Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).

2016/2017

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Peralbo Uzquiano, Manuel
Presidente
Rebollo Quintela, Nuria
Vicepresidente
Durán Bouza, Montserrat
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Corral Canzobre, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título
Lamas González, Juan Ramón
Vogal Coordinador de Título
Naya Riveiro, María Cristina
Vogal Coordinador de Título
Méndez García, Rosa María
Vogal Coordinador de Título
Espiñeira Bellón, Eva María
Vogal Coordinador de Título
García Barros, Susana
Vogal Coordinador de Título
Vieiro Iglesias, María Pilar
Vogal Coordinador de Título
Núñez Mayán, María Teresa
Vogal Coordinador de Título
Miramontes Villar, María Esther
Administrador/a do centro

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 1.140
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 0
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 6
% créditos repetidos 2015/2016 0,52
Total de créditos matriculados 2015/2016 1.146
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 20
Homes 2015/2016 6
Mulleres 2015/2016 14
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 57,3
Taxa de evaluación 2015/2016 98,39
Taxa de éxito 2015/2016 100
Taxa de rendemento 2015/2016 98,39
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2015/2016 100
Taxa de graduación (%) 2014/2015 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2015/2016 104.800
Créditos en 2ª matrícula 2015/2016 5.151
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2015/2016 3.274
% créditos repetidos 2015/2016 7,44
Total de créditos matriculados 2015/2016 113.200
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2015/2016 2.108
Homes 2015/2016 405
Mulleres 2015/2016 1.703
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2015/2016 53,69
Taxa de evaluación 2015/2016 94,26
Taxa de éxito 2015/2016 95,22
Taxa de rendemento 2015/2016 89,75

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6
% créditos repetidos 2014/2015 2,44
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 23
Homes 2014/2015 7
Mulleres 2014/2015 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,48
Taxa de evaluación 2014/2015 99,51
Taxa de éxito 2014/2015 100
Taxa de rendemento 2014/2015 99,51
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,78
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de evaluación 2014/2015 93,84
Taxa de éxito 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 840
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,41
Total de créditos matriculados 2013/2014 852
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 16
Homes 2013/2014 7
Mulleres 2013/2014 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,25
Taxa de evaluación 2013/2014 98,59
Taxa de éxito 2013/2014 98,57
Taxa de rendemento 2013/2014 97,18
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,29
Taxa de graduación (%) 2012/2013 85,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de evaluación 2013/2014 94,11
Taxa de éxito 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento 2013/2014 89,31

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
20
0
0
Función titorial e orientación académica
20
0
0
Educación e linguas en Galicia
20
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
20
0
0
Educación, sociedade e política educativa
20
0
0

Prácticum

Practicum
21
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
22
0
1

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
20
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
20
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
20
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
20
0
0
Didáctica da física e química
20
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
20
0
0
Iniciación á investigación educativa
20
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
20
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
13
1
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
14
0
2

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
14
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
14
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
14
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
14
0
0
Didáctica da física e química
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
14
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

A Biosfera. Proposta didáctica para 2º de bacharelato

Aprendendo a ser xeólogo: Unha ollada á historia da Terra e da vida

Desenvolvemento dunha unidade didáctica sobre a materia

Deseño dunha Unidade Didáctica para 2º de Bacharelato: Reaccións redox.

Deseño dunha unidade didáctica para 4º ESO: A información xenética.

Deseño e desenvolvemento dunha unidada didáctica sobre a importancia da ciencia na sociedade en 2º ESO

Deseño e desenvolvemento dunha Unidade Didáctica sobre as reaccións químicas en 3°ESO

Deseño e desenvolvemento dunha unidade didáctica sobre os aparellos circulatorio e excretor

Deseño e revisión da unidade didáctica para 3º E.S.O.: A importancia dos sentidos e a súa relación

Diversidade dos seres vivos: unidade didáctica para primeiro da ESO.

Ensinando a estructura e a dinámica dos ecosistemas en 4º da E.S.O.

Estudo sobre a función de relación no alumnado de 3º ESO

Evolución dos seres vivos 4 ESO

O modelo de ser vivo no alumnado da ESO.

O sistema nervioso e as emocións, unha perspectiva sistémica.

Os Vertebrados

Proposta Didáctica: Tempo Xeolóxico e Xeoloxía Histórica

Unidade didáctica sobre 'A estrutura atómica'para 3º da ESO

Unidade Didactica: Forza e Equilibrio

"Os ecosistemas", transformación dunha unidade didáctica.

A alfabetización científica e mediática coa radio como recurso didáctico na enseñanza das ciencias experimentais.

A biodiversidade. Reinos Monera, Fungi y Protoctista

A enerxía como pilar sobre o que construir a física no Bacharelato.

A microbioloxía: dende a xeración espontánea ata a teoría celular.

Campos gravitatorio e eléctrico en 2º de bacharelato, unha planificación curricular

Deseño dunha Unidade Didáctica para primeiro de Bacharelato: Nutrición Vexetal

Deseño dunha unidade didáctica sobre os elementos químicos para 4º da ESO

Ecosistemas: unha transformación didáctica nunha contorna.

Enerxia e Materia, o primeiro paso no ecosistema

Ímonos Átomos! Proposta didáctica para o curso cuarto de ESO

O día de mañá

Os seres vivos no seu medio: Estudo de vertebrados

Unidade didáctica da atmosfera. Proposta de mellora.

Unidade didáctica para traballar o movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en 4º de Secundaria

Unidade didáctica sobre cinemática e composición de movementos para a materia de Física e Química de 1º de Bacherelato

Unidade didáctica: As forzas

Unidade didáctica: Transxénicos

A auga e a súa protección

A Xeoloxía sí é unha ciencia real

Atrapa un ecosistema!

DESENVOLVEMENTO DUNHA SECUENCIA EDUCATIVA PARA A ENSINANZA DOS ÓRGANOS DOS SENTIDOS E A SÚA RELACIÓN CÓ MEDIO.

Desenvolvemento dunha unidade didáctica: perseguindo o átomo

Deseño e desenvolvemento dunha unidade didáctica para promover a competencia científica

Dinámica: "Así e todo, móvese"

Ecoloxía descritiva

Ecosistema mariño 4º ESO

Ecosistemas: un mundo de interaccións

Estudo dos animais vertebrados con rapaces de 1º de ESO

Estudo dos cambios nos ecosistemas en 4º ESO

O Reino Animal 1º bacharelato

Os seres vivos: un manual de instrucións

Planificación curricular. Bioloxía e Xeoloxía 4º da ESO

Proposta de mellora da unidade didáctica "A saúde" para o curso 1º Bacharelato

Proposta de mellora da unidade didáctica "O reino animal" para primeiro de bacharelato

Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas en 2º de ESO

Somerxidos nun mar de ondas, proposta didáctica para alumnado de 4º de ESO

Somos o que comemos

Viaxando ao mundo atómico en 3º curso da ESO

Xeodinámica Interna do Planeta para alumnos de 2º ESO

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2015/2016
Oferta xeral 20