Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Artes (Artes Plásticas e Visuais).

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 840
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,71
Total de créditos matriculados 2015/2016 846
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 15
Homes 2015/2016 3
Mulleres 2015/2016 12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 56,4
Taxa de evaluación 2015/2016 99,29
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,29
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 92,86

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 840
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 840
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 14
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 60
Taxa de evaluación 2014/2015 99,29
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 99,29
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 776
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 776
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 13
Homes 2013/2014 5
Mulleres 2013/2014 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 59,69
Taxa de evaluación 2013/2014 100
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
14
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
13
0
1

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
14
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
14
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
14
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
13
0
0
Función titorial e orientación académica
13
0
0
Educación e linguas en Galicia
13
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
13
0
0
Educación, sociedade e política educativa
13
0
0

Prácticum

Practicum
13
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
13
0
0

It_11. Complementos para a formación disciplinar

Pedagoxía, socioloxía e psicoloxía das artes plásticas e visuais
13
0
0
As tecnoloxías da información e a comunicación nas artes plásticas e visuais
13
0
0

It_11. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica das artes plásticas e visuais
13
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos
13
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
13
0
0
Iniciación á investigación educativa
12
0
0

Artes plásticas e visuais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais
12
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A cultura audiovisual como estímulo para a aprendizaxe: aplicacións na ilustración

A empatía como ferramenta de deseño, aprendizaxe, arte.

A representación espacial na Ilustración

Ambientes cromáticos na arte contemporánea e a súa resposta sensorial: posibilidades de aplicación na aula de Secundaria.

Arquitectura e educación. Proxectar o espacio para transformar a educación

Entre o formigon e o mar. Esencia e consistencia

Fotografía e didáctica. Unha experiencia na aula. A fotografía documental desde a perspectiva de España oculta, Cristina García Rodero.

Intervención socioeducativa a través da arte. O Programa MUS-E.

O deseño do espazo aula e a súa influencia na aprendizaxe

¿Cómo habitamos o espazo educativo? Investigación artística.

A ciencia das liñas de visión

Caixas de Emoción

Didáctica das Técnicas Audiovisuais a través da comida.

Formato Físico ó dixital.Creación dun libro obxecto con 'retícula emocional'

Menú escolar: o proceso artístico e a súa relación co espectador

Narrativas arredor do amor a través da arte contemporánea e a creación audiovisual na educación secundaria

O espazo como soporte para a educación

O Labirinto

O mar na obra de Urbano Lugris, un material didáctico para bacharelato

Prom Piñata. Proposta para a elaboración dun acto de graduación.

Raíces que asoman. Orixe e identidade en Educación Artística

Unha mirada ao deseño cotián

Unha visita -non- guiada. A viaxe como experiencia estética no bacharelato

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 15