Logo da Universidade da Coruña

Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Naval e Industrial

2016/2017

Acceso

Poderá acceder aos estudos de doutoramento da UDC o alumnado que cumpra algún dos requisitos recollidos no artigo 15 (Acceso) do Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC.

Admisión

Os estudantes que cumpren algún dos requisitos de acceso aos estudos de doutoramente poderán ser admitidos a un programa de doutoramento conforme aos requisitos específicos e criterios de valoración de méritos que foren propios do programa. A UDC incluirá os procedementose requisitos de admisión no plan de estudos.

A Admisión non implicará, en ningún caso, ningunha modificación dos efectos académicos e profesionais que correspondan ao título previo de que estea en posesión a persoa interesada, nin o seu recoñecemento para outro efecto que o de cursar o programa de doutoramento.

Tamén podes consultar o Regulamento de Estudos de Doutoramento da UDC, Artigo 16: Admision.

20 prazas ofertadas no curso 2016/2017

Perfil de admisión recomendado

Titulaciones pre-Bolonia:

  • Ingeniero industrial.
  • Ingeniero naval y oceánico.

Titulaciones Bolonia:

  • Máster en Ingeniería Industrial.
  • Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.
  • Máster en Investigación en Tecnologías Navales e Industriales.
  • Máster en Ingeniería y Tecnología Industrial.
  • Máster en Tecnologías Navales y Oceánicas.
  • Máster en Fotónica y Tecnologías del Láser.
  • Máster en Materiales Complejos: Análisis Térmico y Reología

Procedemento xeral de solicitude de admisión

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase a través da secretaría virtual, achegando a documentación acreditativa de reunir os requisitos de acceso. A solicitude de admisión e matrícula para o alumnado externo da UDC debe facerse aquí.

Se desexas obter máis información podes consultar o Procedemento xeral de solicitude de admisión.

Procedemento de solicitude de admisión do alumnado cun título estranxeiro non homologado

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Procedemento xeral por parte da CAPD

Consulta a Admisión e matrícula da EIDUDC.

Requisitos de admisión específicos da CAPD

La solicitud de admisión se realizará a través da Secretaría Virtual del estudiante y la documentación justificativa se entregará en la UADI da Escola Politécnica Superior.

La CAPD publicará los listados provisionales y definitivos del alumnado admitido en la web programa de doctorado en el portal de estudios de la UDC

Las reclamaciones a las listas provisionales se dirigirán a la UADI de la Escola Politécnica Superior.

La solicitud de matrícula a tiempo parcial, cambio de modalidad de matrícula y baja temporal en programa deberá presentarse en la UADI de la Escola Politécnica Superior.

Prazos

A solicitude de admisión (ou de renovación da matrícula) e a matrícula nos estudos de doutoramento realizarase de acordo cos prazos aprobados polo Consello de Goberno da UDC.

Matrícula

Consulta a información dispoñible para facer a matrícula nun estudo de doutorado da udc. 

Axudas predoutorais

Consulta as axudas predoutorais na UDC.