Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 42
Homes 2016/2017 6
Mulleres 2016/2017 36
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.782
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.650
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 120
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 42,43
Taxa de evaluación 2016/2017 92,93
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 92,93
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 96,34
Taxa de graduación 2015/2016 81,82
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 28
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 25
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.335
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.317
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 1,35
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,68
Taxa de evaluación 2015/2016 90,56
Taxa de éxito 2015/2016 99,5
Taxa de rendemento 2015/2016 90,11
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 99,29
Taxa de graduación 2014/2015 88
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 30
Homes 2014/2015 8
Mulleres 2014/2015 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.563
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.527
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,3
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,1
Taxa de evaluación 2014/2015 94,63
Taxa de éxito 2014/2015 99,39
Taxa de rendemento 2014/2015 94,05
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 97,78
Taxa de graduación 2013/2014 95,65
Taxa de abandono 2012/2013 5,56

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.011
Homes 2014/2015 366
Mulleres 2014/2015 1.645
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 108.700
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.517
% créditos repetidos 2014/2015 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,03
Taxa de evaluación 2014/2015 94,31
Taxa de éxito 2014/2015 95,22
Taxa de rendemento 2014/2015 89,81

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
29
0
1
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
28
0
3
Aprendizaxe. cognición e conduta
28
0
0
Psicoloxía da memoria
30
0
0
Psicoloxía social aplicada
30
0
0
Biopsicoloxía
31
0
0
Psicoloxía clínica da saúde
29
0
0
Benestar psicolóxico
27
0
0
Autorregulación cognitivo-comportamental
28
0
0
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
28
0
1

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
26
0
0
Os modelos mentais nas relacións de apego
25
0
0
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
26
0
0
Lectura e novas tecnoloxías
27
0
1
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
28
0
1
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
26
0
1
Intervención psicolóxica na familia
26
0
0
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
26
0
2

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
0
0
2
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
1
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
0
0
2
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
1
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
25
0
14

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
18
0
3
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
19
0
2
Aprendizaxe. cognición e conduta
21
1
0
Psicoloxía da memoria
20
0
1
Psicoloxía social aplicada
20
0
1
Biopsicoloxía
19
0
2
Psicoloxía clínica da saúde
20
0
1
Benestar psicolóxico
20
0
1
Autorregulación cognitivo-comportamental
21
0
0
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
19
0
2

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
21
1
0
Os modelos mentais nas relacións de apego
22
0
0
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
21
0
1
Lectura e novas tecnoloxías
20
0
0
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
19
0
1
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
18
0
1
Intervención psicolóxica na familia
19
0
1
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
20
0
1

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
2
0
0
Psicoloxía social da saúde
2
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
2
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
2
0
0
Psicofarmacoloxía
2
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
2
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
2
0
0
Investigación de proceso en psicoterapia
2
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
14
0
12

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
26
0
1
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
26
0
1
Aprendizaxe. cognición e conduta
25
1
1
Psicoloxía da memoria
25
0
1
Psicoloxía social aplicada
26
0
1
Biopsicoloxía
25
0
1
Psicoloxía clínica da saúde
26
0
1
Benestar psicolóxico
25
0
1
Autorregulación cognitivo-comportamental
26
0
1
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
26
0
1

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
18
0
1
Os modelos mentais nas relacións de apego
17
0
1
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
17
0
1
Lectura e novas tecnoloxías
18
0
1
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
18
0
1
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
19
0
1
Intervención psicolóxica na familia
20
0
1
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
17
0
1

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
6
0
0
Psicoloxía social da saúde
6
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
6
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
6
0
0
Psicofarmacoloxía
6
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
5
1
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
5
1
0
Investigación de proceso en psicoterapia
6
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
22
0
5

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A composición escrita en alumnos da ESO

Actitudes do profesorado de educación primaria ante situacións de bullying no alumnado.

Adestramento da Intelixencia Emocional en nenos con TDAH

Análise das vivencias temperás de nenos adoptados que poidan afectar ó rendemento académico.

Análise dos factores que inflúen no desenvolvemento moral en adolescentes.

As crenzas sobre as relacións familia-escola

Cambios nos perfís motivacionais na etapa educativa

Diferenzas na imaxe mental de xogadores de xadrez expertos e principiantes

Enfoques de traballo e implicación nos deberes en estudantes de Educación Secundaria Obligatoria

Estereotipos de xénero na publicidade televisiva española

Estimulación da linguaxe asistida no autismo

Estrés e satisfacción familiar en alumnos universitarios

Implicación do receptor de estróxenos alfa na base xenética da Transexualidade

Influencia das experiencias adversas vividas na infancia: un estudo aproximado en universitarios.

Inmigración, familia e escola

O Aprendizaxe Baseado en Proxectos mellora a motivación do alumnado?

O bullying a través dos mecanismos de desconexión moral. Un estudo con nenos e nenas de Educación Primaria.

O modelado para a mellora das habilidades comunicativas no trastorno do espetro do autismo.

Preparando a planificación da escritura en Educación Infantil

Promoción da autorregulación no ámbito escolar

Publicidade in APPs

Relacións entre irmáns en educación infantil

Rendemento académico e implicación nos deberes escolares en estudantes de Secundaria

Seguridade Emocional, Conflito Familiar e Autoconcepto

Variables conductuais e sesgos cognitivos que inflúen nas conductas problema dos adolescentes

Actitudes e comportamento sexual no adulto maior

Análise da interacción psicosocial da sala de vistas en procesos xudiciais

Análise DAFO dos puntos de encontró familiar dende a perspectiva dos técnicos.

Análise do xene ESR1 nunha poboación con disforia de xénero

Autoeficacia docente e tarefas para casa na escolaridade obrigatoria

Avaliación da escritura de textos narrativos e descritivos en alumnos de 3º e 4º de Primaria

Calidade de vida e estrés parental nas familias de persoas con TEA.

Eficacia dun programa de atención plena no desenvolvemento das funcións executivas en adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividade

Funcionamento executivo e adquisición da Teoría da Mente

Intervención no desenvolvemento nas persoas con TEA a través da comunicación funcional e o comportamento adaptativo.

Percepción social das persoas institucionalizadas en prisións

Relación entre a implicación dos pais e das nais e o autoconcepto dos adolescentes.

Relación entre enfoques de aprendizaxe e estratexias de afrontamento académico

Roles sexuais e tipos de amor segundo o modelo de Sternberg

A comunicación no trastorno de espectro autista

A influencia do apoio social en usuarios institucionalizados vulnerables socialmente.

Avaliación de coñecementos e actitudes sobre neuromitos en futuros mestres

Consecuencias do divorcio parental nos fillos

Definición e medida da creatividade: Revisión e estudo empírico con alumnado universitario

Deseño dun programa de intervención para a mellora da motivación de cara á lectura

Efectos da intervenciónen Teoria da Mente nun neno conTEA

Favorecen a comprensión lectora e o razoamento lóxico a competencia matemática?

Grado de información familiar e axuste psicolóxico

Hipnose e rendemento deportivo

Incidencia da educación por proxecto na motivación do estudante.

Infiuencia das emocións morais autoconscientes e das estratexias de afrontamento sobre as conductas relacionadas coa alimentación

Intervención en TEA

Mecanismos de Desconexión Moral en adolescentes

O emprego de actividades de xogo coma medio para a promoción da satisfacción escolar

O vocabulario como precursor da escrita na Educación Infantil

Perfil motivacional e estratexias volitivas

Relación entre conciencia fonolóxica e a escrita en Educación Infantil

Relación entre conciencia fonolóxica e aprendizaxe lector en dislexia

Relacións dos fillos cos pais tras a ruptura familiar

Teoría da Mente en nenos con TEA.: efectos da intervención a través das TIC

Videoxogos e agresión en menores en risco e a súa relación coas emocións e a desconexión moral

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30