Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.527
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.563
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 30
Homes 2014/2015 8
Mulleres 2014/2015 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,1
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 94,63
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,39
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 94,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 5,56
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,78
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.437
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.437
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 25
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 98,75
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 98,75
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 88,89

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 1.023
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 57
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 5,28
Total de créditos matriculados 2012/2013 1.080
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 24
Homes 2012/2013 6
Mulleres 2012/2013 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 45
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 95,28
Taxa de éxito (%) 2012/2013 99,71
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 95
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2010/2011 11,11
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 97,83
Taxa de graduación (%) 2011/2012 84,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
24
0
0
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
24
0
0
Aprendizaxe. cognición e conduta
25
0
0
Psicoloxía da memoria
25
0
0
Psicoloxía social aplicada
24
0
0
Biopsicoloxía
24
0
0
Psicoloxía clínica da saúde
24
0
0
Benestar psicolóxico
24
0
0
Autorregulación cognitivo-comportamental
24
0
0
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
23
0
0

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
18
0
0
Os modelos mentais nas relacións de apego
18
0
0
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
18
0
0
Lectura e novas tecnoloxías
19
0
0
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
20
0
0
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
19
0
0
Intervención psicolóxica na familia
18
0
0
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
18
0
0

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
5
0
0
Psicoloxía social da saúde
5
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
5
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
5
0
0
Psicofarmacoloxía
5
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
5
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
5
0
0
Investigación de proceso en psicoterapia
5
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
22
0
3

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
16
0
2
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
17
0
0
Aprendizaxe. cognición e conduta
15
0
2
Psicoloxía da memoria
15
0
1
Psicoloxía social aplicada
15
0
1
Biopsicoloxía
16
0
1
Psicoloxía clínica da saúde
15
0
1
Benestar psicolóxico
17
0
1
Autorregulación cognitivo-comportamental
15
0
2
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
17
0
1

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
13
0
1
Os modelos mentais nas relacións de apego
14
0
0
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
14
0
0
Lectura e novas tecnoloxías
11
0
0
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
11
0
1
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
12
0
0
Intervención psicolóxica na familia
13
0
1
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
13
0
0

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
6
0
0
Psicoloxía social da saúde
5
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
6
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
5
0
0
Psicofarmacoloxía
5
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
6
1
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
6
0
0
Investigación de proceso en psicoterapia
6
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
19
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Actitudes e comportamento sexual no adulto maior

Análise da interacción psicosocial da sala de vistas en procesos xudiciais

Análise DAFO dos puntos de encontró familiar dende a perspectiva dos técnicos.

Análise do xene ESR1 nunha poboación con disforia de xénero

Autoeficacia docente e tarefas para casa na escolaridade obrigatoria

Avaliación da escritura de textos narrativos e descritivos en alumnos de 3º e 4º de Primaria

Calidade de vida e estrés parental nas familias de persoas con TEA.

Eficacia dun programa de atención plena no desenvolvemento das funcións executivas en adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividade

Funcionamento executivo e adquisición da Teoría da Mente

Intervención no desenvolvemento nas persoas con TEA a través da comunicación funcional e o comportamento adaptativo.

Percepción social das persoas institucionalizadas en prisións

Relación entre a implicación dos pais e das nais e o autoconcepto dos adolescentes.

Relación entre enfoques de aprendizaxe e estratexias de afrontamento académico

Roles sexuais e tipos de amor segundo o modelo de Sternberg

A comunicación no trastorno de espectro autista

A influencia do apoio social en usuarios institucionalizados vulnerables socialmente.

Avaliación de coñecementos e actitudes sobre neuromitos en futuros mestres

Consecuencias do divorcio parental nos fillos

Definición e medida da creatividade: Revisión e estudo empírico con alumnado universitario

Deseño dun programa de intervención para a mellora da motivación de cara á lectura

Efectos da intervenciónen Teoria da Mente nun neno conTEA

Favorecen a comprensión lectora e o razoamento lóxico a competencia matemática?

Grado de información familiar e axuste psicolóxico

Hipnose e rendemento deportivo

Incidencia da educación por proxecto na motivación do estudante.

Infiuencia das emocións morais autoconscientes e das estratexias de afrontamento sobre as conductas relacionadas coa alimentación

Intervención en TEA

Mecanismos de Desconexión Moral en adolescentes

O emprego de actividades de xogo coma medio para a promoción da satisfacción escolar

O vocabulario como precursor da escrita na Educación Infantil

Perfil motivacional e estratexias volitivas

Relación entre conciencia fonolóxica e a escrita en Educación Infantil

Relación entre conciencia fonolóxica e aprendizaxe lector en dislexia

Relacións dos fillos cos pais tras a ruptura familiar

Teoría da Mente en nenos con TEA.: efectos da intervención a través das TIC

Videoxogos e agresión en menores en risco e a súa relación coas emocións e a desconexión moral

Análise de estratexias sintáctico/semánticas en alumnos con TDAH

Avaliación do enganche terapéutico en intervencións grupais: O programa Mentes Únicas

Crenzas sobre a relación familia-escola. Cambios no futuro profesorado tras recibir formación específica

Efectos da optimización do uso de antidepresivos mediante o tratamento personalizado con estratexias farmacoxenéticas

Efectos dos medios de comunicación sobre o sesgo de atribución hostil e a conducta agresiva en adolescentes

Efectos sobre a conciencia fonolóxica dun programa de intervención para a mellora da memoria de traballo en 3º de Educación Infantil

Estilos educativos paternos e situación familiar coma preditores do comportamento antisocial e a desconexión moral en menores

Estudo e análise das demandas e necesidades das persoas en idade escolar con trastorno do espectro autista da bisbarra de Bergantiños

Influencia da autoeficacia e da autoestima no rendemento deportivo en Judo

Intervención no comportamento e a comunicación en persoas con Trastorno do Espectro Autista

Metas académicas, autoeficacia percibida e rendemento académico en matemáticas

O acceso a produtos culturais mediante as TIC durante a adolescencia

O mestre como protector de resiliencia na aula

O papel das unidades léxicas e subléxicas no acceso á lectoescritura en Educación Infantil

Perfís motivacionais en estudantes de secundaria: diferenzas en estratexias de autorregulación, estratexias cognitivas e rendemento académico

Programa de Intervención basado no u-learning para a mellora das habilidades lectoras en nenos de 3º ciclo de Educación primaria

Proposta de intervención no proceso de planificación da escritura no primeiro ciclo de primaria

Proposta dun programa de intervención de Atención Temperá en nenos do Primeiro Ciclo de Educación Infantil con Trastornos do Espectro Autista

Relacións entre o conflicto interparental e a resolución de problemas entre iguais

Relacións entre velocidade de procesamento, conciencia fonolóxica e competencia lectora inicial

Violencia filioparental, estilos educativos paternos e comportamentos e cognicións antisociais en adolescentes

Vulnerabilidade xenética e distribución alélica do xene CYP17 nunha poboación transexual

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 30