Logo da Universidade da Coruña

Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas. Especialidade en Ciencias Experimentais (Ciencias Experimentais).

2015/2016

Garantía de calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.

Resultados

Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.

 

Resultados de cursos académicos

Asegurando a calidade

Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.

Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.

Comisións

Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.

Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Vicepresidente
Sánchez Bello, Ana
Secretario/a
Couto Cantero, Pilar
Vogal PDI
Martínez Losada, María Cristina
Vogal PDI
Laffon Lage, Blanca
Vogal PDI
Sandomingo Guntin, Alfonso
Vogal PDI
Arza Arza, Neves
Vogal PDI
Piñeiro Aguín, Isabel
Vogal PDI
Álvarez Fuente de la, Laura
Vogal Estudante
Méndez Gallego, Zeltia
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Iglesias Galdo, Ana María
Presidente
Espiñeira Bellón, Eva María
Vicepresidente
Bugallo Rodríguez, Ánxela
Secretario/a
Pardo De Neyra Fernández Couso, Xulio
Vogal PDI
González Sanmamed, Mercedes
Vogal PDI
García Fernández, Laura
Vogal Estudante
Tajes Souto, María José
Vogal PAS
Bueno Aguilar, Juan José
Vogal Coordinador de Título
Durán Bouza, Montserrat
Vogal Coordinador de Título
Risso Migues, Alicia Gloria
Vogal Coordinador de Título
Rodicio García, María Luisa
Vogal Coordinador de Título
Salvador González, José Javier De
Vogal Coordinador de Título
Sánchez Blanco, Concepción
Vogal Coordinador de Título
Cruz López, Laura
Vogal Coordinador de Título

Resultados xerais

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 1.200
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 24
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 6
% créditos repetidos 2014/2015 2,44
Total de créditos matriculados 2014/2015 1.230
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 23
Homes 2014/2015 7
Mulleres 2014/2015 16
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,48
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 99,51
Taxa de éxito (%) 2014/2015 100
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 99,51
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2014/2015 97,78
Taxa de graduación (%) 2013/2014 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2014/2015 100.800
Créditos en 2ª matrícula 2014/2015 6.022
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2014/2015 3.132
% créditos repetidos 2014/2015 8,33
Total de créditos matriculados 2014/2015 109.900
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2014/2015 2.068
Homes 2014/2015 376
Mulleres 2014/2015 1.692
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2014/2015 53,15
Taxa de avaliación (%) 2014/2015 93,84
Taxa de éxito (%) 2014/2015 95,12
Taxa de rendemento (%) 2014/2015 89,26

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 840
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 0
% créditos repetidos 2013/2014 1,41
Total de créditos matriculados 2013/2014 852
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 16
Homes 2013/2014 7
Mulleres 2013/2014 9
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,25
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 98,59
Taxa de éxito (%) 2013/2014 98,57
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 97,18
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2013/2014 99,29
Taxa de graduación (%) 2012/2013 85,71

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2013/2014 102.800
Créditos en 2ª matrícula 2013/2014 6.339
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2013/2014 4.617
% créditos repetidos 2013/2014 9,63
Total de créditos matriculados 2013/2014 113.800
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2013/2014 2.116
Homes 2013/2014 381
Mulleres 2013/2014 1.735
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2013/2014 53,77
Taxa de avaliación (%) 2013/2014 94,11
Taxa de éxito (%) 2013/2014 94,91
Taxa de rendemento (%) 2013/2014 89,31

Datos do estudo

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 840
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 12
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 0
% créditos repetidos 2012/2013 1,41
Total de créditos matriculados 2012/2013 852
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 16
Homes 2012/2013 3
Mulleres 2012/2013 13
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 53,25
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 97,89
Taxa de éxito (%) 2012/2013 100
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 97,89
Taxas VERIFICA Periodo Valor
Taxa de eficiencia (%) 2012/2013 98,48
Taxa de graduación (%) 2011/2012 100

Datos do centro

Matriculación en créditos Periodo Valor
Créditos en 1ª matrícula 2012/2013 99.010
Créditos en 2ª matrícula 2012/2013 7.290
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas 2012/2013 5.419
% créditos repetidos 2012/2013 11,38
Total de créditos matriculados 2012/2013 111.700
Matriculación de estudantes Periodo Valor
Número de estudantes 2012/2013 2.049
Homes 2012/2013 356
Mulleres 2012/2013 1.693
Resultados académicos Periodo Valor
Media de créditos por estudante 2012/2013 54,52
Taxa de avaliación (%) 2012/2013 93,53
Taxa de éxito (%) 2012/2013 93,94
Taxa de rendemento (%) 2012/2013 87,86

Resultados pormenorizados

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
13
1
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
14
0
2

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
14
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
14
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
14
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
14
0
0
Didáctica da física e química
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
14
0
0

Superado Non superado Non presentado

Xenérico

Didáctica. currículo e organización escolar
14
0
0
Función titorial e orientación académica
14
0
0
Educación e linguas en Galicia
14
0
0
Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar
14
0
0
Educación, sociedade e política educativa
14
0
0

Prácticum

Practicum
14
0
0

Traballo fin de Mestrado

Traballo fin de Mestrado
13
0
3

It_1. Complementos para a formación disciplinar

Complementos de formación para o ensino das ciencias I
14
0
0
Complementos de formación para o ensino das ciencias II
14
0
0

It_1. Didáctica e ensinanza

Didáctica das ciencias experimentais
14
0
0
Didáctica da bioloxía e xeoloxía
14
0
0
Didáctica da física e química
14
0
0

Innovación docente e iniciación á investigación educativa

Innovación docente
14
0
0
Iniciación á investigación educativa
14
0
0

Ciencias Experimentais. Proxectos de innovación e investigación educativa

Proxectos de innovación e investigación educativa en ciencias experimentais
14
0
0

Traballos de fin de mestrado

Estes son os traballos de fin de mestrado lidos nos últimos cursos académicos.

"Os ecosistemas", transformación dunha unidade didáctica.

A alfabetización científica e mediática coa radio como recurso didáctico na enseñanza das ciencias experimentais.

A biodiversidade. Reinos Monera, Fungi y Protoctista

A enerxía como pilar sobre o que construir a física no Bacharelato.

A microbioloxía: dende a xeración espontánea ata a teoría celular.

Campos gravitatorio e eléctrico en 2º de bacharelato, unha planificación curricular

Deseño dunha Unidade Didáctica para primeiro de Bacharelato: Nutrición Vexetal

Deseño dunha unidade didáctica sobre os elementos químicos para 4º da ESO

Ecosistemas: unha transformación didáctica nunha contorna.

Enerxia e Materia, o primeiro paso no ecosistema

Ímonos Átomos! Proposta didáctica para o curso cuarto de ESO

O día de mañá

Os seres vivos no seu medio: Estudo de vertebrados

Unidade didáctica da atmosfera. Proposta de mellora.

Unidade didáctica para traballar o movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) en 4º de Secundaria

Unidade didáctica sobre cinemática e composición de movementos para a materia de Física e Química de 1º de Bacherelato

Unidade didáctica: As forzas

Unidade didáctica: Transxénicos

A auga e a súa protección

A Xeoloxía sí é unha ciencia real

Atrapa un ecosistema!

DESENVOLVEMENTO DUNHA SECUENCIA EDUCATIVA PARA A ENSINANZA DOS ÓRGANOS DOS SENTIDOS E A SÚA RELACIÓN CÓ MEDIO.

Desenvolvemento dunha unidade didáctica: perseguindo o átomo

Deseño e desenvolvemento dunha unidade didáctica para promover a competencia científica

Dinámica: "Así e todo, móvese"

Ecoloxía descritiva

Ecosistema mariño 4º ESO

Ecosistemas: un mundo de interaccións

Estudo dos animais vertebrados con rapaces de 1º de ESO

Estudo dos cambios nos ecosistemas en 4º ESO

O Reino Animal 1º bacharelato

Os seres vivos: un manual de instrucións

Planificación curricular. Bioloxía e Xeoloxía 4º da ESO

Proposta de mellora da unidade didáctica "A saúde" para o curso 1º Bacharelato

Proposta de mellora da unidade didáctica "O reino animal" para primeiro de bacharelato

Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas en 2º de ESO

Somerxidos nun mar de ondas, proposta didáctica para alumnado de 4º de ESO

Somos o que comemos

Viaxando ao mundo atómico en 3º curso da ESO

Xeodinámica Interna do Planeta para alumnos de 2º ESO

¿Como procesamos os alimentos? Unha proposta didáctica para 1º Bacherelato

A dinámica da atmósfera en 1º da ESO

A vida ábrese camiño. Unha proposta didáctica sobre a diversidade dos seres vivos para 1º da ESO

Auga pasada non move muíño

Descubrindo os cambios da materia en 4º da ESO

Deseño e avaliación dunha unidade didáctica innovadora sobre reacción química

Deseño, desenvolvemento e avaliación dunha unidade didáctica, sobre o estudo da materia a nivel microscócipo e macroscópico, dirixida a 4º ESO

Introdución á evolución e biodiversidade en 1º da ESO

Por unha mecánica clásica menos 'mecánica' e menos 'clásica'

Proposta didáctica sobre o valor da biodiversidade e a variedade dos seres vivos para alumnos do primeiro curso da ESO

Saúde e enfermidade

Unidade didáctica da estrutura atómica para 4º da ESO

Unidade didáctica: "Misión exploración"

Volcáns, terremotos e outros fenómenos da xeodinámica interna

Oferta de prazas

Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.

curso 2014/2015
Oferta xeral 20