Logo da Universidade da Coruña

Quality, Processing and Traceability

General info

Code 4489115
Academic year 2019/2020
Call 2º Cuatrimestre RD1393/2007
Kind Optional
Type Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1.3 Teóricos ECTS
  • 1.7 Prácticos ECTS
Centre Faculty of Science
Dept(s)
  • Biology
  • Departamento profesorado máster
Programs