Logo da Universidade da Coruña

Grao en Comunicación Audiovisual

2016/2017 · 240 créditos

Que se aprende

Os obxectivos da titulación son formar profesionais especializados e tecnicamente preparados para a creación audiovisual en contornas dixitais, tanto para televisión como internet e calquera outro soporte multimedia. Por iso, os novos medios e a creación de contidos 3D (animación, videoxogos, efectos especiais, interacción 3D) son dous dos alicerces fundamentais na orientación do programa de estudos.

Competencias xenéricas

A Facultade de Ciencias da Comunicación forma aos seus alumnos para desenvolver tarefas de dirección e produción en medios audiovisuais, guionistas, realizadores, deseñadores de produción, de contido interactivo e multimedia, especialistas en efectos especiais ou desarrolladores de videoxogos.

Competencias específicas

Filmar, editar, compoñer, deseñar, ambientar, sonorizar, difundir, organizar... en definitiva, facer que as túas ideas se transformen en produtos reais, rendibles, eficaces e eficientes.

Competencias transversais

Aquí aprenderás a comunicarte, a analizar con sentido crítico, a escoitar, a vender e promocionar, a ser aberto, colaborativo, multidisciplinar e global.

Saídas profesionais e académicas

A principal saída é internet, a multimedia e a comunicación en rede.

Contorno profesional no que se sitúa

O contorno profesional é o da comunicación social, no que se engloba o xornalismo, a publicidade, a cinematografía, a animación, os videoxogos, a televisión e toda a produción dixital.

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais: Director, guionista e realizador audiovisual, produtor e xestor audiovisual, deseñador de produción e postproducción visual e sonora. Saídas académicas: Investigador en estudos audiovisuais

Empresas e institucións colaboradoras

Produtoras, medios de comunicación social e empresas en xeral que necesitan comunicarse.

Planificación do ensino

Estrutura do estudo

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Comunicación Oral e Escrita Formación básica 6 ECTS
Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia Formación básica 6 ECTS
Fundamentos Tecnolóxicos dos Medios Audiovisuais Formación básica 6 ECTS
Expresión Gráfica Formación básica 6 ECTS
Comunicación e Industrias Culturais Formación básica 6 ECTS
Dereito Formación básica 6 ECTS
Historia do Cine e da Animación Formación básica 6 ECTS
Sector Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Informática Audiovisual Formación básica 6 ECTS
Empresa Formación básica 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Xornalismo Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Publicidade Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Comunicación Corporativa Obrigatorio 6 ECTS
Ficción Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Estudo da Audiencia Obrigatorio 6 ECTS
Deseño Aplicado Formación básica 6 ECTS
Audio Obrigatorio 6 ECTS
Informática para a Creación de Web e Vídeo Obrigatorio 6 ECTS
Guión Obrigatorio 6 ECTS
Formatos de Televisión e Novos Medios Obrigatorio 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Análise Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación Obrigatorio 6 ECTS
Teoría e Práctica da Edición e a Montaxe Obrigatorio 6 ECTS
Infografía 3D-1 Obrigatorio 6 ECTS
Deseño de Produción e Dirección Artística Obrigatorio 6 ECTS
Infografía 3D-2 Obrigatorio 6 ECTS
Ferramentas de Creación Multimedia Obrigatorio 6 ECTS
Ambientación Sonora e Musical Obrigatorio 6 ECTS
Estratexias de Comunicación Multimedia Optativo 6 ECTS
Ferramentas Web Avanzadas Optativo 6 ECTS
Videoxogos Optativo 6 ECTS
Obradoiro de Creación Multimedia Optativo 6 ECTS
Uso Profesional do Inglés Optativo 6 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Organización e Produción Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Realización Audiovisual Obrigatorio 6 ECTS
Posprodución Dixital Obrigatorio 6 ECTS
Animación 3D-1 Obrigatorio 6 ECTS
Animación 3D-2 Obrigatorio 6 ECTS
Traballo Fin de Grao Obrigatorio 18 ECTS
Efectos Especiais na Animación Optativo 6 ECTS
Uso Profesional do Galego Optativo 6 ECTS
Multimedia sobre Dispositivos Móbiles Optativo 6 ECTS
Interacción 3D Optativo 6 ECTS
Prácticas Optativo 6 ECTS

 BOE co plan de estudos (PDF)

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Análise Económica e Administración de Empresas, Composición, Computación, Dereito Privado, Dereito Público, Dereito Público Especial, Filoloxía Inglesa, Galego-Portugués, Francés e Lingüística, Humanidades, Métodos Matemáticos e de Representación e Tecnoloxías da Información e as Comunicacións.

Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.