Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,49
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.068
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 17
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,43
Taxa de evaluación 2015/2016 95,88
Taxa de éxito 2015/2016 96,48
Taxa de rendemento 2015/2016 92,51
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,59
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.259
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.259
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 22
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,2
Taxa de evaluación 2014/2015 97,14
Taxa de éxito 2014/2015 99,02
Taxa de rendemento 2014/2015 96,19
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.272
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6
% créditos repetidos 2013/2014 0,47
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.278
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 23
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,57
Taxa de evaluación 2013/2014 99,53
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 99,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
20
0
0
Función titorial e orientación académica
19
1
0
Educación e linguas en Galicia
19
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
17
1
0
Educación, sociedade e política educativa
20
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
16
1
4

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
22
0
0
Inserción e orientación laboral
22
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
21
0
1

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
22
0
0
Iniciación á investigación educativa
21
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
22
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
22
0
0
Función titorial e orientación académica
22
0
0
Educación e linguas en Galicia
22
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
21
0
0
Educación, sociedade e política educativa
22
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
21
0
1

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
21
0
0
Inserción e orientación laboral
21
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
21
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
21
0
0
Iniciación á investigación educativa
21
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
21
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A prevención de Riscos Laborais

A Representación das Persoas Traballadoras. Unidade Didáctica para o Módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL).

A Seguridade Social como alicerce do Estado de Benestar. Unidade didáctica para o módulo de FOL

As medidas de prevención e protección

FERRAMENTAS PARA A PROCURA DE EMPREGO: Proposta didáctica de Formación e Orientación Laboral, ciclo superior de Integración Social

Introdución á prevención de riscos

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Na procura dunha igualdade verdadeira e efectiva. Proposta dunha unidade didáctica para FOL de igualdade de xénero.

O acoso sexual, é un risco laboral? Proposta didáctica para o módulo de F.O.L.

O salario e a nómina

Orientación laboral: por unha definición do proxecto profesional libre de sesgos de xénero

Prevención e protección no entorno laboral

Proposta de mellora dunha unidade didáctica

Proposta didáctica: Orientación Laboral

Recursos dixitais de orientación profesional para o módulo de Formación e Orientación Laboral

Unidade didáctica: A xornada laboral

Unidade didáctica: que tipo de empresa interésame e que impostos teño que pagar?

Videoxogos, youtube e xénero. Unidade didáctica do módulo profesional de Información e Comunicación con Perspectiva de Xénero.

Xestión da actividade comercial e financieira. Unidade didáctica do módulo de Simulación empresarial.

Xestión do conflito e equipos de traballo

A participación das persoas traballadoras na empresa. Unidade didáctica do módulo de FOL

A Ruta para a Empregabilidade

FORMANDO PERSOAS BONITAS. Unha proposta didáctica con enfoque de xénero para a titoría de Formación Profesional Básica

Mariola. Catálogo de recursos educativos para a transversalización do enfoque de xénero na formación e orientación profesional

Modificación, suspensión e extinción do contrato laboral

Modificación, suspensión e rescisión do contrato

O contrato de traballo

O contrato de traballo. Proposta de unidade didáctica para o módulo de Formación e Orientación Laboral

O estudio do mercado

Orientación profesional e procura de emprego

P3. Proxecta o teu Proxecto Profesional

Patrimonio histórico-artistico e sociocultural de España

Redes e marca dixital: mellora da empregabilidade. Proposta didáctica para FOL.

Representación das persoas traballadoras

Tempo de traballo

Unidade Didáctica Inserción Laboral

Unidade didáctica sobre modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Aproximación á Orientación Laboral na Formación Profesional

Catálogo de recursos dixitais de orientación profesional para el profesorado de FOL

Desenvolvemento dunha unidade didáctica de Economía de 1º de Bacharelato: aspectos financeiros da Economía

Guía de recursos tecnolóxicos para a mellora das condicións do alumnado con discapacidade nas aulas

O traballo en equipo: unidade didáctica

Progarmación didáctica do módulo de FOL para o ciclo medio de Mecanizado

Programación didáctica do módulo de EIE do ciclo medio de ITC

Programación didáctica do módulo de xestión de RR.HH. do C. S. de Administación e Finanzas

Proposta de mellora para incluir a perspectiva de xénero na formación profesional

Unidade didáctica sobre Prevención de Riscos Laborais para o CM de Aceites de Oliva e Viños

Unidade didáctica: A participación dos traballadores nas empresas

Unidade didáctica: Busca activa de emprego

Unidade didáctica: Destinos turísticos de España: CC.AA. interior

Unidade didáctica: Diálogos do corpo

Unidade Didáctica: Mediación Escolar

Unidade didáctica: Mercado laboral e busca de emprego

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30