Logo da Universidade da Coruña

Grao en Arquitectura Naval

2017/2018 · 240 créditos

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Estaleiros, compañías navieiras, sociedades de clasificación, industria auxiliar da construción naval, consultorías, oficinas de enxeñaría, enxeñaría en xeral, portos, explotación de recursos mariños, industria en mar aberto (offshore), centros de investigación, administracións e organismos públicos, e docencia.

Descargar arquivo pdf

Planificación do ensino

Calendarios e Horarios da EPS para o curso 2016/2017.

Descargar arquivo pdf

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
ENXEÑARÍA DA CALIDADE E MEDIOAMBIENTE Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
VIBRACIÓNS E RUÍDOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
INTEGRACION DE SISTEMAS AUXILIARES E DE PROPULSION Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS AO PROXECTO DO BUQUE Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
HIDRODINÁMICA COMPUTACIONAL Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
CONTABILIDADE. PLANIFICACIÓN E CONTROL DE CUSTOS Con restriccións Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Con restriccións Obrigatorio 12 ECTS
MANTEMENTO E REPARACIÓN DE BUQUES Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
BUQUES DE GUERRA Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
SISTEMAS DE NAVEGACION. COMUNICACIÓN E POSICIONAMENTO Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
EMBARCACIÓNS DE RECREO Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
POLÍMEROS E MATERIAIS COMPOSTOS EN CONSTRUCIÓN NAVAL Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
MODELADO EN 3D EN CASCO E DA ESTRUTURA DO BUQUE Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
APLICACIÓNS DO LÁSER EN CONSTRUCIÓN NAVAL Con restriccións Optativo 4,5 ECTS
AMPLIACIÓN DE HIDROSTÁTICA E ESTABILIDADE Con restriccións Optativo 4,5 ECTS

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.