Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).

2017/2018 · 60 créditos

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Couto Cantero, María Pilar
Vogal PDI
Bugallo Rodríguez, Ánxela María
Vogal PDI
Chao Fernández, Rocío
Vogal PDI
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal PDI
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
Muñoz Cantero, Jesús Miguel
Vogal PDI
Andión Fernández, José Manuel
Vogal Estudante
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, María Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Mosquera Castro, Estefanía
Vogal Coordinador de Título
Ríos de Deus, María Paula
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados do estudo

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 21
Homes 2017/2018 8
Mulleres 2017/2018 13
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 1.260
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 1.260
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 0
% créditos repetidos 2017/2018 0
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 60
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de abandono 2015/2016 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2017/2018 2.132
Homes 2017/2018 477
Mulleres 2017/2018 1.655
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2017/2018 115.500
Créditos en 1ª matrícula 2017/2018 107.900
Créditos en 2ª matrícula 2017/2018 4.607
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2017/2018 2.968
% créditos repetidos 2017/2018 6,56
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2017/2018 54,16

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 21
Homes 2016/2017 5
Mulleres 2016/2017 16
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 1.213
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 12,5
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 0
% créditos repetidos 2016/2017 1,03
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 57,74
Taxa de evaluación 2016/2017 100
Taxa de éxito 2016/2017 100
Taxa de rendemento 2016/2017 100
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2016/2017 99,02
Taxa de graduación 2015/2016 100
Taxa de abandono 2014/2015 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2016/2017 2.137
Homes 2016/2017 460
Mulleres 2016/2017 1.677
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2016/2017 114.700
Créditos en 1ª matrícula 2016/2017 106.700
Créditos en 2ª matrícula 2016/2017 4.934
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2016/2017 2.983
% créditos repetidos 2016/2017 6,9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2016/2017 53,66
Taxa de evaluación 2016/2017 94
Taxa de éxito 2016/2017 96,01
Taxa de rendemento 2016/2017 90,25

Datos do estudo

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 14
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.146
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.140
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 0,52
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,3
Taxa de evaluación 2015/2016 98,39
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 98,39
Taxas SEGUIMENTO Periodo Valor
Taxa de eficiencia 2015/2016 100
Taxa de graduación 2014/2015 100
Taxa de abandono 2013/2014 0

Datos do centro

Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.089
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.684
Matriculación en créditos Periodo Valor
Total de créditos matriculados 2015/2016 112.300
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.600
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.068
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 2.662
% créditos repetidos 2015/2016 6,88
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,77
Taxa de evaluación 2015/2016 94,67
Taxa de éxito 2015/2016 95,27
Taxa de rendemento 2015/2016 90,19

Resultados por materia

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
21
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
20
0
0
Educación, sociedade e política educativa
20
0
0

Prácticum

Practicum
20
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
21
0
0

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
20
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
20
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
20
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
20
0
0
Didáctica da física e química
20
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
21
0
0
Iniciación á investigación educativa
20
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
18
0
1
Función titorial e orientación académica
19
0
0
Educación e linguas en Galicia
19
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
19
0
0
Educación, sociedade e política educativa
19
0
0

Prácticum

Practicum
19
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
18
0
2

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
19
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
19
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
19
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
19
0
0
Didáctica da física e química
19
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
18
0
1
Iniciación á investigación educativa
19
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
19
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
20
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
20
0
0
Educación, sociedade e política educativa
20
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Máster

Traballo fin de Máster
22
0
1

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
20
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
20
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
20
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
20
0
0
Didáctica da física e química
20
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
20
0
0
Iniciación á investigación educativa
20
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
20
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A biodiversidade, un xogo de interaccións

A contaminación da auga: deseño e proposta dunha unidade didáctica para Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

A Interacción das Capas Fluídas

As Células: Constituíntes estruturais funcionais, orixe e evolución. Proposta de unidade didáctica para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato

Desenvolvemento dunha secuencia didáctica sobre "Ecoloxía" en 4º da ESO

Desenvolvemento dunha secuencia didáctica sobre “Biotecnoloxía e Sociedade”

Desenvolvemento dunha unidade didáctica sobre xenética para alumnos de 4° da ESO

Deseño dunha unidade didáctica sobre forzas e equilibrio para 4º de ESO

Deseño e planificación dunha Unidade Didáctica para Ciencias da Terra e o Medio Ambiente: A contaminación da auga

Non vaia ser o demo. Unha unidade didáctica para a saúde.

Planificación dunha unidade didáctica sobre a presión para 4º ESO

Proposta didáctica de dinámica para o alumnado de Física e Química de 4º da ESO

Proposta Didáctica do Movemento Rectilíneo Uniformemente Acelerado para o alumnado de Física e Química de 4º da ESO

Proposta didáctica para as forzas en 1º de Bacharelato

A Biosfera. Proposta didáctica para 2º de bacharelato

A reacción química. Proposta didáctica para a asignatura 'Ciencias Aplicadas II' do Segundo Curso da Formación Profesional Básica.

Aprendendo a ser xeólogo: Unha ollada á historia da Terra e da vida

Desenvolvemento dunha unidade didáctica sobre a materia

Deseño dunha Unidade Didáctica para 2º de Bacharelato: Reaccións redox.

Deseño dunha unidade didáctica para 4º ESO: A información xenética.

Deseño e desenvolvemento dunha unidada didáctica sobre a importancia da ciencia na sociedade en 2º ESO

Deseño e desenvolvemento dunha Unidade Didáctica sobre as reaccións químicas en 3°ESO

Deseño e desenvolvemento dunha unidade didáctica sobre os aparellos circulatorio e excretor

Deseño e revisión da unidade didáctica para 3º E.S.O.: A importancia dos sentidos e a súa relación

Diversidade dos seres vivos: unidade didáctica para primeiro da ESO.

Ensinando a estructura e a dinámica dos ecosistemas en 4º da E.S.O.

Estudo sobre a función de relación no alumnado de 3º ESO

Evolución dos seres vivos 4 ESO

O modelo de ser vivo no alumnado da ESO.

O sistema nervioso e as emocións, unha perspectiva sistémica.

Os Vertebrados

Proposta Didáctica: Tempo Xeolóxico e Xeoloxía Histórica

Unidade didáctica para traballar as reaccións redox en 2º Bacharelato

Unidade didáctica sobre 'A estrutura atómica'para 3º da ESO

Unidade Didactica: Forza e Equilibrio

"Os ecosistemas", transformación dunha unidade didáctica.

A alfabetización científica e mediática coa radio como recurso didáctico na enseñanza das ciencias experimentais.

A biodiversidade. Reinos Monera, Fungi y Protoctista

A enerxía como pilar sobre o que construir a física no Bacharelato.

A microbioloxía: dende a xeración espontánea ata a teoría celular.

Campos gravitatorio e eléctrico en 2º de bacharelato, unha planificación curricular

Deseño dunha Unidade Didáctica para primeiro de Bacharelato: Nutrición Vexetal

Deseño dunha unidade didáctica sobre os elementos químicos para 4º da ESO

Ecosistemas: unha transformación didáctica nunha contorna.

Enerxia e Materia, o primeiro paso no ecosistema

Ímonos Átomos! Proposta didáctica para o curso cuarto de ESO

O día de mañá

Os seres vivos no seu medio: Estudo de vertebrados

Unidade didáctica da atmosfera. Proposta de mellora.

Unidade didáctica para traballar o movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en 4º de Secundaria

Unidade didáctica sobre cinemática e composición de movementos para a materia de Física e Química de 1º de Bacherelato

Unidade didáctica: As forzas

Unidade didáctica: Transxénicos

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2016/2017
Oferta xeral 20