Logo da Universidade da Coruña

Inglés Científico-Técnico

Datos generales

Código 613G03028
Curso 2017/2018
Convocatoria 1er Cuatrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 31,5 Teóricos
Créditos ECTS
  • 4,5 Teóricos ECTS