Logo da Universidade da Coruña

Experimental Design and Information Resources

General info

Code 485009
Academic year 2018/2019
Call 1er Cuatrimestre RD1393/2007
Kind Compulsory
Type Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2.5 Teóricos ECTS
  • 0.5 Prácticos ECTS
Centre Faculty of Science
Dept(s)
  • Biology
  • Departamento profesorado máster
Programs