Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 29
Homes 2017/2018 17
Mulleres 2017/2018 12
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.364
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.302
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 28
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 34
% créditos repetidos 2017/2018 4,55
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 47,03
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 6,25

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.132
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.655
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 21
Homes 2016/2017 17
Mulleres 2016/2017 4
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.072
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.020
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 40
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 12
% créditos repetidos 2016/2017 4,85
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 51,05
Taxa de evaluación 2016/2017 94,22
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 94,22
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,29
Taxa de graduación 2015/2016 87,5
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 22
Homes 2015/2016 12
Mulleres 2015/2016 10
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.000
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 956
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 38
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 4,4
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,45
Taxa de evaluación 2015/2016 90,2
Taxa de éxito 2015/2016 99,11
Taxa de rendemento 2015/2016 89,4
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 96,96
Taxa de graduación 2014/2015 95,45
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
17
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
17
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Practicum
17
0
1

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
14
0
7

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
17
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
17
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
17
0
1
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
17
0
1
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
18
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
18
0
0
Iniciación á investigación educativa
17
0
0

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
18
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
15
0
1
Función titorial e orientación académica
15
0
1
Educación e linguas en Galicia
15
0
1
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
15
0
1
Educación, sociedade e política educativa
15
0
1

Prácticum

Practicum
14
0
2

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
17
0
5

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
15
0
1
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
15
0
1

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
14
0
2
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
15
1
1
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
15
1
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
15
0
1
Iniciación á investigación educativa
15
0
1

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
14
0
2

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
21
0
0
Función titorial e orientación académica
21
0
0
Educación e linguas en Galicia
21
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
21
0
0
Educación, sociedade e política educativa
21
0
0

Prácticum

Practicum
19
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
17
2
5

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
22
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
22
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
22
0
0
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
21
1
0
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
21
1
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
22
0
0
Iniciación á investigación educativa
22
0
0

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
22
0
0

Traballos de fin de máster

Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos.

Creando Xuntos. Deseño dunha Unidade Didáctica de Tecnoloxía para 1º de Bacharelato

Desenvolvemento dunha proposta didáctica: Estatística para E.S.O.

Deseño dunha unidade didáctica: lámpadas, motores e timbres

Introdución ao Cálculo Diferencial: Unidade didáctica para 1º curso de Bacharelato

Programación para actividades complementarias: Visita ao CERN-Suiza

Proposta de unidade didáctica para matemáticas de 1º bacharelato

Proposta didáctica dun proxecto colaborativo

Unidade Didáctica "As Fontes de Enerxía"

Unidade didáctica de Estatística para 2º de E.S.O.

Unidade Didáctica para 1º de Bacharelato: Xeometría con GeoGebra.

Unidade Didáctica para 2º curso da E.S.O. ELECTRICIDADE

Unidade Didáctica para 4º de E.S.O.

Unidade Didáctica para Tecnoloxía Industrial de 2º de Bacharelato

Unidade didáctica. Construíndo fichas de dominó.

Unidade Didáctica: 'Límites e Continuidade de Funcións'

Unidade didáctica: Representación gráfica de funcións en 2º de Bacharelato.

Cambiando o sentido do movemento.

Corpos xeométricos. Enfoque alternativo da súa aprendizaxe

Descubrindo os determinantes

Entre electróns e algoritmos: Unidade didáctica para tecnoloxía de 2º de ESO

Máis aló de Pitágoras: Unidade didáctica de matemáticas para 4º de ESO

Mecanismos, estruturas e electricidade para 2º ESO

Os materiais e as súas aplicacións para a vida

Produción, transporte, facturación e consumo da enerxía eléctrica

Unidade didáctica ¡A toda máquina!

Unidade didáctica de electricidade para 3º ESO

Unidade didáctica de estatística para 1º de Bach

unidade didáctica movémonos

Unidade didáctica para a ESO

Unidade didáctica: Elevador Hidráulico

A enerxía e a súa transformación

A enerxía e o futuro

Análise da "Moda Rápida" como recurso didáctico nas aulas.

Circuítos dixitais

Enerxías renovables e o método por proxectos

Figuras Xeométricas na Formación Profesional Básica

Innovación educativa a través da prensa

Investigación educativa sobre as tarefas escolares e as técnicas de estudo con alumnos de matemáticas de Bacharelato do I.E.S. "Vilar Ponte" de Viveiro

O camiño da tecnoloxía

Prezado futuro: vémonos no pasado!

Proposta da Unidade Didáctica: Sucesións. Explicando o inexplicable.

Proposta didáctica para traballar contidos básicos de xeometría

Resolución de problemas tecnolóxicos, materiais de uso técnico e técnicas de expresión e comunicación.

Traballando cas proporcións

Unidade Didáctica: "Figuras xeométricas planas. Concepto e propiedades"

Unidade didáctica: Refuxiándonos na ecovivenda

Xogando coa xeometría. Unha innovación no proceso de ensinanza-aprendizaxe na Educación Secundaria.

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20