Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 21
Homes 2017/2018 6
Mulleres 2017/2018 15
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.118
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.106
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,07
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 53,24
Taxa de evaluación 2017/2018 100
Taxa de éxito 2017/2018 99,46
Taxa de rendemento 2017/2018 99,46
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,48
Taxa de graduación 2016/2017 95
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 21
Homes 2016/2017 4
Mulleres 2016/2017 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.190
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.184
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 0,5
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 56,64
Taxa de evaluación 2016/2017 98,99
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 98,99
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,48
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 21
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.260
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.260
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60
Taxa de evaluación 2015/2016 99,52
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,52
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
19
0
0
Función titorial e orientación académica
19
0
0
Educación e linguas en Galicia
19
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
19
0
0
Educación, sociedade e política educativa
19
0
0

Prácticum

Practicum
18
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
19
1
0

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
18
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
18
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
18
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
18
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
19
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
19
0
0
Iniciación á investigación educativa
19
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
19
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
19
0
0
Educación, sociedade e política educativa
19
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
19
0
2

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
20
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
20
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
20
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
19
0
0
Iniciación á investigación educativa
19
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
21
0
0
Función titorial e orientación académica
21
0
0
Educación e linguas en Galicia
21
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
21
0
0
Educación, sociedade e política educativa
21
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
20
0
1

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
21
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
21
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
21
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
21
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
21
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
21
0
0
Iniciación á investigación educativa
21
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
21
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A loita polos dereitos da muller na obra de escritoras galegas de diferentes xeracións. Proposta didáctica para 4º da ESO

A revitalización de El Quijote na aula de sencundaria. Unha proposta didáctica.

A variación lingüística en galego: Unidade Didáctica para 4º da ESO

Atrévete a pensar!

Cabe nun verso: Proposta didáctica sobre a poesía do Romanticismo

Estudo empírico sobre o modelo de ensino-aprendizaxe na adquisición de competencias léxicas en alumnado de 4.º da ESO

O enunciado e a oración. Proposta didáctica

O mapa dos bicos

O Rexurdimento e o Banquete de Conxo. Unha unidade didáctica para 3º Eso e 1º Bacharelato

Proposta Didáctica de Literatura Hispanoamericana da primeira metade do século XX: poesía, novela e o conto hispanoamericano. O Realismo Máxico.

Regueifa: a transformación cantada. Proposta didáctica para 2º da ESO.

Teatraliza! Unidade Didáctica sobre tipoloxía teatral.

Unidade didáctica. A prosa renacentista española. A novela picaresca: El Lazarillo de Tormes

Unidade didáctica. Descubrindo aos dramaturgos do século XX

Unidade didáctica. O teatro español no Século de Ouro

Unidade didáctica. Oración subordinada sustantiva.

Unidade didáctica. Tipoloxía textual: o texto periodístico e o texto publicitario.

Unidade didáctica: a lírica do Renacemento.

Unidade didáctica: A narrativa hispanoamericana na segunda metade do século XX

«A argumentación en tódolos escenarios». Proposta didáctica para 4º de ESO

A literatura española de posguerra: unidade didáctica para 4º da ESO

A Xeración do 27 ou A idade de prata da literatura española. Proposta didáctica

Cóntame un conto!: Proposta de unidade didáctica para 1º da ESO

Describíndonos ben. Unidade didáctica para 1º da ESO

Desenvolvemento dunha unidade didáctica: Literatura do Renacemento

Didáctica da prosa e o teatro do barroco.

Introducción aos xéneros literarios: interpretar o texto, en contacto coa literatura

Linguaxe e xénero: materia pendente na educación secundaria. Proposta de intervención didáctica

O teatro na aula

O uso do vídeo como recurso didáctico na aula de español como lingua estranxeira

Os xéneros literarios. Proposta didáctica para 1º da ESO

Prexuízos lingüísticos. Unha unidade didáctica para 4º de ESO

Proposta de unidade didáctica para 3º de ESO: o pano de Aquiles.

Proposta de unidade didáctica. Verbo e xéneros textuais.

Proposta didáctica de lingua castelá e literatura para 3º ESO: os complementos do verbo

Proposta didáctica para o tratamento dos clásicos do Rexurdimento nas aulas de 1º bacharelato

Romanticismo na aula

Teatro na clase.

A lusofonía. Proposta didáctica para 1º da ESO

A Xeración do 27: unidade didáctica para cuarto de ESO

Anos de plata: unidade didáctica para 4º ESO

As vangardas artísticas. Proposta de unidade didáctica interdisciplinar para 4º de ESO de diversificación curricular.

Clases de Palabras

E a palabra fíxose berro: a literatura española de posguerra

'Manzanas Rojas', unha UD de teatro para 1º de ESO

O despertar da narrativa: o conto e o microrrelato.

O discurso social de Rosalía de Castro aplicado á ensinanza en valores. Unha unidade didáctica para 3º ESO

O teatro anterior a 1936: unidade didáctica para segundo de Bacharelato

O xénero dramático

Os ecos de Don Juan a través dos séculos: escoitando dende a perspectiva de xénero. Unha unidade didáctica para 1º de Bacharelato.

Outra visión d'A esmorga: entre a literatura e o cine

Quebrando as murallas do canon: a Xeración do 27 alén Gerardo Diego.

Rosalía e a súa literatura. Proposta de unidade didáctica para 3º de ESO.

Sobre un novo enfoque na Literatura Universal en Bacharelato. Redescubrindo a “Lolita” de Vladimir Nabokov.

Traballando coa música

Un achegamento á morfoloxía

Unidade Didáctica: Os xéneros literarios

Xogos de aula: a novela do século XVI (Unidade Didáctica)

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20