Logo da Universidade da Coruña

Máster Universitario en Enxeñaría Industrial

2018/2019

Que se aprende

Alén de afondar nas tecnoloxías industriais, o mestrado ten amplos contidos en xestión, organización e explotación de plantas e instalacións industriais.

Saídas profesionais e académicas

O alumnado do Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial poderá desempeñar o seu labor profesional en diversos sectores industriais:

 • Técnicas enerxéticas
 • Electrónica e automática
 • Enxeñaría eléctrica
 • Química industrial e medio
 • Metalurxia e enxeñaría de materiais
 • Construción industrial
 • Loxística, xestión e organización de empresas

Planificación do ensino

Este mestrado ten unha duración de 90 ECTS distribuídos en dous cursos académicos, coa seguinte repartición:

 • 66 ECTS de materias obrigatorias
 • 12 ECTS de materias optativas (inclue itinerarios)
 • 3 ECTS de prácticas externas
 • 9 ECTS do Traballo de Fin de Mestrado

Plano de estudos

Estrutura do estudo

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

  Guía Carácter Cuadr. créditos
Tecnoloxía Eléctrica Optativo 4,5 ECTS
Enxeñaría de Procesos de Fabricación Obrigatorio 4,5 ECTS
Deseño e Ensaio de Máquinas Optativo 4,5 ECTS
Enxeñaría Térmica Optativo 4,5 ECTS
Electrónica e Instrumentación Optativo 4,5 ECTS
Automatización Industrial Optativo 4,5 ECTS
Enxeñaría de Procesos Químicos Obrigatorio 4,5 ECTS
Tecnoloxía Enerxética Optativo 4,5 ECTS
Tecnoloxía de Sistemas de Control Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Organización da Produción Obrigatorio 4,5 ECTS
Dirección de Empresas Obrigatorio 4,5 ECTS
Innovación Industrial Obrigatorio 3 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
Enxeñaría de Estruturas Optativo 4,5 ECTS
Verificación, Diagnóstico e Control Obrigatorio 4,5 ECTS
Deseño e Construción de Complexos Industriais e Empresariais Obrigatorio 4,5 ECTS
Instalacións Obrigatorio 4,5 ECTS
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos
  Guía Carácter Cuadr. créditos

Profesorado

O ensino do plan de estudos está a cargo dos seguintes docentes:

Os estudos de mestrado organízanse por módulos. Fai clic nun módulo para obter máis información.

Accións para a mobilidade do estudantado

A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.

Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes

As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.