunoloxía
1
0
0
Células Nai e Terapia Celular
12
0
0
Microbioloxía Molecular
7
0
1
Dinámica e Estrutura de Proteínas
7
0
1
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
5
0
0
Proteómica
7
0
0
Xenómica
7
0
0
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
8
0
0
Xenética Humana
12
0
0
Toxicoloxía Xenética
8
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
6
0
0
Biotecnoloxía en plantas
10
0
1
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
3
0
1

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
16
0
1

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
12
0
1
Técnicas Moleculares
12
0
1

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
12
0
1
Sinalización Celular
12
0
1
Mecanismos de xeración da variación xenética
12
0
1
Regulación da expresión xénica
12
0
1

Optativas

Inmunoloxía
6
0
0
Células Nai e Terapia Celular
8
0
0
Microbioloxía Molecular
6
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
5
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
4
0
0
Proteómica
3
0
0
Xenómica
7
0
0
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
4
0
0
Xenética Humana
8
0
0
Toxicoloxía Xenética
7
0
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
1
0
0
Biotecnoloxía en plantas
3
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
5
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
9
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
11
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise da diversidade xenética en cebolas (Allium cepa L.) de Europa

Análise de marcadores moleculares no camarón Palaemon elegans Rathke, 1837

Construción de vectores para expresar a proteína HMGB2 en células cancerosas e control de mamíferos

Estudo das conexións do toro lonxitudinal e morfoloxía das células piramidais no teito óptico no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo do sistema catecolaminérxico no encéfalo anterior do peixe cebra adulto (Danio rerio).

Identificación de celulases termófilas mediante metaxenómica funcional

Inmortalización de células nai mesenquimais humanas co antíxeno T do virus SV-40

Interactoma de HMGB1 no cancro de próstata

Mellora da propagación in vitro de Vaccinium corymbosum e avaliación da actividade antioxidante en froitos comerciais

O laboratorio de reprodución asistida: organización, equipos e parámetros de calidade

Validación de proteínas disminuidas nas células epiteliais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Validación de proteínas incrementadas nas células epileiais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Variacións nas características dos exosomas das células madre mesenquimais durante o envellecimento.

Caracterización da resposta de indución de resistencia a Phytophthora capsici Leon. en feixón (Phaseolus vulgaris L.) e pemento (Capsicum annuum L.) por un cultivo esterilizado de Fo47.

Estudo da citotoxicidade de nanopartículas de óxido de ferro en células neuronais humanas mediante citometría de fluxo.

Estudo dos xenes de resistencia a aminoglucósidos en cepas hostitalarias de Acinetobacter baumannii

Estudo experimental das conexións neuronais da área telencefálica dorsal no peixe zebra (Danio rerio)

Evaluación da motilidade espermática empregando dous crioprotectores

Identificación de novas dianas moleculares da proteína E3 ubiquitina-ligasa Hakai.

Validación de proteínas moduladas por la sobreexpresión de Progerina en células de pacientes con Síndrome de Progeria (HGPS)

Valor pronóstico e/ou diagnóstico da proteína HuR e do DNA Circulante no cancro gástrico e de mama

Verificación de potenciais biomarcadores proteicos de artrosis mediante técnicas proteómicas

Alteracións na fisioloxía celular de Chlamydomonas reinhardtii exposta a estrés por calor

ANALISE XENÉTICA NA COQUINA Donax trunculus MEDIANTE MARCADORES DE ADN MITOCONDRIAL

AVALIACIÓN DA XENOTOXICIDADE ASOCIADA Á EXPOSICIÓN A NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS METÁLICOS EN CÉLULAS NEURAIS

AVALIACIÓN DO DANO XENÉTICO E MORTE CELULAR EN CÉLULAS DE MEXILLÓN EXPOSTAS A ÁCIDO OKADAICO

Caracterización e aplicación biotecnolóxica da enzima α-galactosidasa de Saccharomyces cerevisiae.

Clonación do xene KlABF2 en plásmidos de expresión para Saccharomyces cerevisiae

ESTUDO DA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS ALFA (1,6) FUCOSILADAS IMPLICADAS NA MALIGNIZACIÓN DO CANCRO COLORRECTAL

Estudo da oxidación de capsinoides por peroxidasas vexetais

Estudo do efecto do mutante do Complexo do Poro Nuclear delta-seh1 na activación transcripcional de xenes de fermentos

Expresión en fermentos de xenes GFP recombinantes no mutante nup84 do Complexo do Poro Nuclear

Extrema resistencia a doses agudas de radiacións ionizantes en diferentes liñas de microalgas. ¿A adaptación a un ambiente rico en uranio confire protección ás radiacións?

Indución de resistencia en pemento cun extracto de Fo47.

Produción de Bioetanol e proteínas recombinantes a partir de soro de leite e molasas

Regulación hormonal da resistencia de Zinnia elegans a Botrytis cinerea e da lignificación

Toxicidade de nanotransportadores baseados en ácido hialurónico en embrions de peixe cebra

Toxicidade exercida polo herbicida atrazina na microalga de auga doce Chlamydmonas reinhardtii Dangeard

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 25