Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.500
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 42
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 2,72
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.542
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 30
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 25
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 51,4
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 98,05
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 98,05
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,83
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.380
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0,86
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.392
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 25
Homes 2013/2014 6
Mulleres 2013/2014 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,68
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 97,84
Taxa de éxito (%) 2013/2014 99,12
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 96,98
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,01
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 540
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 0
Total de créditos matriculados 2012/2013 540
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 9
Homes 2012/2013 4
Mulleres 2012/2013 5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 60
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 97,78
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 97,78
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 100
Taxa de graduación (%) 2011/2012 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
23
0
0
Función titorial e orientación académica
23
0
0
Educación e linguas en Galicia
23
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
23
0
0
Educación, sociedade e política educativa
23
0
0

Prácticum

Practicum
22
1
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
20
0
5

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
23
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
23
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
23
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
23
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
23
0
0
Iniciación á investigación educativa
23
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
9
0
0
Función titorial e orientación académica
9
0
0
Educación e linguas en Galicia
9
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
9
0
0
Educación, sociedade e política educativa
9
0
0

Prácticum

Practicum
9
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
7
0
2

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
9
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
9
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
9
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
9
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
9
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
9
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
9
0
0
Iniciación á investigación educativa
9
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
9
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

¡Divertíndonos coa literatura!: dramatizando contos a través de proxectos.

A adaptación do currículo de lingua inglesa a estudiantes con diversas necesidades educativas: Un estudio de caso na clase de ILE

A aprendizaxe por proxectos na aula de lingua estranxeira: promoción da cidade da Coruña

Aprendizaxe da segunda lingua estranexeira a través da lectura

Cidadáns da Comunidade Global

Contidos tradicionais a través dun uso activo da lingua: unidade didáctica

Disfrutando o tempo libre: unha proposta para unha unidade didáctica

Dragon's Den: unha unidade didáctica baseada na aprendizaxe por proxectos.

Estiven aquí: a competencia sociocultural a través da aprendizaxe do pasado simple

Nado para ser salvaxe!: unha unidade didáctica para 1º da ESO

O emprego das novas tecnoloxías na aula de inglés.

O ensino de linguas estranxeiras a estudantes con deficiencia visual ou cegueira. Estudo de caso: a Escola Oficial de Idiomas de A Coruña

O Entroido: Unha unidade didáctica para 3º da ESO

O uso da Literatura nas clases de ESL/EFL

O uso das tic no proceso ensino-aprendizaxe do francés lingua estranxeira (FLE).

O uso de proxectos na aula de lingua estranxeira: Os celtas

O uso do libro de texto na clase de ILE. Proposta dunha unidade didáctica.

'Os Xogos Olímpicos': un enfoque basado en proxectos na clase de lingua estranxeira

Proceso de ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras en alumnado xordo.

Proxecto para o desarrollo das destrezas mediante a aplicación de contidos culturais (festividades e costumbres)

Se puidese cambiar o pasado, o presente e o futuro...

Unha proposta de aprendizaxe por proxectos: Benvidos a Galicia!

Unidade didáctica: "Films"

Vive sano e sé feliz!

"Sing it. Learn it!". O uso das cancións para a motivación dos alumnos na aula de inglés

A Literatura como instrumento da ensinanza de idiomas estranxeiros

Analizando a avaliación de lingua estranxeira nunha aula de Inglés de 3º da ESO na Galiza: unha proposta para pechar a fenda entre a teoría e a práctica

Analizando o uso de inglés en matemáticas: materiais CLIL en educación secundaria

Aproximación comunicativa á ensinanza das condicionais no ámbito do ESL. Unha unidade didáctica aplicada

As intelixencias múltiples na Educación Secundaria (1º curso da ESO): O Proxecto Horizonte 2020

'At home': unha unidade didáctica para 1º ESO

Comparacións e adxectivos comparativos para estudantes de 1º de ESO nun acercamento ecléctico. Unha unidade didáctica e una acercamento crítico á avaliación

Compras!

Cooperando máis alá das fronteiras na aula de inglés a través do traballo por proxectos

Do poboado xitano á escola paia: Unidade didáctica

Fai 'Favores en Cadea'... e cóntalle aos teus compañeiros o que fixeches!: Unidade Didáctica para 1º de ESO

Formas alternativas de avaliación

How about shopping? Unha unidade didáctica para 1º da ESO

Imos de compras!: unha unidade didáctica para 1º de ESO

Introducindo a gramática na clase comunicativa

'Let's play sports!': unha unidade didáctica sobre movemento e motivación

Lingua, cultura e TICs: Age of Mythology como ferramenta para o ensino de Inglés e Cultura Clásica.

O uso da literatura na clase de inglés como lingua estranxeira

O uso e produción de materiais auténticos na clase de inglés como lingua estranxeira (EFL)

Proxecto de investigación en aulas de 3º de ESO: Cómo promover a interación oral na aula?

Regreso ao Futuro. Exemplo dunha unidade didáctica para 4º de ESO

Unidade didáctica: As viaxes

Unidade didáctica: Picasso

Usando Acción-Investigación para mellorar a avaliación da produción oral na clase de Lingua Inglesa

Viaxemos ao futuro

What's your story? Exemplo dunha unidade didáctica para 1º ESO

"Travel with English": Unha unidade didáctica centrada na cultura de países de fala inglesa

"Vida da escola ".

¡O teu trailes! ¡Luces, camara, acción!

A idea errónea do inglés como unha lingua homoxénea: diferentes variantes e acentos

Creando un blogue do meu país: un Proxecto Interdisciplinario de alumnos de 4º de ESO.

Ensinar Inglés Americano nun instituto español

Entendendo as miñas emocións. Integrando as IM e a IE na aula de lingua inglesa

Ese lugar noso

Espírito en movemento: Unha aproximación á aprendizaxe baseada en proxectos.

Exemplo dunha unidade didáctica para 2º de Bacharelato: Viaxes e turismo.

Fotografando contos: a arte de narrar imaxes

Imos preparar unha viaxe!

Intelixencias Múltiples e Diversificación Curricular: Unha unidade de mostra EFL.

Máis alá do libro de texto.

Movéndome co meu inglés

O camiño máis curto non é sempre o máis rápido: unha aproximación á didáctica

Penso que xa non estamos en Kansas

Programacion para 2º ESO mediante traballo por proxectos: unha revista de música

Un mestre Muggle espiando en Hogwarts: Análise crítica dos profesores en Harry Potter.

Uso das TIC no ensino dunha lingua estranxeira.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 25