Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).

2017/2018

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 27
Homes 2017/2018 9
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.501
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.489
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,59
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.135
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.658
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.602
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.980
% créditos repetidos 2017/2018 6,57
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,07

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.518
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 1,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,21
Taxa de evaluación 2016/2017 98,02
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 98,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 92,31
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 27
Homes 2015/2016 5
Mulleres 2015/2016 22
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.566
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.560
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0,38
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 58
Taxa de evaluación 2015/2016 98,85
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 98,85
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 92
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
25
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
23
0
5

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
25
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
25
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
25
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
25
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
25
0
0
Iniciación á investigación educativa
25
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
25
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
0
Función titorial e orientación académica
26
0
0
Educación e linguas en Galicia
26
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
26
0
0
Educación, sociedade e política educativa
26
0
0

Prácticum

Practicum
26
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
24
0
3

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
26
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
26
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
26
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
26
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
26
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
26
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
26
0
0
Iniciación á investigación educativa
26
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
26
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
25
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
27
0
3

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
25
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
25
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
25
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
25
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
25
0
0
Iniciación á investigación educativa
25
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
25
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

"Unha mazá ó día mantén o doutor na lexanía": Unidade didáctica para 1º de Bacharelato

“Que están facendo?”: unha unidade didáctica na clase de linguas estranxeiras

A dramatización e o conto de fadas: unidade didáctica para 2º de ESO

Cales son teus próximos pasos?

Cápsula do tempo. Un proxecto basado nos tempos verbais de futuro para 4º ESO

Como xestionar os problemas de aprendizaxe na aula de inglés como LE: unha proposta inclusiva

Coñece o teu colexio: un proxecto para o aula de lingua estranxeira.

Desenvolvemento dunha unidade didáctica para 3º da ESO: 'Saboroso no meu bandullo!'

Desmontando estereotipos: A importancia de potenciar o “skill” cultural nas aulas de L2

É unha celebración

Espírito viaxeiro: Unidade Didáctica para o segundo ano de nivel avanzado

Feminismo a través dos ollos do IES Eduardo Blanco Amor: Alumnado de 3º e 4º da ESO

Fomentar a motivación e a creatividade do adolescente a través de proxectos interdisciplinares: o Hip-hop na aula de linguas estranxeiras (2º BAC)

Novas maneiras de ensinar a gramática e o vocabulario en educación secundaria

O fomento da expresión oral a través de conectores no nivel C1 na EOI

O uso da literatura na aula de inglés como LE: proposta didáctica.

Pódense avaliar as habilidades orais nas Probas de Acceso á Universidade?

Proxecto: Break Down the Walls

Publicidade!

Recursos TIC para a ensinanza de gramática Inglesa.

Traballo colaborativo e ensinanza por contidos na aula de inglés: Igualdade de xénero

Un plato de comida

Viaxando a través dos países de fala inglesa con Walt Disney

¡Divertíndonos coa literatura!: dramatizando contos a través de proxectos.

A adaptación do currículo de lingua inglesa a estudiantes con diversas necesidades educativas: Un estudio de caso na clase de ILE

A aprendizaxe por proxectos na aula de lingua estranxeira: promoción da cidade da Coruña

Aprendizaxe da segunda lingua estranexeira a través da lectura

Cidadáns da Comunidade Global

Contidos tradicionais a través dun uso activo da lingua: unidade didáctica

Disfrutando o tempo libre: unha proposta para unha unidade didáctica

Dragon's Den: unha unidade didáctica baseada na aprendizaxe por proxectos.

Estiven aquí: a competencia sociocultural a través da aprendizaxe do pasado simple

Nado para ser salvaxe!: unha unidade didáctica para 1º da ESO

O emprego das novas tecnoloxías na aula de inglés.

O ensino de linguas estranxeiras a estudantes con deficiencia visual ou cegueira. Estudo de caso: a Escola Oficial de Idiomas de A Coruña

O Entroido: Unha unidade didáctica para 3º da ESO

O uso da Literatura nas clases de ESL/EFL

O uso das tic no proceso ensino-aprendizaxe do francés lingua estranxeira (FLE).

O uso de proxectos na aula de lingua estranxeira: Os celtas

O uso do libro de texto na clase de ILE. Proposta dunha unidade didáctica.

'Os Xogos Olímpicos': un enfoque basado en proxectos na clase de lingua estranxeira

Proceso de ensino-aprendizaxe de linguas estranxeiras en alumnado xordo.

Proxecto para o desarrollo das destrezas mediante a aplicación de contidos culturais (festividades e costumbres)

Se puidese cambiar o pasado, o presente e o futuro...

Unha proposta de aprendizaxe por proxectos: Benvidos a Galicia!

Unidade didáctica: "Films"

Vive sano e sé feliz!

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 25