Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.317
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 1,35
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.335
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 28
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 47,68
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 90,56
Taxa de éxito (%) 2015/2016 99,5
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 90,11
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 99,29
Taxa de graduación (%) 2014/2015 84,62

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de avaliación (%) 2015/2016 94,26
Taxa de éxito (%) 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento (%) 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.527
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 36
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,3
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.563
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 30
Homes 2014/2015 8
Mulleres 2014/2015 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 52,1
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 94,63
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,39
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 94,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2012/2013 5,56
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,78
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.437
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.437
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 25
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 57,48
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 98,75
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 98,75
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 88,89

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
26
0
1
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
26
0
1
Aprendizaxe. cognición e conduta
25
1
1
Psicoloxía da memoria
25
0
1
Psicoloxía social aplicada
26
0
1
Biopsicoloxía
25
0
1
Psicoloxía clínica da saúde
26
0
1
Benestar psicolóxico
25
0
1
Autorregulación cognitivo-comportamental
26
0
1
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
26
0
1

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
18
0
1
Os modelos mentais nas relacións de apego
17
0
1
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
17
0
1
Lectura e novas tecnoloxías
18
0
1
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
18
0
1
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
19
0
1
Intervención psicolóxica na familia
20
0
1
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
17
0
1

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
6
0
0
Psicoloxía social da saúde
6
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
6
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
6
0
0
Psicofarmacoloxía
6
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
5
1
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
5
1
0
Investigación de proceso en psicoterapia
6
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
22
0
5

Superado Non superado Non presentado

Obrigatorias

Documentación. organización e presentación dun traballo de investigación
24
0
0
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada
24
0
0
Aprendizaxe. cognición e conduta
25
0
0
Psicoloxía da memoria
25
0
0
Psicoloxía social aplicada
24
0
0
Biopsicoloxía
24
0
0
Psicoloxía clínica da saúde
24
0
0
Benestar psicolóxico
24
0
0
Autorregulación cognitivo-comportamental
24
0
0
Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe
23
0
0

Especialidade Intervención psicolóxica en contextos educativos

Motivación e emoción en contextos educativos
18
0
0
Os modelos mentais nas relacións de apego
18
0
0
Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión
18
0
0
Lectura e novas tecnoloxías
19
0
0
Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura
20
0
0
Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos
19
0
0
Intervención psicolóxica na familia
18
0
0
Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial
18
0
0

Especialidade Psicoloxía da saúde

Saúde laboral e calidade de vida laboral
5
0
0
Psicoloxía social da saúde
5
0
0
Neuroxenética. dependencia e discapacidade
5
0
0
Hipnose: técnicas. bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas
5
0
0
Psicofarmacoloxía
5
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I
5
0
0
Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II
5
0
0
Investigación de proceso en psicoterapia
5
0
0

Traballo de Fin de Mestrado

Traballo de Fin de Mestrado
22
0
3

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Análise das vivencias temperás de nenos adoptados que poidan afectar ó rendemento académico.

Diferenzas na imaxe mental de xogadores de xadrez expertos e principiantes

Actitudes e comportamento sexual no adulto maior

Análise da interacción psicosocial da sala de vistas en procesos xudiciais

Análise DAFO dos puntos de encontró familiar dende a perspectiva dos técnicos.

Análise do xene ESR1 nunha poboación con disforia de xénero

Autoeficacia docente e tarefas para casa na escolaridade obrigatoria

Avaliación da escritura de textos narrativos e descritivos en alumnos de 3º e 4º de Primaria

Calidade de vida e estrés parental nas familias de persoas con TEA.

Eficacia dun programa de atención plena no desenvolvemento das funcións executivas en adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividade

Funcionamento executivo e adquisición da Teoría da Mente

Intervención no desenvolvemento nas persoas con TEA a través da comunicación funcional e o comportamento adaptativo.

Percepción social das persoas institucionalizadas en prisións

Relación entre a implicación dos pais e das nais e o autoconcepto dos adolescentes.

Relación entre enfoques de aprendizaxe e estratexias de afrontamento académico

Roles sexuais e tipos de amor segundo o modelo de Sternberg

A comunicación no trastorno de espectro autista

A influencia do apoio social en usuarios institucionalizados vulnerables socialmente.

Avaliación de coñecementos e actitudes sobre neuromitos en futuros mestres

Consecuencias do divorcio parental nos fillos

Definición e medida da creatividade: Revisión e estudo empírico con alumnado universitario

Deseño dun programa de intervención para a mellora da motivación de cara á lectura

Efectos da intervenciónen Teoria da Mente nun neno conTEA

Favorecen a comprensión lectora e o razoamento lóxico a competencia matemática?

Grado de información familiar e axuste psicolóxico

Hipnose e rendemento deportivo

Incidencia da educación por proxecto na motivación do estudante.

Infiuencia das emocións morais autoconscientes e das estratexias de afrontamento sobre as conductas relacionadas coa alimentación

Intervención en TEA

Mecanismos de Desconexión Moral en adolescentes

O emprego de actividades de xogo coma medio para a promoción da satisfacción escolar

O vocabulario como precursor da escrita na Educación Infantil

Perfil motivacional e estratexias volitivas

Relación entre conciencia fonolóxica e a escrita en Educación Infantil

Relación entre conciencia fonolóxica e aprendizaxe lector en dislexia

Relacións dos fillos cos pais tras a ruptura familiar

Teoría da Mente en nenos con TEA.: efectos da intervención a través das TIC

Videoxogos e agresión en menores en risco e a súa relación coas emocións e a desconexión moral

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30