Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.259
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.259
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 22
Homes 2014/2015 4
Mulleres 2014/2015 18
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 57,2
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 97,14
Taxa de éxito (%) 2014/2015 99,02
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 96,19
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 95,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.272
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6
% créditos repetidos 2013/2014 0,47
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.278
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 23
Homes 2013/2014 3
Mulleres 2013/2014 20
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 55,57
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 99,53
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 99,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 300
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 5,66
Total de créditos matriculados 2012/2013 318
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 6
Homes 2012/2013 0
Mulleres 2012/2013 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 53
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 98,11
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 98,11
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 100
Taxa de graduación (%) 2011/2012 95,65

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
22
0
0
Función titorial e orientación académica
22
0
0
Educación e linguas en Galicia
22
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
21
0
0
Educación, sociedade e política educativa
22
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
21
0
1

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
21
0
0
Inserción e orientación laboral
21
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
21
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
21
0
0
Iniciación á investigación educativa
21
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
21
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
5
0
0
Función titorial e orientación académica
5
0
0
Educación e linguas en Galicia
5
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
5
0
0
Educación, sociedade e política educativa
5
0
0

Prácticum

Practicum
6
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
5
0
1

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
5
0
0
Inserción e orientación laboral
5
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
5
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
5
0
0
Iniciación á investigación educativa
5
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
5
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A participación das persoas traballadoras na empresa. Unidade didáctica do módulo de FOL

A Ruta para a Empregabilidade

FORMANDO PERSOAS BONITAS. Unha proposta didáctica con enfoque de xénero para a titoría de Formación Profesional Básica

Mariola. Catálogo de recursos educativos para a transversalización do enfoque de xénero na formación e orientación profesional

Modificación, suspensión e extinción do contrato laboral

Modificación, suspensión e rescisión do contrato

O contrato de traballo

O contrato de traballo. Proposta de unidade didáctica para o módulo de Formación e Orientación Laboral

O estudio do mercado

Orientación profesional e procura de emprego

P3. Proxecta o teu Proxecto Profesional

Patrimonio histórico-artistico e sociocultural de España

Redes e marca dixital: mellora da empregabilidade. Proposta didáctica para FOL.

Representación das persoas traballadoras

Tempo de traballo

Unidade Didáctica Inserción Laboral

Unidade didáctica sobre modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo

Aproximación á Orientación Laboral na Formación Profesional

Catálogo de recursos dixitais de orientación profesional para el profesorado de FOL

Desenvolvemento dunha unidade didáctica de Economía de 1º de Bacharelato: aspectos financeiros da Economía

Guía de recursos tecnolóxicos para a mellora das condicións do alumnado con discapacidade nas aulas

O traballo en equipo: unidade didáctica

Progarmación didáctica do módulo de FOL para o ciclo medio de Mecanizado

Programación didáctica do módulo de EIE do ciclo medio de ITC

Programación didáctica do módulo de xestión de RR.HH. do C. S. de Administación e Finanzas

Proposta de mellora para incluir a perspectiva de xénero na formación profesional

Unidade didáctica sobre Prevención de Riscos Laborais para o CM de Aceites de Oliva e Viños

Unidade didáctica: A participación dos traballadores nas empresas

Unidade didáctica: Busca activa de emprego

Unidade didáctica: Destinos turísticos de España: CC.AA. interior

Unidade didáctica: Diálogos do corpo

Unidade Didáctica: Mediación Escolar

Unidade didáctica: Mercado laboral e busca de emprego

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 30