Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 48
Homes 2016/2017 37
Mulleres 2016/2017 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.344
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.320
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 18
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 6
% créditos repetidos 2016/2017 1,79
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 28
Taxa de evaluación 2016/2017 98,21
Taxa de éxito 2016/2017 99,09
Taxa de rendemento 2016/2017 97,32
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,31
Taxa de graduación 2015/2016 92,59
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 32
Homes 2015/2016 29
Mulleres 2015/2016 3
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 974
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 920
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 48
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 5,54
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 30,44
Taxa de evaluación 2015/2016 92,61
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 92,61
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 97,91
Taxa de graduación 2014/2015 96,3
Taxa de abandono 2013/2014 3,23

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 27
Homes 2014/2015 16
Mulleres 2014/2015 11
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 878
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 878
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 32,52
Taxa de evaluación 2014/2015 95,9
Taxa de éxito 2014/2015 98,57
Taxa de rendemento 2014/2015 94,53
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2014/2015 100
Taxa de graduación 2013/2014 96,77
Taxa de abandono 2012/2013 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.011
Homes 2014/2015 366
Mulleres 2014/2015 1.645
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2014/2015 108.700
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.600
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 5.532
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 2.517
% créditos repetidos 2014/2015 7,41
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 54,03
Taxa de evaluación 2014/2015 94,31
Taxa de éxito 2014/2015 95,22
Taxa de rendemento 2014/2015 89,81

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
43
1
0
Función titorial e orientación académica
44
0
0
Educación e linguas en Galicia
43
1
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
1
0
0
Educación, sociedade e política educativa
1
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
43
1
4

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
1
0
0
Atención á diversidade na educación física
1
0
0

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
44
0
0
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
44
0
0
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
44
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
26
0
1
Función titorial e orientación académica
27
0
1
Educación e linguas en Galicia
26
0
1
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
22
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
25
0
7

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
27
0
1
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
27
0
1
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
27
0
1

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
27
0
0
Función titorial e orientación académica
26
0
1
Educación e linguas en Galicia
27
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
17
0
1

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
23
2
2

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
26
0
1
O deporte na idade escolar
2
0
0
Educación física e educación en valores
2
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
26
0
1
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
26
0
1

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

As competencias clave na educación física ¿unha realidade ou unha aspiración?

Da educación postural ao pilates. Proposta de secuenciación para ESO

Educación en valores a través da Educación Física en Secundaria e Bacharelato: Revisión bibliográfica

Educación Física: Programación didáctica de 2º da E.S.O. para o I.E.S. Salvador de Madariaga

Estudo comparativo das relacións sociais na aula e en Educación Física nun grupo de 4º da E.S.O.

Estudo evolutivo dos hábitos e a práctica da actividade física no alumnado do IES Murgados entre os cursos 2013/2014 e 2015/2016

O ensino de primeiros auxilios en educación física con flipped classroom: proposta didáctica para 3º ESO.

Planificación Curricular Anual de Educación Física. 2º Curso de E.S.O

Planificación curricular: Programación anual para 3º da E.S.O

Planificación curricular: Programacion anual para primeiro de Bacharelato.

Planificación da asignatura 'Reforzo da Educación Física" para 1º y 2º da E.S.O. do I.E.S. María Casares

Programación 4º E.S.O. do Departamento de Educación Física

Programación curricular en E.F. para 3º da E.S.O. no I.E.S. Urbano Lugrís.

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual en 3º ESO para Educación Física

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual en 4º ESO para Educación Física

Programación didáctica anual para primeiro da E.S.O.

Programación didáctica de Educación física 3º ESO

Programación didáctica de educación física para 1º da ESO no centro IES Miraflores

'Programación didáctica de educación física para 3º da ESO'

Programación Didáctica de Educación Física para 4ºE.S.O. no centro Liceo "La Paz"

Programación Didáctica de Educación Física para primeiro da E.S.O. no centro I.E.S. Salvador de Madariaga

Programación didáctica de educación física para primeiro da ESO

Programación didáctica de Educación Física, 1º da ESO

Programación didáctica de Educación Física, 1º de Bacharelato (I.E.S Pau Casesnoves)

Programación Didáctica para 1º Bachalerato

Programación Didáctica para 1º da E.S.O

Programación Didáctica para 1º da ESO

Programación didáctica para 1º de ESO

Programación didáctica para 1º ESO no 'CPR Plurilingüe Calasancias” de A Coruña

Programación Didáctica para 3º E.S.O.

Programación didáctica para 3º E.S.O.

Programación didáctica para 3º ESO

Programación didáctica para 4º eso

Programación didáctica para o alumnado de Educación Física de 2ºESO

Programación docente para un curso de segundo da E.S.O.

Programación educativa para 1º de Bacharelato

Proposta de intervención basada no “Mindfulness” para Educación Secundaria.

Proxecto integrado sobre actividade física e nutricion

Proxecto interdisciplinar: A fabricación de material alternativo para Educación Física.

Unha influencia innovador na aprendizaxe e motivación de adolescentes (14-17 anos) en Educación Física

''Unha saída de campo: barreiras arquitectónicas e Actividade Física adaptada’’

A formación inicial dos profesores de Educación Física: un estudo lonxitudinal na universidade de A Coruña

As diferentes culturas deportivas ao redor do mundo

Estereotipos de xénero nas clases de educación física da ESO

Estudo da evolución da percepción de saúde, de competencia e de satisfacción ante a realización de actividade física do alumnado logo da aplicación dun proxecto deportivo durante dous cursos académicos

Estudo da evolución dos hábitos de vido dos estudantes ante a realización de actividade física logo da aplicación dun proxecto deportivo de centro durante dous cursos académicos

Os valores como protagonistas dun Proxecto Integrado

Pisadas primitivas: Proxecto interdisciplinar de educación no medio natural

Planificación Curricular Anual en 1º da ESO

Planificación curricular anual para Educación Física en 1°Bacharelato

Planificación curricular dun curso de ESO

Planificación curricular en E.F. para 3º da Eso no IES Félix Muriel

Planificación curricular para 4º ESO

Programación anual do curso 3º da E.S.O.

Programación anual para 3º ESO

Programación Curricular Anual para 3° da ESO

Programación didáctica de Educación Física para o curso 1º Bacharelato.

Programación Didáctica Anual de Educación Física (1º ESO)

Programación Didáctica Anual de Educación Física (3º ESO)

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual para Educación Física en 1º de ESO

Programación didáctica de 2º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO no CPR San José GOA Pontedeume

Programación didáctica para 1º de ESO

Programación didáctica para 3º curso da educación secundaria obligatoria

Programación didáctica para 4º ESO en Santa María do Mar

Aprende facendo deporte

Aprendendo no medio natural: Proxecto interdisciplinar

Deportes para todos como proxecto integrado

Descubrindo o parque natural Fragas do Eume como Proxecto Integrado

Estudo descritivo de consumo de drogas nos alumnos de bacharelato do IES María Casares

Estudo sobre a relación existente entre a práctica de actividade física e os cánones de beleza corporal en adolescentes

Programación anual 3º ESO

Programación anual de Educación Física para 3º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física para 4º de ESO

Programación didáctica anual para Eduación Física en 1º da ESO

Programación didáctica anual para Educación Física en 2º de ESO

Programación didáctica anual para Educación Física en 4º da ESO

Programación didáctica para 2º ESO

Programación didáctica para 3º de ESO

Programación didáctica para 4º de ESO

Proposta de desenvolvemento curricular globalizadora e integradora entre educación física e inglés

Proxecto deportivo de centro: IES plurilingüe Rafael Dieste

Proxecto deportivo do centro IES Miraflores

Proxecto integrado "Coñecendo a nosa contorna"

Proxecto interdisciplinar: "Toda unha vida"

Salvamento acuático e primeiros auxilios como proxecto integrado

Unidade Didáctica de deslizamentos para 3º curso da ESO: "Deslicémonos!"

Unidade didáctica de iniciación de bádminton

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 45