Contaminación y Ecotoxicoloxía Marina

Datos generales

Código 485015
Curso 2018/2019
Convocatoria 2º Cuatrimestre RD1393/2007
Carácter Optativo
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2,5 Teóricos ECTS
  • 0,5 Prácticos ECTS
Centro Facultad de Ciencias
Depto(s)
  • Biología
  • Departamento profesorado máster
plan de estudios