Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Del Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Cid Blanco, Ángeles
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Rendal Vazquez, Maria Esther
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 864
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4
Total de créditos matriculados 2015/2016 900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 18
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 50
Taxa de evaluación 2015/2016 88
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 88
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2013/2014 15
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 95,59
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 38.280
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.052
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 4.012
% créditos repetidos 2015/2016 20,82
Total de créditos matriculados 2015/2016 48.340
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 892
Homes 2015/2016 357
Mulleres 2015/2016 535
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 54,19
Taxa de evaluación 2015/2016 90,53
Taxa de éxito 2015/2016 80,86
Taxa de rendemento 2015/2016 73,2

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 630
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 1,87
Total de créditos matriculados 2014/2015 642
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 12
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,5
Taxa de evaluación 2014/2015 94,39
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 94,39
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 7,69
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,83
Taxa de graduación (%) 2013/2014 80

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 33.540
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.361
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 4.145
% créditos repetidos 2014/2015 23,85
Total de créditos matriculados 2014/2015 44.040
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 807
Homes 2014/2015 303
Mulleres 2014/2015 504
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,58
Taxa de evaluación 2014/2015 89,64
Taxa de éxito 2014/2015 78,49
Taxa de rendemento 2014/2015 70,35

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.077
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.077
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 21
Homes 2013/2014 5
Mulleres 2013/2014 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 51,29
Taxa de evaluación 2013/2014 96,1
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 96,1
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 92,31

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 31.250
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.548
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.564
% créditos repetidos 2013/2014 26,23
Total de créditos matriculados 2013/2014 42.360
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 787
Homes 2013/2014 302
Mulleres 2013/2014 485
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,83
Taxa de evaluación 2013/2014 87,67
Taxa de éxito 2013/2014 76,1
Taxa de rendemento 2013/2014 66,72

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
10
0
0
Técnicas Moleculares
10
0
0

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
10
0
0
Sinalización Celular
10
0
0
Mecanismos de xeración da variación xenética
10
0
0
Regulación da expresión xénica
10
0
0

Optativas

Neurobioloxía
5
0
0
Inmunoloxía
3
0
0
Células Nai e Terapia Celular
11
0
0
Microbioloxía Molecular
4
0
0
Proteómica
4
0
0
Xenómica
1
0
0
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
5
0
0
Xenética Humana
8
0
0
Toxicoloxía Xenética
7
0
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en plantas
2
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
1
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
11
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
9
0
3

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
18
0
1
Técnicas Moleculares
18
0
1

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
18
0
0
Sinalización Celular
18
0
0
Mecanismos de xeración da variación xenética
18
0
0
Regulación da expresión xénica
18
0
0

Optativas

Neurobioloxía
2
0
1
Inmunoloxía
1
0
0
Células Nai e Terapia Celular
12
0
0
Microbioloxía Molecular
7
0
1
Dinámica e Estrutura de Proteínas
7
0
1
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
5
0
0
Proteómica
7
0
0
Xenómica
7
0
0
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
8
0
0
Xenética Humana
12
0
0
Toxicoloxía Xenética
8
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
6
0
0
Biotecnoloxía en plantas
10
0
1
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
3
0
1

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
16
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Alteracións da expresión xénica de Sorl1 e Rb1 en distintos modelos de estrés metabólico

Análise comparativa da endogamia en diferentes lotes de Litopenaeus vannamei.

Análise da internalización e alteracións cromosómicas en células pulmonares tratadas con nanopartículas de dióxido de titanio

Análise de toxicidade e expresión xénica no peixe cebra usando compostos antitumorais de rutenio

Capacidade de reparación en células gliais expostas a nanopartículas de óxido de ferro

Comprobación dunha interaccion física de HMGB2 coa súa diana

Desenvolvemento dunha nova metodoloxía para a cuantificación dos niveis globais do ARN longo non codificante telomérico TERRA

Efecto do número de copias na capacidade do xen SKT5 de suprimir mutacións de SSU72 de lévedos

Estudo da implicación do operón do triptófano na captación de ferro en Acinetobacter baumannii

Estudo farmacoxenético sobre o micofenolato mofetilo en doentes con transplante cardiaco

Identificación de novas beta-xilosidasas termófilas mediante metaxenómica

Influencia de PO212 e o ritmo circadiano sobre a resistencia de pemento a Botrytis cinerea

Interaccións toxicolóxicas de dous microcontaminantes acuáticos emerxentes, ibuprofeno e oxitetraciclina: avaliación da citotoxicidade e xenotoxicidade na microalga modelo Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Un novo modelo farmacoxenético aplicado à Medicina de Precisión en Polifarmacia

Análise da diversidade xenética en cebolas (Allium cepa L.) de Europa

Análise de marcadores moleculares no camarón Palaemon elegans Rathke, 1837

Construción de vectores para expresar a proteína HMGB2 en células cancerosas e control de mamíferos

Estudo das conexións do toro lonxitudinal e morfoloxía das células piramidais no teito óptico no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo do sistema catecolaminérxico no encéfalo anterior do peixe cebra adulto (Danio rerio).

Identificación de celulases termófilas mediante metaxenómica funcional

Inmortalización de células nai mesenquimais humanas co antíxeno T do virus SV-40

Interactoma de HMGB1 no cancro de próstata

Mellora da propagación in vitro de Vaccinium corymbosum e avaliación da actividade antioxidante en froitos comerciais

O laboratorio de reprodución asistida: organización, equipos e parámetros de calidade

Validación de proteínas disminuidas nas células epiteliais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Validación de proteínas incrementadas nas células epileiais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Variacións nas características dos exosomas das células madre mesenquimais durante o envellecimento.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25