Logo da Universidade da Coruña

Introducción a la Acuicultura

Datos generales

Código 4489101
Curso 2018/2019
Convocatoria 1er Cuatrimestre RD1393/2007
Carácter Obligatorio
Tipo Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2,4 Teóricos ECTS
  • 0,6 Prácticos ECTS
Centro Facultad de Ciencias
Depto(s)
  • Biología
  • Departamento profesorado máster
plan de estudios