Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).

2018/2019 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 28
Homes 2017/2018 9
Mulleres 2017/2018 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.446
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.428
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,64
Taxa de evaluación 2017/2018 98,34
Taxa de éxito 2017/2018 99,16
Taxa de rendemento 2017/2018 97,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,53
Taxa de graduación 2016/2017 92,59
Taxa de abandono 2015/2016 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.133
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.656
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.600
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 108.100
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.601
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.893
% créditos repetidos 2017/2018 6,48
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,17
Taxa de evaluación 2017/2018 94,65
Taxa de éxito 2017/2018 95,3
Taxa de rendemento 2017/2018 90,2

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 32
Homes 2016/2017 12
Mulleres 2016/2017 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.688
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.620
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 68
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 4,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,73
Taxa de evaluación 2016/2017 97,27
Taxa de éxito 2016/2017 99,63
Taxa de rendemento 2016/2017 96,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 97,14
Taxa de graduación 2015/2016 88,24
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 23
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 17
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.068
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 0
% créditos repetidos 2015/2016 4,49
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 46,43
Taxa de evaluación 2015/2016 95,88
Taxa de éxito 2015/2016 96,48
Taxa de rendemento 2015/2016 92,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 96,59
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
23
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
20
2
4

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
25
0
0
Inserción e orientación laboral
24
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
23
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
24
0
0
Iniciación á investigación educativa
24
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
0
Función titorial e orientación académica
26
0
0
Educación e linguas en Galicia
27
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
26
0
0
Educación, sociedade e política educativa
26
0
0

Prácticum

Practicum
30
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
26
1
5

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
27
0
0
Inserción e orientación laboral
28
0
1

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
27
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
26
0
0
Iniciación á investigación educativa
26
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
27
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
18
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
18
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Practicum
14
2
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
17
0
5

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
17
0
0
Inserción e orientación laboral
14
3
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
18
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
17
0
0
Iniciación á investigación educativa
16
0
1

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
17
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

"Orientación Laboral. Búsqueda de Emprego" Unidade Didáctica do Módulo de FOL

A Muller, a arte e o Dereito Laboral

A prevención da violencia de xénero como reto. Deseño dunha proposta para o módulo de Intervención para a Promoción da Igualdade.

A Prevención de Riscos no traballo e na vida. UD: Autoprotección e emerxencias.

Amores que matan e comportamentos insans no ámbito laboral. Proposta didáctica sobre violencia de xénero para o módulo FOL

Coeducación e igualdade nas escolas infantís. Que actividades facer? Organización dos espazos. Selección de materiais.

Conectar a formación profesional coa contorna. Unha proposta de aprendizaxe-servizo para o módulo de Desenvolvemento socioafectivo do CS de Educación Infantil.

Formación e Orientación da clase obreira: programación didáctica enfocada nas persoas, non nos mercados.

MÁIS VALE PREVIR QUE LAMENTAR. Unidade didáctica de prevención de riscos laborais para o módulo de FOL.

Orientación Profesional e procura de emprego. Unidade didáctica do módulo de FOL.

Planificación curricular do Módulo de Formación e Orientación Laboral. Soldadura e Caldeiraría.

Programación didáctica de FOL: proposta para o ciclo de Asistencia á Dirección

Programación didáctica para o módulo de FOL no IES A Guía

Programación didáctica para ó modulo de Habilidades Sociais. Ciclo Superior de Educación Infantil.

Proxecto piloto: Aprender Emprendendo. Retos, Responsabilidade e Vida Real

Que imos aprender en FOL? Programación didáctica para o módulo de FOL

Todos para unha e unha para todos. Proposta interdisciplinar para o Ciclo Superior de Educación Infantil

Traballo en equipo e resolución de conflitos. Unidade didáctica para o módulo de FOL

traballo en equipo, resolución de conflitos e negociación

Un mercado de traballo desigual. Unidade didáctica da materia de Economía

A prevención de Riscos Laborais

A Representación das Persoas Traballadoras. Unidade Didáctica para o Módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL).

A Seguridade Social como alicerce do Estado de Benestar. Unidade didáctica para o módulo de FOL

Análise do proceso de integración educativa, no contexto da Formación Profesional, do alumnado de etnia xitana

As medidas de prevención e protección

FERRAMENTAS PARA A PROCURA DE EMPREGO: Proposta didáctica de Formación e Orientación Laboral, ciclo superior de Integración Social

Introdución á prevención de riscos

Mapa de Ruta: unidade didáctica para a orientación profesional.

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo. Unidade didáctica do módulo de FOL

Na procura dunha igualdade verdadeira e efectiva. Proposta dunha unidade didáctica para FOL de igualdade de xénero.

O acoso sexual, é un risco laboral? Proposta didáctica para o módulo de F.O.L.

O conflito e a toma de decisións. Unidade didáctica do módulo de habilidades sociais.

O salario e a nómina

Orientación laboral: por unha definición do proxecto profesional libre de sesgos de xénero

Prevención e protección no entorno laboral

Programación didáctica para o módulo de Contabilidade e fiscalidade

Proposta de Interención para o alumnado con tdah

Proposta de mellora dunha unidade didáctica

Proposta didáctica: Orientación Laboral

Recursos dixitais de orientación profesional para o módulo de Formación e Orientación Laboral

Unidade didáctica de seguridade social, emprego e desemprego con metodoloxía clase do revés

Unidade didáctica: A xornada laboral

Unidade didáctica: que tipo de empresa interésame e que impostos teño que pagar?

Videoxogos, youtube e xénero. Unidade didáctica do módulo profesional de Información e Comunicación con Perspectiva de Xénero.

Xestión da actividade comercial e financieira. Unidade didáctica do módulo de Simulación empresarial.

Xestión do conflito e equipos de traballo

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2017/2018
Oferta xeral 30