Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.560
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,38
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.566
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 22
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58
Taxa de evaluación 2015/2016 98,85
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 98,85
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 92

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.500
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,72
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.542
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 30
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,4
Taxa de evaluación 2014/2015 98,05
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 98,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,83
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.380
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0,86
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.392
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 25
Homes 2013/2014 6
Mulleres 2013/2014 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,68
Taxa de evaluación 2013/2014 97,84
Taxa de éxito 2013/2014 99,12
Taxa de rendemento 2013/2014 96,98
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,01
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
25
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
27
0
3

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
25
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
25
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
25
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
25
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
25
0
0
Iniciación á investigación educativa
25
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
25
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
23
0
0
Función titorial e orientación académica
23
0
0
Educación e linguas en Galicia
23
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
23
0
0
Educación, sociedade e política educativa
23
0
0

Prácticum

Practicum
22
1
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
20
0
5

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
23
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
23
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
23
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
23
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
23
0
0
Iniciación á investigación educativa
23
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
23
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

"Unha mazá ó día mantén o doutor na lexanía": Unidade didáctica para 1º de Bacharelato

“Que están facendo?”: unha unidade didáctica na clase de linguas estranxeiras

A dramatización e o conto de fadas: unidade didáctica para 2º de ESO

Cápsula do tempo. Un proxecto basado nos tempos verbais de futuro para 4º ESO

Como xestionar os problemas de aprendizaxe na aula de inglés como LE: unha proposta inclusiva

Coñece o teu colexio: un proxecto para o aula de lingua estranxeira.

Desenvolvemento dunha unidade didáctica para 3º da ESO: 'Saboroso no meu bandullo!'

Desmontando estereotipos: A importancia de potenciar o “skill” cultural nas aulas de L2

É unha celebración

Fomentar a motivación e a creatividade do adolescente a través de proxectos interdisciplinares: o Hip-hop na aula de linguas estranxeiras (2º BAC)

O fomento da expresión oral a través de conectores no nivel C1 na EOI

O uso da literatura na aula de inglés como LE: proposta didáctica.

Pódense avaliar as habilidades orais nas Probas de Acceso á Universidade?

Proxecto: Break Down the Walls

Recursos TIC para a ensinanza de gramática Inglesa.

Un plato de comida

Viaxando a través dos países de fala inglesa con Walt Disney

¡Divertíndonos coa literatura!: dramatizando contos a través de proxectos.

A adaptación do currículo de lingua inglesa a estudiantes con diversas necesidades educativas: Un estudio de caso na clase de ILE

A aprendizaxe por proxectos na aula de lingua estranxeira: promoción da cidade da Coruña

Aprendizaxe da segunda lingua estranexeira a través da lectura

Cidadáns da Comunidade Global

Contidos tradicionais a través dun uso activo da lingua: unidade didáctica

Disfrutando o tempo libre: unha proposta para unha unidade didáctica

Dragon's Den: unha unidade didáctica baseada na aprendizaxe por proxectos.

Estiven aquí: a competencia sociocultural a través da aprendizaxe do pasado simple

Nado para ser salvaxe!: unha unidade didáctica para 1º da ESO

O emprego das novas tecnoloxías na aula de inglés.

O ensino de linguas estranxeiras a estudantes con deficiencia visual ou cegueira. Estudo de caso: a Escola Oficial de Idiomas de A Coruña

O Entroido: Unha unidade didáctica para 3º da ESO

O uso da Literatura nas clases de ESL/EFL

O uso das tic no proceso ensino-aprendizaxe do francés lingua estranxeira (FLE).

O uso de proxectos na aula de lingua estranxeira: Os celtas

O uso do libro de texto na clase de ILE. Proposta dunha unidade didáctica.

'Os Xogos Olímpicos': un enfoque basado en proxectos na clase de lingua estranxeira

Proceso de ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras en alumnado xordo.

Proxecto para o desarrollo das destrezas mediante a aplicación de contidos culturais (festividades e costumbres)

Se puidese cambiar o pasado, o presente e o futuro...

Unha proposta de aprendizaxe por proxectos: Benvidos a Galicia!

Unidade didáctica: "Films"

Vive sano e sé feliz!

"Sing it. Learn it!". O uso das cancións para a motivación dos alumnos na aula de inglés

A Literatura como instrumento da ensinanza de idiomas estranxeiros

Analizando a avaliación de lingua estranxeira nunha aula de Inglés de 3º da ESO na Galiza: unha proposta para pechar a fenda entre a teoría e a práctica

Analizando o uso de inglés en matemáticas: materiais CLIL en educación secundaria

Aproximación comunicativa á ensinanza das condicionais no ámbito do ESL. Unha unidade didáctica aplicada

As intelixencias múltiples na Educación Secundaria (1º curso da ESO): O Proxecto Horizonte 2020

'At home': unha unidade didáctica para 1º ESO

Comparacións e adxectivos comparativos para estudantes de 1º de ESO nun acercamento ecléctico. Unha unidade didáctica e una acercamento crítico á avaliación

Compras!

Cooperando máis alá das fronteiras na aula de inglés a través do traballo por proxectos

Do poboado xitano á escola paia: Unidade didáctica

Fai 'Favores en Cadea'... e cóntalle aos teus compañeiros o que fixeches!: Unidade Didáctica para 1º de ESO

Formas alternativas de avaliación

How about shopping? Unha unidade didáctica para 1º da ESO

Imos de compras!: unha unidade didáctica para 1º de ESO

Introducindo a gramática na clase comunicativa

'Let's play sports!': unha unidade didáctica sobre movemento e motivación

Lingua, cultura e TICs: Age of Mythology como ferramenta para o ensino de Inglés e Cultura Clásica.

O uso da literatura na clase de inglés como lingua estranxeira

O uso e produción de materiais auténticos na clase de inglés como lingua estranxeira (EFL)

Proxecto de investigación en aulas de 3º de ESO: Cómo promover a interación oral na aula?

Regreso ao Futuro. Exemplo dunha unidade didáctica para 4º de ESO

Unidade didáctica: As viaxes

Unidade didáctica: Picasso

Usando Acción-Investigación para mellorar a avaliación da produción oral na clase de Lingua Inglesa

Viaxemos ao futuro

What's your story? Exemplo dunha unidade didáctica para 1º ESO

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 25