Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

2017/2018 · 60 créditos

Que se aprende

Este mestrado inclúe unha orientación de investigación e unha orientación profesional, e ten unha duración dun ano (60 ECTS). Todos os alumnos teñen que estudar un módulo obrigatorio de Formación Avanzada (15 ECTS) e realizar un traballo de proxecto de fin de mestrado de 18 ECTS cun perfil investigador ou profesional. Posee dos orientaciones:

Orientación investigadora

Os alumnos da orientación investigadora ten que cursar 15 ECTS do módulo de especialización e 12 ECTS Módulo de introdución á investigación. O módulo de especialización consiste en 5 especialidades (Estrutura e Reatividade Química, Química Sintética, Química Biolóxica, Nanoquímica e Novos Materiais e Técnicas Analíticas Avanzadas), que comprende catro disciplinas optativos de 3 ECTS cada unha, o que o alumno debe elixir, polo menos, 5 materias para completar os 15 ECTS. Os alumnos que cursen tres das catro materias dalgunhas das especialidades mencionadas, terá unha mención a esta especialidade no seu título. O módulo de introdución a investigación consiste nas prácticas académicas de 12 ECTS que o alumno ten que realizar nos grupo de investigación ligado ao profesor do mestrado que ofreza tales prácticas.

Orientación profesionalizante

Os alumnos da orientación profesionalizante ten que cursar 18 ECTS do módulo de especialización e 9 ECTS do módulo da introdución á práctica profesional. O módulo de especialización chámase Química e Economía Industrial e contén sete materias optativas de 3 ECTS cada, que o estudante debe escoller, polo menos, 6 delas para completar os 18 ECTS. O módulo introdución á práctica profesional consiste na materia Xestión de proxectos de 3 ECTS e as Prácticas Profesionais de 6 ECTS ten que realizar en empresas ou institucións públicas.

Competencias completas do estudo

Saídas profesionais e académicas

Saídas profesionais e académicas

Tanto a nivel nacional e europeo, a química é unha importante fonte de emprego, sendo unha das dos doce titulacións máis solicitadas polas empresas. A taxa de emprego dos titulados químicos é maior do 80%, e non hai parados de longa duración. As ofertas de emprego están concentradas nos sectores de químicos, industriais, hospitalarios, produtos farmacéuticos e na administración pública. A isto engádese a posibilidade de desenvolver unha carreira académico e / ou investigadora.

Planificación do ensino

Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.

Estrutura do estudo

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Profundización en Química Física Con restriccións Obrigatorio anual 3 ECTS
Profundización en Química Inorgánica Con restriccións Obrigatorio anual 3 ECTS
Profundización en Química Orgánica Con restriccións Obrigatorio anual 3 ECTS
Análise Estrutural Avanzada Con restriccións Obrigatorio anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Química Supramolecular Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Mecanismos de Reacción e Catálise Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Síntese Estereoselectiva Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Produtos e Técnicas Sintéticas Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Química Médica Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Bioloxía Molecular Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Química de Produtos Naturais Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Propiedades de Materiais Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Materiais Moleculares Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Técnicas de Preparación da Mostra Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Calidade nos Laboratorios Químicos Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Seguridade Industrial Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Sistemas de Xestión na Industria Química Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Lexislación Industrial Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Economía e Empresa Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
Recursos Humanos Con restriccións Optativo anual 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Académicas Con restriccións Optativo anual 12 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Prácticas Profesionais Con restriccións Optativo anual 6 ECTS

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de máster organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo
  • Asignada a docentes do estudo

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.