Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
Ramírez Gómez, María Carmen
Vogal PDI
López Mahía, Purificación
Vogal PDI
Santaballa López, Juan Arturo
Vogal PDI
Fernández Sánchez, Jesús José
Vogal PDI
Santos Fidalgo, Luísa
Vogal PDI
Rodríguez Torres, Ana María
Vogal PDI
Rodríguez Longueira, Jorge
Vogal Estudante
García-Junco García, Rosa María
Vogal Estudante
Vázquez Domínguez, Martín
Vogal Estudante
Fontán Vázquez, Alicia
Vogal Estudante
Pérez Martínez, Lucía
Vogal Estudante
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Ruíz Bolaños, Isabel
Secretario/a
Pérez Sestelo, José
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Rodríguez González, Noelia
Vogal Estudante
Gómez Toba, Martín
Vogal Estudante
Pena Blanco, Lorenzo
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Rodríguez Belmonte, María Esther
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Barreiro Lozano, Rodolfo
Vogal Coordinador de Título
Barbeito Morandeira, Purificación
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
Manso Revilla, María Jesús
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Rendal Vazquez, Maria Esther
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 7
Mulleres 2017/2018 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.167
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.155
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 50,74
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 354
Mulleres 2017/2018 471
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.990
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.910
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.258
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.816
% créditos repetidos 2017/2018 23,08
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 58,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 25
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.344
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.308
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 2,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,76
Taxa de evaluación 2016/2017 87,95
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 87,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,15
Taxa de graduación 2015/2016 86,67
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 19
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 912
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 876
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 3,95
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 48
Taxa de evaluación 2015/2016 87,83
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 87,83
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 94,59
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2013/2014 15

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 807
Homes 2015/2016 320
Mulleres 2015/2016 487
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 45.380
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 36.040
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.313
% créditos repetidos 2015/2016 20,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,23
Taxa de evaluación 2015/2016 90,55
Taxa de éxito 2015/2016 80,16
Taxa de rendemento 2015/2016 72,59

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
20
0
2
Técnicas Moleculares
20
0
2

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
20
0
2
Sinalización Celular
19
0
3
Mecanismos de xeración da variación xenética
19
0
3
Regulación da expresión xénica
19
0
3

Optativas

Neurobioloxía
6
0
1
Inmunoloxía
14
0
2
Células Nai e Terapia Celular
18
0
2
Microbioloxía Molecular
11
0
1
Dinámica e Estrutura de Proteínas
2
0
1
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
4
0
0
Proteómica
8
0
1
Xenómica
9
0
2
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
17
0
1
Toxicoloxía Xenética
15
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
4
0
0
Biotecnoloxía en plantas
1
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
0
0
1

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
2

Traballo de Máster

Traballo de Máster
20
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
13
0
1
Técnicas Moleculares
13
0
1

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
13
0
1
Sinalización Celular
13
0
1
Mecanismos de xeración da variación xenética
13
0
1
Regulación da expresión xénica
13
0
1

Optativas

Neurobioloxía
4
0
1
Inmunoloxía
3
0
1
Células Nai e Terapia Celular
9
0
1
Microbioloxía Molecular
5
0
2
Dinámica e Estrutura de Proteínas
3
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
6
0
0
Proteómica
6
0
0
Xenómica
9
0
2
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
5
0
1
Xenética Humana
11
0
1
Toxicoloxía Xenética
5
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en plantas
2
0
1
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
5
0
2

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
12
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
13
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
10
0
0
Técnicas Moleculares
10
0
0

Avances en BioloXía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
10
0
0
Sinalización Celular
10
0
0
Mecanismos de xeración da variación xenética
10
0
0
Regulación da expresión xénica
10
0
0

Optativas

Neurobioloxía
5
0
0
Inmunoloxía
3
0
0
Células Nai e Terapia Celular
11
0
0
Microbioloxía Molecular
4
0
0
Proteómica
4
0
0
Xenómica
1
0
0
Cromosomas: Estrutura. Función e Evolución
5
0
0
Xenética Humana
8
0
0
Toxicoloxía Xenética
7
0
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en plantas
2
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
1
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
11
0
0

Traballo de Máster

Traballo de Máster
9
0
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Alteracións da expresión xénica de Sorl1 e Rb1 en distintos modelos de estrés metabólico

Análise comparativa da endogamia en diferentes lotes de Litopenaeus vannamei.

Análise da internalización e alteracións cromosómicas en células pulmonares tratadas con nanopartículas de dióxido de titanio

Análise de toxicidade e expresión xénica no peixe cebra usando compostos antitumorais de rutenio

Capacidade de reparación en células gliais expostas a nanopartículas de óxido de ferro

Comprobación dunha interaccion física de HMGB1 coa súa diana

Comprobación dunha interaccion física de HMGB2 coa súa diana

Desenvolvemento dunha nova metodoloxía para a cuantificación dos niveis globais do ARN longo non codificante telomérico TERRA

Efecto da hipoxia sobre a quimiosensibilidade ao 5-fluorouracilo en células Hela

Efecto do número de copias na capacidade do xen SKT5 de suprimir mutacións de SSU72 de lévedos

Estima do tamaño poboacional da centola (Maja Brachydactiyla Bass 1922)

Estudo da implicación do operón do triptófano na captación de ferro en Acinetobacter baumannii

Estudo farmacoxenético sobre o micofenolato mofetilo en doentes con transplante cardiaco

Identificación de novas beta-xilosidasas termófilas mediante metaxenómica

Implicación do desequilibrio redox nos cambios estructurales da membrana peritoneal durante a diálisis peritoneal.

Influencia de PO212 e o ritmo circadiano sobre a resistencia de pemento a Botrytis cinerea

Interaccións toxicolóxicas de dous microcontaminantes acuáticos emerxentes, ibuprofeno e oxitetraciclina: avaliación da citotoxicidade e xenotoxicidade na microalga modelo Chlamydomonas reinhardtii Dangeard

Silenciamento de dianas terapéuticas de Acinetobacter baumannii.

Un novo modelo farmacoxenético aplicado à Medicina de Precisión en Polifarmacia

Xenograft de liñas celulares tumorais de páncreas en embrións de peixe cebra e a súa reposta a fármacos

Análise da diversidade xenética en cebolas (Allium cepa L.) de Europa

Análise de marcadores moleculares no camarón Palaemon elegans Rathke, 1837

Construción de vectores para expresar a proteína HMGB2 en células cancerosas e control de mamíferos

Estudo das conexións do toro lonxitudinal e morfoloxía das células piramidais no teito óptico no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo do sistema catecolaminérxico no encéfalo anterior do peixe cebra adulto (Danio rerio).

Identificación de celulases termófilas mediante metaxenómica funcional

Inmortalización de células nai mesenquimais humanas co antíxeno T do virus SV-40

Interactoma de HMGB1 no cancro de próstata

Mellora da propagación in vitro de Vaccinium corymbosum e avaliación da actividade antioxidante en froitos comerciais

O laboratorio de reprodución asistida: organización, equipos e parámetros de calidade

Validación de proteínas disminuidas nas células epiteliais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Validación de proteínas incrementadas nas células epileiais en presenza da E3 ubiquitina-ligasa Hakai

Variacións nas características dos exosomas das células madre mesenquimais durante o envellecimento.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25