Máster Universitario en Psicoloxía Aplicada

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 24
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 1.104
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 1.077
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 15
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 2,45
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 46
Taxa de evaluación 2018/2019 85,87
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 85,87
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 97,56
Taxa de graduación 2017/2018 76,19
Taxa de abandono 2016/2017 7,14

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.160
Homes 2018/2019 484
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.853
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.356
% créditos repetidos 2018/2019 7,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,86
Taxa de evaluación 2018/2019 94,05
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 89,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 33
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 27
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.287
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.197
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 60
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 30
% créditos repetidos 2017/2018 6,99
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 39
Taxa de evaluación 2017/2018 95,57
Taxa de éxito 2017/2018 99,51
Taxa de rendemento 2017/2018 95,1
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 92,49
Taxa de graduación 2016/2017 85,71
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 42
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.782
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 120
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 42,43
Taxa de evaluación 2016/2017 92,93
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 92,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,34
Taxa de graduación 2015/2016 81,82
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
17
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
16
0
2
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
17
0
1
Psicoloxía da Memoria
16
0
1
Psicoloxía Social Aplicada
16
0
1
Biopsicoloxía
17
0
1
Psicoloxía Clínica da Saúde
16
0
1
Benestar Psicolóxico
16
0
1
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
17
0
1
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
16
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
10
0
1
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
9
0
1
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
10
0
1
Lectura e Novas Tecnoloxías
9
0
1
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
10
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
10
0
0
Intervención Psicolóxica na Familia
9
0
1
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
10
0
0

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
6
0
2
Psicoloxía Social da Saúde
7
0
1
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
7
0
1
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
6
0
2
Psicofarmacoloxía
7
0
1
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
6
0
2
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
6
0
2
Investigación de Proceso en Psicoterapia
6
0
2

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
12
0
11

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
20
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
20
2
0
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
20
0
0
Psicoloxía da Memoria
21
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
21
0
0
Biopsicoloxía
20
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
21
0
0
Benestar Psicolóxico
22
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
20
0
0
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
21
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
17
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
18
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
17
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
16
0
2
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
16
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
18
0
1
Intervención Psicolóxica na Familia
18
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
18
0
1

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
2
0
0
Psicoloxía Social da Saúde
2
0
0
Neuroxenética, Dependencia e Discapacidade
2
0
0
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
2
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
2
0
0
Investigación de Proceso en Psicoterapia
2
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
24
0
6

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. Organización e Presentación dun Traballo de Investigación
29
0
1
Métodos e Técnicas de Recollida de Información en Psicoloxía Aplicada
28
0
3
Aprendizaxe, Cognición e Conduta
28
0
0
Psicoloxía da Memoria
30
0
0
Psicoloxía Social Aplicada
30
0
0
Biopsicoloxía
31
0
0
Psicoloxía Clínica da Saúde
29
0
0
Benestar Psicolóxico
27
0
0
Autorregulación Cognitivo-Comportamental
28
0
0
Avaliación e Intervención Psicolóxica en Dificultades de Aprendizaxe
28
0
1

Especialidade Intervención Psicolóxica en Contextos Educativos

Motivación e Emoción en Contextos Educativos
26
0
0
Os Modelos Mentais nas Relacións de Apego
25
0
0
Trastornos da Linguaxe Oral e Escrita: Lectura e Comprensión
26
0
0
Lectura e Novas Tecnoloxías
27
0
1
Intervención Psicoeducativa nas Dificultades da Aprendizaxe da Escritura
28
0
1
Promoción da Saúde dos Adolescentes en Contextos Socioeducativos
26
0
1
Intervención Psicolóxica na Familia
26
0
0
Comunicación Aumentativa e Alternativa no Contexto da Educación Especial
26
0
2

Especialidade Psicoloxía da Saúde

Saúde Laboral e Calidade de Vida Laboral
0
0
2
Hipnose: Técnicas, Bases Fisiolóxicas e Aplicacións Clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
1
0
0
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I
0
0
2
Áreas de Intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde II
1
0
0

Traballo Fin de Máster

Traballo Fin de Máster
25
0
14

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Autoeficacia, autorregulación e rendemento en Educación Infantil

Burnout en grupos afectados pola distancia da casa familiar en situación de risco

Culpa, vergoña e procrastinación

Efecto do estilo parental percibido na orientación a metas do alumnado na ES

Influencia das variables de personalidade da tríade escura na satisfacción laboral

Influencia do narcisismo e a desconexión moral sobre comportamentos relacionados coa hipocresía.

Intervención psicoeducativa na composición escrita de textos narrativos en educación primaria.

O desenvolvemento de apoios no comportamento e na comunicación en persoas con Trastorno do Espectro Autista: un programa de atención psicolóxica

O impacto do xénero nas relacións de pais e nais con respecto os seus fillos/as

O maltrato infantil no ámbito familiar

Orientación de obxectivos, autoeficacia e benestar psicolóxico nos estudantes do ensino medio

Preferenzas nos contidos de Internet na adolescencia

"Análise diferencial das características de conduta adaptativa das persoas con TEA".

¨Variables cognitivas e violencia de parella¨

A conciencia fonolóxica como precursor da escritura en educación infantil.

A triada oscura da personalidade. Un estudo no Centro Penitenciario de Teixeiro.

Acoso escolar, sesgos cognitivos e influencias da contorna

Afrontamento do estrés, fortaleza académica e apoio social en estudantes universitarios

Análise do polimorfismo rs9478245 nunha poboación con Disforia de Xénero

Análise epixenético do receptor de estróxenos alfa (ESR1) nunha poboación con Disforia de Xénero en tratamento hormonal por cambio de sexo

Análise Psicosocial de sentenzas sobre a Síndrome de Alienación Parental

Autoeficacia docente percibida e motivación académica

Beneficios da equinoterapia en nenos/as con discapacidade intelectual.

Biomarcadores e deterioro cognitivo en persoas maiores

Cambios escolares e familiares relacionados coa Discapacidade adquirida dun dos proxenitores

Dificultades de aprendizaxe escolar en nenos adoptados

Dimensións psicosociais e culturais nos agresores sexuais

Entrenamento en comunicación alternativa e aumentativa para pais, profesorado e pares de adolescentes intregados na ESO

Estratexias volitivas: incidencia da orientación á metas e o estilo parental

Estrés, seguridade e satisfacción familiar, e relacións país-fillos en estudantes universitarios

Implicación nos deberes escolares e rendemento académico en estudantes de bacharelato

Movimientos oculares y lectura de partituras a primera vista

Proposta de intervención no proceso de planificación da escritura en 3º de primaria

Relación entre os resultados da Avaliación Docente e o rendemento académico do alumnado do primeiro curso da Facultade de CC da Educación

Seguridade emocional no contexto familiar e resolución de problemas entre iguais

Variables psicosociais explicativas dos micromachismos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25