Logo da Universidade da Coruña

Biology of Cultured Algae

General info

Code 4489103
Academic year 2019/2020
Call 1er Cuatrimestre RD1393/2007
Kind Compulsory
Type Materia Ordinaria RD 1393/2007
Créditos ECTS
  • 1.9 Teóricos ECTS
  • 1.1 Prácticos ECTS
Centre Faculty of Science
Dept(s)
  • Biology
Programs