Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Formación Profesional (Formación e Orientación Laboral).

2019/2020 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Arias Rodríguez, María Alicia
Vogal PDI
Rebollo Quintela, Nuria
Vogal PDI
Varela Garrote, Lara
Vogal PDI
García Cabeza, Belén
Vogal PDI
Barberán Grimaldi, Andrés
Vogal Estudante
López Neira, Alba
Vogal Estudante
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Blanco Tarela, Victor
Vogal Estudante
Miramontes Villar, María Esther
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal PDI
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Vogal PDI
Mouriño Andrade, Eva Maria
Vogal Estudante
Monserrat Cabrera, Diana
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Muriano Rodríguez, María Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal Coordinador de Título

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 9
Homes 2018/2019 4
Mulleres 2018/2019 5
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 114
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 72
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 30
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 12
% créditos repetidos 2018/2019 36,84
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 12,67
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2016/2017 3,57

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2018/2019 2.163
Homes 2018/2019 486
Mulleres 2018/2019 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2018/2019 116.500
Créditos en 1ª matrícula 2018/2019 108.200
Créditos en 2ª matrícula 2018/2019 4.901
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2018/2019 3.374
% créditos repetidos 2018/2019 7,1
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2018/2019 53,87

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 28
Homes 2017/2018 9
Mulleres 2017/2018 19
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.446
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.428
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 1,24
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 51,64
Taxa de evaluación 2017/2018 98,34
Taxa de éxito 2017/2018 99,16
Taxa de rendemento 2017/2018 97,51
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2017/2018 99,53
Taxa de graduación 2016/2017 89,29
Taxa de abandono 2015/2016 5,88

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.129
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.652
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.400
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.595
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.938
% créditos repetidos 2017/2018 6,53
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,21
Taxa de evaluación 2017/2018 94,62
Taxa de éxito 2017/2018 95,32
Taxa de rendemento 2017/2018 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 32
Homes 2016/2017 12
Mulleres 2016/2017 20
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.688
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.620
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 68
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 4,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 52,73
Taxa de evaluación 2016/2017 97,27
Taxa de éxito 2016/2017 99,63
Taxa de rendemento 2016/2017 96,92
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 97,14
Taxa de graduación 2015/2016 88,24
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
25
0
0
Función titorial e orientación académica
25
0
0
Educación e linguas en Galicia
25
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
25
0
0
Educación, sociedade e política educativa
25
0
0

Prácticum

Practicum
23
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
20
2
4

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
25
0
0
Inserción e orientación laboral
24
0
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
23
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
24
0
0
Iniciación á investigación educativa
24
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
23
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
0
Función titorial e orientación académica
26
0
0
Educación e linguas en Galicia
27
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
26
0
0
Educación, sociedade e política educativa
26
0
0

Prácticum

Practicum
30
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
26
1
5

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
27
0
0
Inserción e orientación laboral
28
0
1

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
27
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
26
0
0
Iniciación á investigación educativa
26
0
0

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
27
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
18
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
18
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Practicum
14
2
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
17
0
5

It_6. Complementos para a formación disciplinar

Formación profesional e mercado laboral
17
0
0
Inserción e orientación laboral
14
3
0

It_6. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe e ensino dos módulos da especialidade de formación e orientación laboral
18
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
17
0
0
Iniciación á investigación educativa
16
0
1

Formación e Orientación Laboral. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en formación profesional e orientación laboral
17
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

A producción e o Produto Interior Bruto

As metodoloxías activas no deseño da programación didáctica en Economía

Iocus, unha proposta desde a perspectiva ética

Programación didáctica para o módulo de FOL. Ciclo Superior en Construccións Metálicas

"Orientación Laboral. Búsqueda de Emprego" Unidade Didáctica do Módulo de FOL

A Muller, a arte e o Dereito Laboral

A prevención da violencia de xénero como reto. Deseño dunha proposta para o módulo de Intervención para a Promoción da Igualdade.

A Prevención de Riscos no traballo e na vida. UD: Autoprotección e emerxencias.

Amores que matan e comportamentos insans no ámbito laboral. Proposta didáctica sobre violencia de xénero para o módulo FOL

Coeducación e igualdade nas escolas infantís. Que actividades facer? Organización dos espazos. Selección de materiais.

Conectar a formación profesional coa contorna. Unha proposta de aprendizaxe-servizo para o módulo de Desenvolvemento socioafectivo do CS de Educación Infantil.

Formación e Orientación da clase obreira: programación didáctica enfocada nas persoas, non nos mercados.

MÁIS VALE PREVIR QUE LAMENTAR. Unidade didáctica de prevención de riscos laborais para o módulo de FOL.

Orientación Profesional e procura de emprego. Unidade didáctica do módulo de FOL.

Planificación curricular do Módulo de Formación e Orientación Laboral. Soldadura e Caldeiraría.

Programación didáctica de FOL: proposta para o ciclo de Asistencia á Dirección

Programación didáctica para o módulo de FOL no IES A Guía

Programación didáctica para ó modulo de Habilidades Sociais. Ciclo Superior de Educación Infantil.

Proxecto piloto: Aprender Emprendendo. Retos, Responsabilidade e Vida Real

Que imos aprender en FOL? Programación didáctica para o módulo de FOL

Todos para unha e unha para todos. Proposta interdisciplinar para o Ciclo Superior de Educación Infantil

Traballo en equipo e resolución de conflitos. Unidade didáctica para o módulo de FOL

traballo en equipo, resolución de conflitos e negociación

Un mercado de traballo desigual. Unidade didáctica da materia de Economía

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2018/2019
Oferta xeral 30