Máster Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Canle López, Moisés
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Martínez Lage, Andrés
Vogal PDI
Sarandeses da Costa, Luis Alberto
Vogal PDI
Cabeza Gras, Óscar
Vogal PDI
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Harriswangler Harriswangler, Charlene María
Vogal Estudante
Patiño Raña, Denis Marcelino
Vogal Estudante
Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
Vogal Estudante
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Beceiro González, María Elisa
Presidente
Estévez Pérez, María Graciela
Secretario/a
Jácome Pumar, María Amalia
Vogal PDI
Castro Castro, Antonio Manuel
Vogal PDI
Delgado Ferreiro, Ignacio
Vogal Estudante
Martínez Amado, Iria
Vogal Estudante
Ruibal López, María
Vogal PAS
Vilariño Barreiro, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muniategui Lorenzo, Soledad Norberta
Vogal Coordinador de Título
Cremades Ugarte, Javier
Vogal Coordinador de Título
Manso Revilla, María Jesús
Vogal Coordinador de Título
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Becerra Fernández, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Pimentel Pereira, Manuel
Vogal Coordinador de Título
Herrero López, María Concepción
Vogal Coordinador de Título
Jiménez González, Carlos
Vogal Coordinador de Título
Fagúndez Díaz, Jaime
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro
Canle López, Moisés
Presidente
Insua Pombo, Ana María
Secretario/a
Cid Blanco, María Ángeles
Vogal PDI
Díaz Varela, José
Vogal PDI
Dorado De La Calle, Julián Alfonso
Vogal PDI
González Siso, María Isabel
Vogal PDI
López Armada, María José
Vogal PDI
Folgueira Otero, Mónica
Vogal PDI
Arufe Gonda, María del Carmen
Vogal PDI
Cerdán Villanueva, María Esperanza
Vogal Coordinador de Título
Salvado Carballo, Ramón
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 20
Homes 2018/2019 7
Mulleres 2018/2019 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.029
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.002
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 27
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 2,62
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 51,45
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 13,64

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 833
Homes 2018/2019 329
Mulleres 2018/2019 504
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 46.890
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 36.800
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 6.175
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.915
% créditos repetidos 2018/2019 21,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 56,29

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 23
Homes 2017/2018 7
Mulleres 2017/2018 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.179
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.167
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,02
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,26
Taxa de evaluación 2017/2018 96,95
Taxa de éxito 2017/2018 99,74
Taxa de rendemento 2017/2018 96,69
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,01
Taxa de graduación 2016/2017 86,36
Taxa de abandono 2015/2016 13,33

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 825
Homes 2017/2018 352
Mulleres 2017/2018 473
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 47.750
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 36.740
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 7.204
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 3.810
% créditos repetidos 2017/2018 23,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 57,88
Taxa de evaluación 2017/2018 89,51
Taxa de éxito 2017/2018 79,33
Taxa de rendemento 2017/2018 71,01

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 25
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.344
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.308
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 2,68
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,76
Taxa de evaluación 2016/2017 87,95
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 87,95
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,15
Taxa de graduación 2015/2016 86,67
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 824
Homes 2016/2017 336
Mulleres 2016/2017 488
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 47.420
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 37.880
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6.110
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 3.430
% créditos repetidos 2016/2017 20,12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,55
Taxa de evaluación 2016/2017 90,14
Taxa de éxito 2016/2017 77,05
Taxa de rendemento 2016/2017 69,45

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
17
0
0
Técnicas Moleculares
17
0
0

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
17
0
0
Sinalización Celular
17
0
0
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
17
0
0
Regulación da Expresión Xénica
17
0
0

Optativas

Neurobioloxía
6
0
0
Inmunoloxía
10
0
0
Células Nai e Terapia Celular
18
0
0
Microbioloxía Molecular
9
0
0
Dinámica e Estrutura de Proteínas
5
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
10
0
0
Proteómica
6
0
0
Xenómica
14
0
0
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
15
0
0
Toxicoloxía Xenética
10
1
0
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
2
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
6
0
0

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
15
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
20
0
3

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
20
0
2
Técnicas Moleculares
20
0
2

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
20
0
2
Sinalización Celular
19
0
3
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
19
0
3
Regulación da Expresión Xénica
19
0
3

Optativas

Neurobioloxía
6
0
1
Inmunoloxía
14
0
2
Células Nai e Terapia Celular
18
0
2
Microbioloxía Molecular
11
0
1
Dinámica e Estrutura de Proteínas
2
0
1
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
4
0
0
Proteómica
8
0
1
Xenómica
9
0
2
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
6
0
0
Xenética Humana
17
0
1
Toxicoloxía Xenética
15
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
4
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
1
0
0
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
0
0
1

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
14
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
20
0
4

Superado Non superado Non presentado

Técnicas en Bioloxía Celular Molecular e Xenéticas

Técnicas Celulares
13
0
1
Técnicas Moleculares
13
0
1

Avances en Bioloxía Molecular Celular e Xenética

Bioloxía Celular Avanzada
13
0
1
Sinalización Celular
13
0
1
Mecanismos de Xeración da Variación Xenética
13
0
1
Regulación da Expresión Xénica
13
0
1

Optativas

Neurobioloxía
4
0
1
Inmunoloxía
3
0
1
Células Nai e Terapia Celular
9
0
1
Microbioloxía Molecular
5
0
2
Dinámica e Estrutura de Proteínas
3
0
0
Proteínas Recombinantes e Enxeñaría de Proteínas
6
0
0
Proteómica
6
0
0
Xenómica
9
0
2
Cromosomas: Estrutura, Función e Evolución
5
0
1
Xenética Humana
11
0
1
Toxicoloxía Xenética
5
0
1
Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno
2
0
0
Biotecnoloxía en Plantas
2
0
1
Bioinformática e Modelado de Biomoléculas
5
0
2

Optativas /Prácticas Externas

Prácticas Externas
12
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
13
0
4

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Desenvolvemento do ensaio do cometa de leucocitos de saliva

Efecto do resveratrol na modulación da resposta inflamatoria en artritis reumatoide a través da actividade inflamasoma

Estudo do papel da Metformina sobre a autofaxia en condrocitos humanos

Reclasificación de variantes de significado descoñecido en cancro (mama-ovario e colon polipósico e non polipósico)

Rendemiento diagnóstico dos estudos de CGH-Array realizados na población pediátrica do Complejo Hospitalario Universitario de Canarias de Tenerife, durante o quinquenio 2014-2018

Análise da expresión de xenes de desenvolvemento larvario no camarón Palaemon serratus (Pennant, 1777)

Análise da expresión do xene Vigilin na línea celular SKVO-3 en presenza de simvastatina

Análise da frecuencia de micronúcleos en células neuronais tratadas con nanopartículas de dióxido de titanio

Análise dun chip farmacoxenético orientado a drogas psicotrópicas en pacientes de Ecuador

Busca de novos reguladores da expresión de Hakai.

Desenvolvemento dun test rápido para a detección de resistencias a antibióticos inhibidores da síntese do peptidoglicano en Streptococcus pneumoniae

Efecto da simvastatina no xene Vigilin no cancro de próstata

Efecto de PO212 sobre o estrés por cobre na planta de pemento

Estudio de la inducción de la producción de violaceína a través de quorum sensing en Chromobacterium violaceum

Estudo da estrutura e ultraestrutura do plexo coroideo anterior no peixe cebra (Danio rerio)

Estudo da expresión das proteínas mitocondriais MPC1 e MPC2 en corazóns humanos en condicións patolóxicas

Identificación de novas termoencimas de interese industrial mediante metaxenómica.

Implicación das proteínas reguladas por Hakai en cancro

Implicacións de miR-19a e miR-19b na adipoxénese

Indución de resistencia a Botrytis cinerea en Solanum lycopersicum mediante a aplicación dunha combinación de fitohormonas.

Influencia dos líquidos de diálise sobre a disfunción mitocondrial e resposta inflamatoria das células mesoteliais. Efecto da dieta.

Influenza das vesículas extracelulares nas características das células nais mesenquimais durante o envellecimento

Os NUMTs como elementos móbiles: revisión do campo emerxente da numtoxénesis desde a perspectiva do xenoma humano.

Relación da rede quórum (quorum sensing (QS) / quorum quenching (QQ)) de Acinetobacter baumannii co desenvolvemento de pneumonía, bacteremia e mortalidade.

Sistema de biosíntese de acinetobactina en Acinetobacter baumannii. Implicación en virulencia e caracterización de novas dianas terapéuticas.

Xenotoxicidade asociada á exposición de células hepáticas a nanopartículas de dióxido de titanio

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 24