Logo da Universidade da Coruña

Environmental Economy

General info

Code 4500025
Academic year 2019/2020
Call 2º Cuatrimestre RD1393/2007
Kind Optional
Type Materia Ordinaria RD 1393/2007
Horas
  • 21 Teóricos
Créditos ECTS
  • 2.5 Teóricos ECTS
  • 0.5 Prácticos ECTS