Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Tecnoloxía).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 956
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 38
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 4,4
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.000
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 22
Homes 2015/2016 12
Mulleres 2015/2016 10
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 45,45
Taxa de evaluación 2015/2016 90,2
Taxa de éxito 2015/2016 99,11
Taxa de rendemento 2015/2016 89,4
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 96,96
Taxa de graduación (%) 2014/2015 95,45

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.268
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 12
% créditos repetidos 2014/2015 0,94
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.280
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 24
Homes 2014/2015 9
Mulleres 2014/2015 15
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,33
Taxa de evaluación 2014/2015 97,66
Taxa de éxito 2014/2015 98,4
Taxa de rendemento 2014/2015 96,09
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 100
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 1.008
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 12
% créditos repetidos 2013/2014 1,18
Total de créditos matriculados 2013/2014 1.020
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 19
Homes 2013/2014 11
Mulleres 2013/2014 8
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,68
Taxa de evaluación 2013/2014 98,82
Taxa de éxito 2013/2014 100
Taxa de rendemento 2013/2014 98,82
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 100
Taxa de graduación (%) 2012/2013 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
21
0
0
Función titorial e orientación académica
21
0
0
Educación e linguas en Galicia
21
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
21
0
0
Educación, sociedade e política educativa
21
0
0

Prácticum

Practicum
19
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
17
2
5

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
22
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
22
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
22
0
0
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
21
1
0
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
21
1
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
22
0
0
Iniciación á investigación educativa
22
0
0

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
22
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
17
0
0
Función titorial e orientación académica
17
0
0
Educación e linguas en Galicia
17
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
17
0
0
Educación, sociedade e política educativa
17
0
0

Prácticum

Practicum
16
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
17
0
2

It_2. Complementos para a formación disciplinar

Tecnoloxía para profesorado de educación secundaria obrigatoria
17
0
0
Tecnoloxía para profesorado de bacharelato
17
0
0

It_2. Didáctica e ensinanza

Didáctica da tecnoloxía na educación secundaria
17
0
0
Deseño. planificación e avaliación de propostas didácticas de tecnoloxía na educación secundaria
17
0
0
Didáctica da matemática para profesorado de educación secundaria
17
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
17
0
0
Iniciación á investigación educativa
17
0
0

Tecnoloxía. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en tecnoloxía
17
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

Cambiando o sentido do movemento.

Descubrindo os determinantes

Entre electróns e algoritmos: Unidade didáctica para tecnoloxía de 2º de ESO

Máis aló de Pitágoras: Unidade didáctica de matemáticas para 4º de ESO

Os materiais e as súas aplicacións para a vida

Produción, transporte, facturación e consumo da enerxía eléctrica

Unidade didáctica de electricidade para 3º ESO

A enerxía e a súa transformación

A enerxía e o futuro

Análise da "Moda Rápida" como recurso didáctico nas aulas.

Circuítos dixitais

Enerxías renovables e o método por proxectos

Figuras Xeométricas na Formación Profesional Básica

Innovación educativa a través da prensa

Investigación educativa sobre as tarefas escolares e as técnicas de estudo con alumnos de matemáticas de Bacharelato do I.E.S. "Vilar Ponte" de Viveiro

O camiño da tecnoloxía

Prezado futuro: vémonos no pasado!

Proposta da Unidade Didáctica: Sucesións. Explicando o inexplicable.

Proposta didáctica para traballar contidos básicos de xeometría

Resolución de problemas tecnolóxicos, materiais de uso técnico e técnicas de expresión e comunicación.

Traballando cas proporcións

Unidade Didáctica: "Figuras xeométricas planas. Concepto e propiedades"

Unidade didáctica: Refuxiándonos na ecovivenda

Xogando coa xeometría. Unha innovación no proceso de ensinanza-aprendizaxe na Educación Secundaria.

" Os engranaxes da vida"

"Ludificando mecanismos"

A arañeira mecánica: rede social para a aprendizaxe de Tecnoloxía Industrial I

A Roda Falkirk. Achegando a tecnoloxía á realidade

As funcións e as súas aplicacións

As TIC no ensino secundario de Tecnoloxía

Dende o triángulo e máis alá

O ensino das enerxías renovables na educación secundaria mediante o ABP

O granxeiro equilibrista

Proporcionalidade e procentaxes para 1º da ESO

RASPBERRY PI. DO SOFTWARE LIBRE AO HARDWARE LIBRE

Smart High School, proxecto integrado interdisciplinar sobre a eficiencia enerxética e a sustentabilidade

Táboas, gráficos e primeira aproximación á Estatística

Un Hospital feito na Escola

Unidade didáctica: A viaxe da electricidade

Viaxe no trolebús

Xogar coa xeometría analítica: vectorizando

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20