Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 16
Homes 2017/2018 5
Mulleres 2017/2018 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 906
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,66
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 56,63
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.132
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.655
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 14
Homes 2016/2017 3
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 840
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 840
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 60
Taxa de evaluación 2016/2017 94,17
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 94,17
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 15
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 846
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 840
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,71
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,4
Taxa de evaluación 2015/2016 99,29
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,29
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 92,86
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
13
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
11
0
3

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
14
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
13
0
1

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
13
0
1
Recursos, estratexias e materiais didácticos
13
0
1

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
13
0
1

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
13
0
1

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
14
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
14
0
1

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
14
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
14
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
14
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
14
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
13
0
1

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
14
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
14
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
14
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
14
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A Fotografía Esférica coma innovación didáctica: a importancia da ensinanza técnica para os procesos de aprendizaxe artística

Arte e espazo urbano

Debuxar na rua na educación secundaria

Estratexias didácticas de ensinanza do espazo a trevés do sistema diédrico

A cultura audiovisual como estímulo para a aprendizaxe: aplicacións na ilustración

A empatía como ferramenta de deseño, aprendizaxe, arte.

A representación espacial na Ilustración

Ambientes cromáticos na arte contemporánea e a súa resposta sensorial: posibilidades de aplicación na aula de Secundaria.

Arquitectura e educación. Proxectar o espacio para transformar a educación

Entre o formigon e o mar. Esencia e consistencia

Fotografía e didáctica. Unha experiencia na aula. A fotografía documental desde a perspectiva de España oculta, Cristina García Rodero.

Intervención socioeducativa a través da arte. O Programa MUS-E.

O deseño do espazo aula e a súa influencia na aprendizaxe

O ollo que observa: cara unha educación da mirada

O tratamento do bullying a través das artes plásticas.

¿Cómo habitamos o espazo educativo? Investigación artística.

A ciencia das liñas de visión

Caixas de Emoción

Didáctica das Técnicas Audiovisuais a través da comida.

Formato Físico ó dixital.Creación dun libro obxecto con 'retícula emocional'

Menú escolar: o proceso artístico e a súa relación co espectador

Narrativas arredor do amor a través da arte contemporánea e a creación audiovisual na educación secundaria

O espazo como soporte para a educación

O Labirinto

O mar na obra de Urbano Lugris, un material didáctico para bacharelato

Prom Piñata. Proposta para a elaboración dun acto de graduación.

Raíces que asoman. Orixe e identidade en Educación Artística

Unha mirada ao deseño cotián

Unha visita -non- guiada. A viaxe como experiencia estética no bacharelato

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 15