Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Linguas e Literaturas (Lingua e Literatura Galega e Lingua e Literatura Castelá).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.260
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 0
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.260
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 21
Homes 2015/2016 2
Mulleres 2015/2016 19
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 60
Taxa de evaluación 2015/2016 99,52
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 99,52
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.016
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.016
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 17
Homes 2014/2015 5
Mulleres 2014/2015 12
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 59,76
Taxa de evaluación 2014/2015 100
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 0
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 20
Homes 2013/2014 6
Mulleres 2013/2014 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 60
Taxa de evaluación 2013/2014 100
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 100
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 6,25
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
17
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
17
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Practicum
17
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
17
0
0

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
17
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
17
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
17
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
17
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
17
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
16
0
0
Iniciación á investigación educativa
16
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
17
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
20
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
20
0
0
Educación, sociedade e política educativa
20
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
20
0
0

It_8. Complementos para a formación disciplinar

Contidos complementarios para o ensino das linguas galega e castelá
20
0
0
Contidos complementarios para o ensino das literaturas galega e castelá
20
0
0

It_8. Didáctica e ensinanza

Bases epistemolóxicas para o ensino das linguas e literaturas galega e castelá
20
0
0
Metodoloxía do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0
Fundamentos metodolóxicos e profesionais do ensino das linguas e literaturas galega e castelá en educación secundaria
20
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
20
0
0
Iniciación á investigación educativa
20
0
0

Lingua e literatura galega e lingua e literatura castelá. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en língua e literatura galega e língua e literatura castelá
20
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

«A argumentación en tódolos escenarios». Proposta didáctica para 4º de ESO

A literatura española de posguerra: unidade didáctica para 4º da ESO

A Xeración do 27 ou A idade de prata da literatura española. Proposta didáctica

Cóntame un conto!: Proposta de unidade didáctica para 1º da ESO

Describíndonos ben. Unidade didáctica para 1º da ESO

Didáctica da prosa e o teatro do barroco.

Introducción aos xéneros literarios: interpretar o texto, en contacto coa literatura

Linguaxe e xénero: materia pendente na educación secundaria. Proposta de intervención didáctica

O teatro na aula

Prexuízos lingüísticos. Unha unidade didáctica para 4º de ESO

Proposta de unidade didáctica para 3º de ESO: o pano de Aquiles.

Proposta de unidade didáctica. Verbo e xéneros textuais.

Proposta didáctica de lingua castelá e literatura para 3º ESO: os complementos do verbo

Teatro na clase.

A lusofonía. Proposta didáctica para 1º da ESO

A Xeración do 27: unidade didáctica para cuarto de ESO

Anos de plata: unidade didáctica para 4º ESO

As vangardas artísticas. Proposta de unidade didáctica interdisciplinar para 4º de ESO de diversificación curricular.

Clases de Palabras

E a palabra fíxose berro: a literatura española de posguerra

'Manzanas Rojas', unha UD de teatro para 1º de ESO

O despertar da narrativa: o conto e o microrrelato.

O discurso social de Rosalía de Castro aplicado á ensinanza en valores. Unha unidade didáctica para 3º ESO

O teatro anterior a 1936: unidade didáctica para segundo de Bacharelato

O xénero dramático

Os ecos de Don Juan a través dos séculos: escoitando dende a perspectiva de xénero. Unha unidade didáctica para 1º de Bacharelato.

Outra visión d'A esmorga: entre a literatura e o cine

Quebrando as murallas do canon: a Xeración do 27 alén Gerardo Diego.

Rosalía e a súa literatura. Proposta de unidade didáctica para 3º de ESO.

Sobre un novo enfoque na Literatura Universal en Bacharelato. Redescubrindo a “Lolita” de Vladimir Nabokov.

Traballando coa música

Un achegamento á morfoloxía

Unidade Didáctica: Os xéneros literarios

Xogos de aula: a novela do século XVI (Unidade Didáctica)

A narrativa hispanoamericana do século XX. Crónica de una muerte anunciada

Aprendendo a dramatizar

As variedades dialectais da lingua galega

Combinando palabras: o sintagma adxetival

Estudo das Oracións Subordinadas Adverbiais

O conto, un xénero digno

O informativo de televisión: unha proposta didáctica

O 'Quixote' na aula

O Quixote: a súa introdución nas aulas de 3º da ESO con música como apoio

O relato corto como medio de expresión literaria na ESO

O teatro no Século de Oro: Lope de Vega

Obra poética de Eduardo Pondal. Variación lingüística e usos léxicos

Obradoiro de escritura de relatos e microrelatos

Proposta de unidade didáctica para 4º de ESO

Sabemos detectar os nosos prexuízos?

Un achegamento a A Esmorga dende a realidade social contemporánea. Proposta didáctica para 4º de ESO

Unha proposta para lograr a aprendizaxe profunda a partir da motivación intrínseca e a súa posta en práctica: Aplicación concreta nun periodo de practicum no Mestrado Universitario en Profesorado. Ano académico 2014/2015

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20