Logo da Universidade da Coruña

Literatura Norteamericana 1

Datos generales

Código 613G03024
Curso 2017/2018
Convocatoria 2º Cuatrimestre RD1393/2007
Carácter Obligatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 42 Teóricos
Créditos ECTS
  • 6 Teóricos ECTS