Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Educación Física).

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 878
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 0
% créditos repetidos 2014/2015 0
Total de créditos matriculados 2014/2015 878
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 27
Homes 2014/2015 16
Mulleres 2014/2015 11
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 32,52
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 95,9
Taxa de éxito (%) 2014/2015 98,57
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 94,53
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 96,77

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 932
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 6
% créditos repetidos 2013/2014 0,64
Total de créditos matriculados 2013/2014 938
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 32
Homes 2013/2014 26
Mulleres 2013/2014 6
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 29,31
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 98,72
Taxa de éxito (%) 2013/2014 100
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 98,72
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de abandono (%) 2011/2012 4,08
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 780
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 6
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 14
% créditos repetidos 2012/2013 2,5
Total de créditos matriculados 2012/2013 800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 27
Homes 2012/2013 17
Mulleres 2012/2013 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 29,63
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 99,25
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 99,25
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 97,87
Taxa de graduación (%) 2011/2012 93,88

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
31
0
0
Función titorial e orientación académica
31
0
0
Educación e linguas en Galicia
31
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
Educación, sociedade e política educativa

Prácticum

Practicum
15
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
30
0
2

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
Atención á diversidade na educación física

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
31
0
0
O deporte na idade escolar
1
0
0
Educación física e educación en valores
1
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
31
0
0
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
31
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
24
0
0
Función titorial e orientación académica
24
0
0
Educación e linguas en Galicia
24
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
1
0
0
Educación, sociedade e política educativa
1
0
0

Prácticum

Practicum
14
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
26
0
1

It_3. Complementos para a formación disciplinar

Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar
1
0
0
Atención á diversidade na educación física
2
0
0

It_3. Didáctica e ensinanza

Aprendizaxe na educación física baseado en competencias
24
0
0
O deporte na idade escolar
2
0
0
Educación física e educación en valores
2
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
24
0
0
Iniciación á investigación educativa
1
0
0

Educación física. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física
25
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A formación inicial dos profesores de Educación Física: un estudo lonxitudinal na universidade de A Coruña

As diferentes culturas deportivas ao redor do mundo

Estereotipos de xénero nas clases de educación física da ESO

Estudo da evolución da percepción de saúde, de competencia e de satisfacción ante a realización de actividade física do alumnado logo da aplicación dun proxecto deportivo durante dous cursos académicos

Estudo da evolución dos hábitos de vido dos estudantes ante a realización de actividade física logo da aplicación dun proxecto deportivo de centro durante dous cursos académicos

Os valores como protagonistas dun Proxecto Integrado

Pisadas primitivas: Proxecto interdisciplinar de educación no medio natural

Planificación Curricular Anual en 1º da ESO

Planificación curricular anual para Educación Física en 1°Bacharelato

Planificación curricular dun curso de ESO

Planificación curricular en E.F. para 3º da Eso no IES Félix Muriel

Planificación curricular para 4º ESO

Programación anual do curso 3º da E.S.O.

Programación anual para 3º ESO

Programación Curricular Anual para 3° da ESO

Programación didáctica de Educación Física para o curso 1º Bacharelato.

Programación Didáctica Anual de Educación Física (1º ESO)

Programación Didáctica Anual de Educación Física (3º ESO)

Programación didáctica anual en 3º ESO para Educación Física

Programación Didáctica Anual para Educación Física en 1º de ESO

Programación didáctica de 2º da ESO

Programación Didáctica de Educación Física para 1º da ESO no CPR San José GOA Pontedeume

Programación didáctica para 1º de ESO

Programación didáctica para 3º curso da educación secundaria obligatoria

Programación didáctica para 4º ESO en Santa María do Mar

Aprende facendo deporte

Aprendendo no medio natural: Proxecto interdisciplinar

Deportes para todos como proxecto integrado

Descubrindo o parque natural Fragas do Eume como Proxecto Integrado

Estudo descritivo de consumo de drogas nos alumnos de bacharelato do IES María Casares

Estudo sobre a relación existente entre a práctica de actividade física e os cánones de beleza corporal en adolescentes

Programación anual 3º ESO

Programación anual de Educación Física para 3º ESO

Programación didáctica anual de Educación Física para 4º de ESO

Programación didáctica anual para Eduación Física en 1º da ESO

Programación didáctica anual para Educación Física en 2º de ESO

Programación didáctica anual para Educación Física en 4º da ESO

Programación didáctica para 2º ESO

Programación didáctica para 3º de ESO

Programación didáctica para 4º de ESO

Proposta de desenvolvemento curricular globalizadora e integradora entre educación física e inglés

Proxecto deportivo de centro: IES plurilingüe Rafael Dieste

Proxecto deportivo do centro IES Miraflores

Proxecto integrado "Coñecendo a nosa contorna"

Proxecto interdisciplinar: "Toda unha vida"

Salvamento acuático e primeiros auxilios como proxecto integrado

Unidade Didáctica de deslizamentos para 3º curso da ESO: "Deslicémonos!"

Unidade didáctica de iniciación de bádminton

A Costa da Morte, un mundo de posibilidades

A saúde non o é todo. Pero todo é nada sen saúde

Cultura urbana! Un proxecto interdisciplinario

Descubrindo o camiño. Proxecto interdisciplinar

O aprendizaxe servizo: un programa no ámbito da E.F.

O baile rexional galego, un proxecto para a educación física

Os Xogos Olímpicos como proxecto integrado para o primeiro ciclo da Secundaria

Planificación curricular 1º ESO

Planificación curricular 3º ESO

Programación anual 2º ESO

Programación anual para 1º ESO no IES Francisco Aguiar Betanzos

Programación curricular para 3º de ESO

Programación didáctica

Programación didáctica anual de educación física para 2º ESO

Programación didáctica anual para educación física en 3º da ESO

Programación didáctica anual para educación física en 4º de ESO

Programación didáctica anualde E.F. para 2º ESO

Programación didáctica de Educación Física para 4º de ESO

Programación didáctica para o primeiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria da materia de Educación Física

Programación didáctica: adaptación do PRPS o curriculum galego de Ed. F. 2º curso Ed. 2ª obrigatoria

Programación docente para 4º da ESO

Proxecto deportivo de centro (PDC)

Proxecto integrado: revista dixital deportiva

Proxecto interdisciplinar "o mundo clásico"

Proxecto interdisciplinar "O mundo de Rosalía"

Proxecto interdisciplinar bailes tradicionais do mundo

Proxecto interdisciplinar ruta da pedra e da auga

Proxecto interdisciplinario sobre a auga

Valoración da aptitude física en alumnos do IES Lagoas

Xornadas de portas abertas de xogos populares

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 45