Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Linguas Estranxeiras).

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 1
Homes 2018/2019 0
Mulleres 2018/2019 1
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 28
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 0
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 28
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 0
% créditos repetidos 2018/2019 100
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 28
Taxa de evaluación 2018/2019 100
Taxa de éxito 2018/2019 100
Taxa de rendemento 2018/2019 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2018/2019 68,18
Taxa de graduación 2017/2018 100
Taxa de abandono 2016/2017 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.159
Homes 2018/2019 483
Mulleres 2018/2019 1.676
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.300
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.853
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.356
% créditos repetidos 2018/2019 7,06
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,85
Taxa de evaluación 2018/2019 94,1
Taxa de éxito 2018/2019 95,56
Taxa de rendemento 2018/2019 89,92

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 27
Homes 2017/2018 9
Mulleres 2017/2018 18
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.501
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.489
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0,8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 55,59
Taxa de evaluación 2017/2018 98,13
Taxa de éxito 2017/2018 100
Taxa de rendemento 2017/2018 98,13
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,24
Taxa de graduación 2016/2017 100
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 28
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 23
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.518
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.500
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 1,19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 54,21
Taxa de evaluación 2016/2017 98,02
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 98,02
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 100
Taxa de graduación 2015/2016 92,31
Taxa de abandono 2014/2015 4

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
1
0
0

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
1
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
1
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
1
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
1
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
1
0
0

Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa

Innovación Docente
1
0
0
Iniciación á Investigación Educativa
1
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
1
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
25
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
26
0
1

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
24
0
1
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
25
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
24
0
1
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
23
0
1
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
1
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
23
0
1

Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa

Innovación Docente
24
0
1
Iniciación á Investigación Educativa
24
0
1

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
23
0
1

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
25
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
23
0
5

It_9. Complementos para a formación disciplinar

Contidos no ensino-aprendizaxe dunha lingua estranxeira
25
0
0
Historia do ensino-aprendizaxe de linguas etranxeiras
25
0
0

It_9. Didáctica e ensinanza

Deseño curricular e didáctica da lingua estranxeira
25
0
0
Recursos, estratexias e materiais didácticos na aula de linguas estranxeiras
25
0
0
Metodoloxía do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0
Avaliación do ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira
25
0
0

Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa

Innovación Docente
25
0
0
Iniciación á Investigación Educativa
25
0
0

Línguas estranxeiras. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en linguas estranxeiras
25
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Unidade didáctica. Deporte e saúde: poñámonos en forma!

A comida máis sabrosa

A literatura como recurso didáctico na aula de inglés.

ABP na aula de Inglés como Lingua Estranxeira: un estudo de caso

Aprendizaxe por Proxectos en Bacharelato

Aprendizaxe por proxectos: Health is the Greatest Wealth. A clase de inglés como lingua estranxeira, o entorno perfecto para a superación persoal

As pezas chave da nosa sociedade: unha unidade didáctica para Intermedio 2 da Escola Oficial de Idiomas

Bullying na aula: Estratexias para combater un inimigo silencioso. Unidade didáctica para 1º da ESO

Buscar Traballo é Pan Comido

Cinema e ficción: unidade didáctica para 3º de ESO para tratar a diversidade sexual como contenido transversal

Creando os Nosos Mundos de Ciencia Ficción un Proxecto de ELE

Educación Inclusiva na Clase de LE: Unha Proposta para a Inclusión de Estudantes Cegos e con Discapacidade Visual.

ELI através da literatura e das diferentes variedades do inglés

Explorando o futuro a través da aprendizaxe basada en proxectos: unha proposta didáctica para linguas estranxeiras na Educación Secundaria.

Futuro e tecnoloxías: Unidade Didáctica para o segundo curso de ESO.

Guía turística de Londres a través das TIC en educación secundaria

Integrando as Intelixencias Múltiples nun Aula de Secundaria de Inglés como Primeira Lingua Extranxeira

Mentalidade de crecemento e aprendizaxe basado en proxectos. Planificación curricular para linguas extranxeiras na educación secundaria

O Cine como Recurso Didáctico na Aula de Inglés

Que fas nun día normal?

Recursos en liña para estudantes con discapacidade auditiva: un estudo de investigación.

Se tes as habilidades, conseguirás o traballo: unha unidade didáctica

Un novo restaurante na cidade; oracións de relativo especificativas

Unha historia que contar: unha unidade didáctica para 4º de ESO

Unidade didáctica para 3º ESO: “Maniféstate: Cambiemos o mundo”

Unidade Didáctica: Estilo de Vida Saudable

Unidade Didáctica: Por que se fala inglés nos Estados Unidos?

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 25