Logo da Universidade da Coruña

Genetics for Aquaculture

General info

Code 4489105
Academic year 2018/2019
Call 1er Cuatrimestre RD1393/2007
Kind Compulsory
Type Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 2 Teóricos ECTS
  • 1 Prácticos ECTS
Centre Faculty of Science
Dept(s)
  • Biology
  • Departamento profesorado máster
Programs